Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

            Бібліотека

АвториНазваВидавництвоРікМова
Woodward M.Epidemiology study design and data analisis [2]Chapman&Hall/CRC1999EN
Zima P.Schaum s outline of mathematics of finance and actuarial science [1]McGraw-Hill1996EN
Аладьев В.З.; Шишаков М.Л.Введение в среду пакета MATHEMATICA 2.2. [2]М.1997RU
Бойков А.В.Страхование и актуарные расчеты. [1]М. РОХОС2004RU
Борисенко О.Д.; Майборода Р.Є.Аналітико-статистичні методи та моделі психології та педагогіки [4]Київ, КДУ2000UK
Борисенко О.Д., Пономаренко О.І., Дарійчук І.В.; Пономаренко О.І.; Дарійчук І.В.Київський національний університет імені Тараса Шевченка – лідер актуарної освіти в Україні [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK
Борисенко О.Д.; Шевченко Г.М.; Мішура Ю.С.; Радченко В.М.Збірник задач з фінансового аналізу [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK
Боровиков В.П.; Боровиков И.ПSTATISTICA . Статистический анализ и обработка данных в среде WINDOWS [2]M .1997RU
Василик О.І.; Козаченко Ю.В.; Ямненко Р.Є.phi–субгауссові випадкові процеси [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK
Василик О.І.; Розора І.В.; Ямненко Р.Є.Математична статистика (для заочного відділення) [1]ЕМЦ2008UK
Васєчко О.О.Термінологічний словник. Вибіркове спостереження.Київ2004UK
Голубин А.Ю.Математические модели в теории страхования: Построение и оптимизация. [1]М.: АНКИЛ2003RU
Гусак Д.В., Кулик О.М., Мішура Ю.С., Пилипенко А.Ю; Кулик О.М.; Мішура Ю.С.; Пилипенко А.Ю.Збірник задач з теорії випадкових процесів із застосуваннями до фінансової математики і теорії ризику [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK
Довгай Б.В.; Козаченко Ю.В.; Сливка Г.І.Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK
Журбенко И.Г.Спектральный анализ временных рядовИзд-во Моск. университета1982RU
Зінченко Н.М.Математичні моделі теорії ризику [1]ВПЦ «Київський університет»2007UK
Зінченко Н.; Оленко А.Аналітичні моделі та методи соціології [4]Київ, КДУ2000UK
Карташов М.В.Теорія ймовірностей та математична статистика [2]Київ, ТВіМС2004UK
Карташов М.В.Ймовірність, статистика, випадкові процеси [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK
Карташов М.В.Процеси Маркова в актуарній математиціВПЦ «Київський університет»2008UK
Келли Т.Л.Статистические таблицыВыч. центр. АН СССР, М.1966RU
Козаченко Ю.В.Лекції з вейвелет аналізу [2]Київ, ТВіМС2004UK
Козаченко Ю.В.; Пашко А.О.; Розора І.В.Моделювання випадкових процесів та полів [1]ТОВ «Задруга»2007UK
Комашко O. B.Практикум з прогнозування.Київ РВВ КІЕМБСС2000UK
Леоненко М.М.; Мішура Ю.С.; Пархоменко В.М.; Ядренко М.Й.Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиціКиів1995UK
Майборода Р.Є.Статистичний аналіз сумішей.Київ, КДУ2003UK
Майборода Р.Є.Регресія: Лінійні моделі [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK
Майборода Р.Є.; Сугакова О.В.Оцінювання та класифікація за спостереженнями з суміші [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK
Мішура Ю.С.; Шевченко Г.М.Наближене розв'язування нескінченно-вимірних стохастичних диференціальних рівняньВПЦ «Київський університет»2006UK
Моклячук М.П.Лекції з курсу «Негладкий аналіз та оптимізація» [1]ВПЦ «Київський університет»2008UK


 • отримано за підтримки:
  1. Книга придбана на кошти TEMPUS PROJECT IB-JEP-25054-2004
  2. Книга придбана на кошти TEMPUS PROJECT JEP-10353-97 "Statistical Aspects of Economics" (1998-2000) та TEMPUS Network NP-22012-2001 "Improvement of Education in Statistical Applications in Economics" (2002-2004)
  3. Книга придбана на кошти Fellowship of Central European University - "Quantitative Methods for Social Science" (2001-2002)
  4. Книга придбана на кошти Higher education support program, Grant KV-97 HES N4122-1 "Analytical and statistical methods in political science, sociology and psychology (1997-1998)
  5. Подарунок UK Institute of Actuaries
  6. Подарунок Prof. Jozef L. M. Teugels
  7. Подарунок професора Андрія Оленка (університет м. Мельбурн, Австралія).