Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Меморіальна сторінка видатного вченого-математика, доктора фізико-математичних наук, професора Юрія Васильовича Козаченка (1 грудня 1940 - 5 травня 2020)

Короткий нарис життя

Спогади друзів і колег

Покажчик наукових праць

Учні

Статті про Юрія Васильовича

Галерея

Наукові учні Юрія Васильовича Козаченка

Доктори фізико-математичних наук

 1. Майборода Р.Є. (1994) "Непараметрична статистика неоднорідних спостережень"
 2. Юрачківський А.П. (2003) "Дослідження мірозначних і пов`язаних з ними числових випадкових процесів методами статистичного аналізу"
 3. Курченко О.О. (2004) "Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів"
 4. Мацак І.К. (2005) "Граничні теореми для випадкових елементів у банахових ґратках"
 5. Сливка-Тилищак Г.І. (2015) "Задачі математичної фізики з випадковими факторами"
 6. Пашко А.О. (2016) "Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із заданими точністю і надійністю"
 7. Сугакова О.В. (2017) "Адаптивні методи статистичного аналізу"
 8. Розора І.В. (2020) "Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій"
 9. Ямненко Р.Є. (2020) "Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча"
 10. Василик О.І. (2020) "Узагальнення $\varphi$-субгауссових випадкових процесів та їх застосування"

Кандидати фізико-математичних наук

 1. Бейсенбаєв Е. (1979) "Умови збіжності випадкових рядів і крайові задачі математичної фізики із випадковими початковими умовами"
 2. Бенмалек А. (1981) "Рівномірна збіжність стохастичних інтегралів і локальні властивості гауссових випадкових полів"
 3. Каніовська І.Ю. (1981) "Асимптотичні властивості марківських процедур стохастичної апроксимації з негладкими функціями регресії"
 4. Зелепугіна І.М. (1985) "Про швидкість збіжності розкладів випадкових процесів і полів"
 5. Майборода Р.Є. (1986) "Емпіричні твірні функції моментів випадкових векторів"
 6. Абжанов Е.А. (1987) "Асимптотичні властивості випадкових процесів у банахових $K_\sigma$-просторах випадкових величин"
 7. Бесклінська О.П.(1988) "Теореми типу Леві-Бакстера для строго передгауссових випадкових процесів"
 8. Пашко А.О. (1989) "Рівномірна збіжність гауссівських рядів та інтегралів і моделювання випадкових процесів"
 9. Рязанцева В.В. (1990) "Дослідження розкладів і аналітичних властивостей випадкових процесів субгауссового типу в просторах Орліча"
 10. Стадник А.І. (1992) "Передгауссові процеси і швидкість збіжності оцінок коваріаційних функцій"
 11. Олешко Т.А. (1992) "Аналітичні властивості передгауссових і $\chi^2$ процесів"
 12. Енджиргли М.В. (1993) "Умови та оцінки швидкості рівномірної збіжності стохастичних рядів та інтегралів із просторів $Sub_\varphi(\Omega)$"
 13. Тригуб С.Г. (1994) "Збіжність випадкових рядів у нормах просторів Орліча"
 14. Вовк Л.Б. (1994) "Оцінки швидкості збіжності в бакстеровських теоремах та їх застосування"
 15. Багро С.В. (1994) "Умови обмеженості та неперервності випадкових процесів з просторів Орліча в термінах мажоруючих мір"
 16. Сидоренко О.О. (1994) "Оцінки розподілу супремуму передгауссових випадкових процесів та їх застосування"
 17. Великоіваненко Г.В. (1995) "Аналітичні властивості банаховозначних випадкових процесів із просторів Орліча"
 18. Барраса де Ла Крус Е. (1995) "Умови збіжності випадкових рядів в нормах просторів Орліча та крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами"
 19. Лівінська О.І. (1997) "Аналітичні властивості деяких класів передгауссових випадкових процесів"
 20. Ковальчук Ю.О. (1999) "Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторів Орліча"
 21. Стусь О.В. (2001) "Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій"
 22. Василик О.І. (2003) "Випадкові процеси з класів $V(\varphi,\psi)$"
 23. Тегза А.М. (2003) "Обґрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів"
 24. Сливка Г.І. (2004) "Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами"
 25. Федорянич Т.В. (2005) "Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів і полів"
 26. Яковенко Т.О. (2005) "Випадкові процеси в функціональних просторах Орліча"
 27. Розора І.В. (2005) "Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю"
 28. Ямненко Р.Є. (2006) "Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від $\varphi$-субгауссових випадкових процесів"
 29. Довгай Б.В. (2007) "Властивості розв`язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами"
 30. Погоріляк О.О. (2008) "Моделювання випадкових процесів Кокса"
 31. Перестюк М.М. (2009) "Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів"
 32. Турчин Є.В. (2009) "Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами"
 33. Дарійчук І.В. (2010) "Випадкові процеси дробового ефекту"
 34. Полосьмак О.В. (2010) "Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості"
 35. Вереш К.Й. (2011) "Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами"
 36. Моклячук О.М. (2011) "Моделювання випадкових процесів з $K_\sigma$-просторів випадкових величин"
 37. Каменщикова О.Є. (2011) "Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю"
 38. Млавець Ю.Ю. (2013) "Простори випадкових величин $F(Q)$ та їх застосування"
 39. Сергієнко М.П. (2015) "Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів"
 40. Трошкі Н.В. (2015) "Моделювання випадкових полів"
 41. Трошкі В.Б. (2016) "Квадратично $\varphi$-субгауссові випадкові величини та процеси"
 42. Затула Д.В. (2017) "Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування"
 43. Петранова М.Ю. (2021) "Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями"