Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Київський день статистики 2013


14 листопада 2013


Механіко-математичний факультет, ауд. 45


Ця подія присвячена Міжнародному року статистики (Статистика 2013).

Основна мета Київського Дня Статистики 2013 є просування значущості статистики для наукового співтовариства, бізнесу і держави, засобів масової інформації, політиків, роботодавців, студентів і мільйонів людей.

Планується запросити викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів з університетів, практикуючих фахівців з Інституту демографії та соціальних досліджень Української національної академії наук, Державної служби статистики України, Інституту радіаційного захисту Академії технологічних наук України, Українського Державного агентства лісових ресурсів, а також усіх, хто цікавиться статистикою.

Теми для обговорення: взаємодія між статистичними науками і суспільством в Україні в цілому, модернізація освіти в галузі статистики відповідно до потреб науково-дослідних інститутів, статистичних установ та інших пов'язаних підприємств, створення Українського Статистичного Товариства і т.д.

Програма Київського Дня Статистики 2013 наведена нижче.

14:30 Відкриття
Городній Михайло Федорович, декан механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор
14:40 "Статистика: чаклунство, що діє"
Майборода Ростислав Євгенович, професор кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
15:00 "Напрям підготовки "Статистика" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"
Мішура Юлія Степанівна, зав. кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор
15:15 "Наукова діяльність в системі державної статистики України"
Пугачова Марина Володимирівна, генеральний директор Науково-технічного комплексу статистичних досліджень Державної служби статистики України, доктор економічних наук
15:30 "Статистика соціально-демографічних процесів: проблеми "на виріст"
Саріогло Володимир Георгійович, зав. відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук
15:45 "Статистика у радіаційній епідеміології"
Масюк Сергій Володимирович, зав. лабораторією статистичних методів НДІ Радіаційного захисту АТН України, кандидат фізико-математичних наук
16:00 "Післякризова трансформація парадигми визначення ціни похідних фінансових інструментів"
Силантьєв Сергій Олексійович, доцент кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат технічних наук, докторант кафедри фінансів
16:15 "Сучасні методи аналізу даних в страховій математиці"
Карташов Юрій Миколайович, заступник голови Комітету ризикового страхування Товариства Актуаріїв України, кандидат фізико-математичних наук
16:30 "Прикладні задачі статистики"
Кукуш Олександр Георгійович, професор кафедри математичного аналізу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
16:45 Закриття