Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Меморіальна сторінка видатного вченого-математика, доктора фізико-математичних наук, професора Юрія Васильовича Козаченка (1 грудня 1940 - 5 травня 2020)

Короткий нарис життя

Спогади друзів і колег

Покажчик наукових праць

Учні

Статті про Юрія Васильовича

Галерея

Козаченко Юрій Васильович пройшов шлях від студента Київського національного університету імені Тараса Шевченка до професора, завідувача кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики, яку він очолював з 1998 по 2003 рік. Ю.В.Козаченко працював в університеті упродовж 54 років, починаючи з 1967 року, для сотень студентів та десятків аспірантів він був дорогим Вчителем і провідником у світ науки.

Професор Козаченко Ю.В. був одним з лідерів української школи з теорії ймовірностей та математичної статистики, визнаним в світі фахівцем у галузі теорії і моделювання випадкових процесів у функціональних просторах. Ю.В.Козаченко є одним із творців теорії субгауссових випадкових процесів та процесів із просторів Орліча. Він створив новий науковий напрямок – моделювання випадкових процесів у різних функціональних просторах із заданою точністю та надійністю. Професор Козаченко Ю.В. отримав також вагомі наукові результати у дослідженні аналітичних властивостей випадкових процесів, рівнянь математичної фізики із випадковими початковими умовами, статистиці випадкових процесів, вейвлет-аналізі.

Козаченко Ю.В. є автором понад 300 наукових публікацій, низки навчальних посібників та 12 монографій, включаючи монографію Метрические характеристики случайных величин и процессов (1998, спільно з Булдигіним В.В.), яку перекладено в США Американським Математичним Товариством у 2000 і яка не втрачає своєї популярності упродовж років і є незамінним джерелом для багатьох фахівців.

Плідну наукову роботу вчений поєднував з педагогічною та науково-організаційною діяльністю. Юрій Васильович був чудовим викладачем, його лекції з теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії випадкових процесів та їх застосувань користувались заслуженою популярністю і повагою серед студентів.

Видатним досягненням Ю.В. Козаченка є те, що як науковий керівник він підготував 43 кандидатів та 10 докторів фізико-математичних наук. Учні Ю.В.Козаченка працюють, зокрема, асистентами, доцентами та професорами провідних вищих навчальних закладів України, що сприяє подальшому розвитку вітчизняної науки. Його учні продовжують активну наукову діяльність також і у провідних університетах та установах світу.

Професор Козаченко Ю.В. підтримував численні міжнародні зв’язки з відомими науковцями Австралії, Великої Британії, Італії, Канади, США, Фінляндії, Хорватії, Швеції та інших країн, брав участь у численних міжнародних конференціях, багатьох міжнародних проектах.

Наукові досягнення Юрія Васильовича Козаченка неодноразово були відзначені нагородами. У 2003 році він став лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки, у 2005 році удостоєний звання «Почесний доктор Ужгородського національного університету», у 2009 році – звання «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка», у 2010 році – звання «Заслужений діяч науки і техніки України» та Відзнаки Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в 2013 році відзначений премією ім. М.М. Крилова президії НАН України. У 2018 році за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняної математичної науки, плідну багаторічну педагогічну працю професор Ю.В.Козаченко був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Ю.В. Козаченко вів активну наукову, організаційну, педагогічну і громадську діяльність: він був заступником голови спеціалізованої вченої ради механіко-математичного факультету, членом Експертної ради Міністерства освіти і науки України, членом редколегій 7 наукових журналів, зокрема заступником головного редактора наукового журналу «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Юрій Васильович передав своє захоплення науковими проблемами теорії ймовірностей та математичної статистики своїм учням, колегам, студентам, які будуть продовжувати і розвивати наукові дослідження ним започатковані.

Світла пам’ять про Юрія Васильовича Козаченка, видатного науковця і талановитого викладача, цю надзвичайно мудру, чуйну та добру людину, назавжди збережеться в серцях його рідних і близьких, колег і учнів – усіх, хто його знав.

Колектив Київського національного університету імені Тараса Шевченка висловлює щирі співчуття близьким Юрія Васильовича Козаченка та всім, хто знав цю видатну людину.

У пам'ять про Юрія Васильовича, запрошуємо всіх долучитись із своїми спогадами, висловлюваннями, думками.