Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Науково-дослідна робота по темі № 19БФ038-01
"Точні формули, оцінки, асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з багатьма ступенями свободи"

Науковий керівник: Мішура Ю.С.
Термін виконання роботи: 01.01.2019-31.12.2021

Дослідження спрямоване на розвиток теорії та методів дослідження дифузійних моделей зі стохастичною волатильністю, процесів Леві, стохастичних рівнянь, що моделюють фізичні та фінансові процеси з аномальною поведінкою, статистичного аналізу просторово-часових випадкових полів, що моделюються диференціальними рівняннями із випадковими факторами, статистичного оцінювання моделей з похибками вимірювання, оцінювання радіаційних, страхових і фінансових ризиків.Виконавці науково-дослідної роботи "Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей"

Підсумки виконання НДР 11БФ038-02 "Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей"

Наукові дослідження кафедри теорії ймовірностей, математичної статистики та актуарної математики проводяться за наступними основними напрямами.

Теорія випадкових процесів, стохастичний аналіз та стохастичні диференціальні рівняння:
Статистика випадкових процесів та полів, прикладна статистика:
Стохастичні динамічні системи:
Граничні теореми теорії ймовірностей:
Фінансова математика:
Теорія ризику та актуарна математика: