Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

НАУКОВІ ТЕМИ, ПРОЄКТИ ТА НАУКОВІ ШКОЛИ

Науково-дослідна робота по темі № 22БФ038-01 «Стохастичні динамічні системи, неоднорідні у часі або з випадковим часом: асимптотика та статистичний аналіз»

Науковий керівник: Мішура Ю.С.
Термін виконання роботи: 01.01.2022-31.12.2024

Мета науково-дослідної роботи: дослідження загальних динамічних систем, змодельованих випадковими процесами, зокрема, процесами Леві, неоднорідними процесами Маркова, процесами із випадковим часом, процесами, що виникають як розв’язки диференціальних рівнянь із частинними похідними та з випадковими початковими умовами, і рівнянь з узагальненими дробовими операторами.

Виконавці:

Попередні наукові теми

НДР №19БФ038-01 «Точні формули, оцінки, асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з багатьма ступенями свободи» (2019-2021).
Науковий керівник: Мішура Ю.С.

НДР № 16БФ038-02 «Дослідження та статистичний аналіз асимптотичної поведінки складних стохастичних неоднорідних динамічних систем» (2016-2018).
Науковий керівник: Мішура Ю.С.

НДР 11БФ038-02 «Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей» (2011-2015).
Науковий керівник: Мішура Ю.С.

НДР № 06БФ038-03 «Аналітичні та стохастичні методи дослідження динамічних систем» (2006-2010).
Науковий керівник: Мішура Ю.С.

НДР № 01БФ038-06 «Розвиток теорії випадкових полів та динамічних систем на алгебраїчних структурах» (2001-2005).

Проєкти та гранти


У 2009-2011 роках кафедра брала участь у Visby Programme Swedish Institude “Extension of the Baltic-Nordic network on survey statistics to include Ukraine and possibly Belarus”, науковим керівником проекту був проф. Г. Кулдорф, координатором від КНУ – доцент О.І. Василик.

2009-2012: Міжнародний науковий проєкт “Multi-parameter Multi-fractional Brownian Motion” (грант Комісії Європейських спільнот PIRSES-GA-2008-230804 у рамках програми “Marie Curie Actions”). Проєкт виконувався спільно з університетами м. Нансі (Франція), м. Кардіфф (Велика Британія), м. Рамат-Ган (Ізраїль).

У 2009-2010 роках професори Ю.В.Козаченко та Ю.С.Мішура брали участь у грантах університету “La Trobe” (м.Мельбурн, Австралія) “Sampling, wavelets and optimal stochastic modelling” та “Stochastic Approximation in Finance and Signal Processing” (науковий координатор проектів – доц. Оленко А.Я.).

2010-2012: Грант Державного фонду фундаментальних досліджень № Ф25.1/080 “Моделювання динамічних систем стохастичними та статистичними методами” (Науковий керівник – проф. Мішура Ю.С.)

2020-2021: Грант Національного фонду досліджень України 2020.02/0026 «Оцінювання параметрів, перевірка гіпотез та прогнозування в актуальних стохастичних моделях» (Науковий керівник – проф. Мішура Ю.С.)

2023: Проєкт «Інноваційні технології обробки судових рішень за допомогою алгоритмів машинного навчання», фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”» (Науковий керівник – проф. Бедюх О. Р.)

Участь співробітників кафедри в наукових проєктах та іменні гранти

Проф. Мішура Ю.С.:
Сахно Л.М.:
Шевченко Г.М.:
Ральченко К.В.:

Наукові школи

Більш детальна інформація про школи - за посиланням:
КНУ імені Тараса Шевченка | Наукові школи - 2020


Виконавці науково-дослідної роботи "Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей", 2015:
Ю. Карташов, В. Дорошенко, К. Ральченко, Р. Майборода, Ю. Мішура, Г. Шевченко, С. Шкляр, Т. Яневич, Л. Сахно, Ю. Козаченко


Основні напрями наукових досліджень

Теорія випадкових процесів, стохастичний аналіз та стохастичні диференціальні рівняння:
Статистика випадкових процесів та полів, прикладна статистика:
Стохастичні динамічні системи:
Граничні теореми теорії ймовірностей:
Фінансова математика:
Теорія ризику та актуарна математика: