Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Вибірковий блок «Ймовірність, інформація, обробка даних» ОП Математика

Бакалаври, які вчаться на другому курсі на освітній програмі «Математика», можуть обрати вибірковий блок дисциплін під назвою «Ймовірність, інформація, обробка даних». Цей блок веде наша кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики.

Дисципліни блоку «Ймовірність, інформація, обробка даних» є дуже цікавими, бо вони відкривають двері у світ випадковості (а в нашому світі фактично все є випадковим), і при цьому надає можливість кількісно поміряти цю випадковість, також кількісно оцінити масштаби інформації, яку несе в собі та чи інша система, що підлягає дії випадкових сил, оцінити параметри, якими визначається система, і оволодіти методами роботи з даними (а інформація фактично визначається через ці дані), в тому числі методами роботи з великими масивами даних. Той, хто оволодіє запропонованими ймовірнісними і статистичними методами, отримає ключі до багатьох майбутніх спеціальностей: від фінансового аналітика, до спеціаліста з розпізнавання образів і штучного інтелекту. Тому ми запрошуємо студентів вибирати блок «Ймовірність, інформація, обробка даних».

Весь перелік нормативних і спеціальних курсів, що читаються на освітній програмі, можна переглянути тут: ММФ КНУ| Описи освітніх програм

Вибірковий блок «Імовірність, інформація, обробка даних»

Програми навчання в магістратурі

Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики є випусковою при підготовці фахівців освітнього рівня “магістр” за такими освітньо-науковими програмами: Також кафедра бере участь у підготовці фахівців освітнього рівня “магістр” механіко-математичного факультету і за іншими освітніми програмами: Детальніше про всі магістерські програми можна подивитися тут: ММФ КНУ| Описи освітніх програм

Правила прийому та програми вступних випробувань

Вступникам на навчання за ОНС Доктор філософії

Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики є випусковою за спеціальностями 111 Математика і 112 Статистика за такими освітньо-науковими програмами: Правила прийому та програми вступних випробувань