Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Виталий Викторович Голомозый


Преподаваемые курсы:

Название курсаСпециальностьГод обучения
Теория финансовСтатистика Бакалавр - 2
Алгоритмы машинного обучения Математика Бакалавр - 3
Алгоритмы машинного обученияСтатистика Бакалавр - 3
Алгоритмы машинного обученияСреднее образование (Математика)Бакалавр - 3
Статистические методы обученияСтатистика Магистр - 2
Финансовый анализ Математика / Заочное отделениеМагистр - 2


Профили в научных и библиографических базах:

Конференции

 • International conference Modern Stochastics: Theory and Applications IV. —2018, Conference materials, p. 27, Kyiv, Ukraine (2018)
  Тема доклада: Quantitive estimate of an expectation of the simultanious renewal for time-inhomogeneous Markov chai
 • Probability, Reliability and Stochastic Optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
  Тема доклада: Coupling of time-inhomogeneous Markov Chains
 • International conference Modern Stochastics: Theory and Applications III. —2012, Conference materials, p. 51, Kyiv, Ukraine (2012)
  Тема доклада: The expected coupling time for two independent discrete renewal processes.
 • Conference on Stochastic Models and Their Applications, Debrecen, Hungary (2011)
  Тема доклада: Stability estimate of time-inhomogeneous Markov chains under the uniformal minorization condition

Џубликации

  • Учебники и учебные пособия
   • Голомозий В.В., Карташов М. В., Ральченко К. В. "Збірник задач з теорії ймовірностей". Видавничо-полiграфiчний центр ’Київський унiверситет’ (подано до друку), - 2016
   • Голомозий В.В., Карташов М. В., Ральченко К. В. "МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни “Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей”". Видавничо-полiграфiчний центр ’Київський унiверситет’ (подано до друку), 26 p. - 2012

  • Статьи
   • 2020
    • Vitaliy Golomoziy, Yulia Mishura "Stability Estimates for Finite-Dimensional Distributions of Time-Inhomogeneous Markov Chains". Mathematics, Vol.8, Iss.174 pp. 1 - 13, - 2020
    • Golomoziy Vitaliy "Stability of functionals of perturbed Markov chains under the condition of uniform minorization". Random Operators and Stochastic Equations, Vol.28, Iss.4 pp. 237 - 251, - 2020
    2019
    • Golomoziy Vitaliy "Stability estimates for transition probabilities of time-inhomogeneous Markov chains under the condition of the minorization on the whole space". Theory of Probability and Mathematical Statistics, Vol.101, Iss. pp. 78 - 92, - 2019
    • Golomoziy Vitaliy "On estimation of expectation of simultaneous renewal time of time-inhomogeneous Markov chains using dominating sequence". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.6, Iss.3 pp. 333 - 343, - 2019
    • Хусанбаєв Я., Шарiпов С., Голомозий В. "Оцiнка Беррi-Ессеєна для майже критичних гiллястих процесiв з iммiграцiєю". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія фізико-математичні науки, pp. 42 - 50, - 2019
    2018
    • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Нерівності для функції ризику у неоднорідній за часом та простором моделі Крамера-Лундберга". Теорія ймовірностей та математична статистика, pp. 228 - 238, - 2018
    2017
    • Голомозий В.В. "Властивості стохастичної мажоранти для дискретних розподілів та їх застосування до послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика, - 2017
    2016
    • Голомозий В. В. "Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 94, pp. 50 - 59, - 2016
    • Vitaliy Golomoziy "An estimate for an expectation of the simultaneous renewal for time-inhomogeneous Markov chains". Modern Stochastics: Theory and Applications, pp. 315 - 323, - 2016
    2015
    • Голомозий В.В., Карташов М.В., Карташов Ю.М. "Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення". Теорія ймовірностей та математична статистика, №92, pp. 23 - 27, - 2015
    • Голомозий В., Карташов М. "Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 93, pp. 22 - 33, - 2015
    2014
    • В.В. Голомозий "Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика, 90, pp. 39 - 51, - 2014
    • В.В. Голомозий, М.В. Карташов "Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 91, pp. 16 - 26, - 2014
    • Kartashov Y., Golomoziy V., Kartashov N. "The impact of Stress Factors on the Price of Widow’s Pension". Modern Problems in Insurance Mathematics, pp. 223 - 237, - 2014 Зовнішнє посилання
    2013
    • В.В. Голомозий, М.В. Карташов "On coupling moment integrability for time-inhomogeneous Markov chains". Теорія ймовірностей та математична статистика, 89, pp. 1 - 12, - 2013
    • В. В. Голомозий "Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації". Теорія ймовірностей та математична статистика, 88, - 2013
    2012
    • М.В. Карташов, В.В. Голомозий "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, I". Теорія ймовірностей та математична статистика, 86, pp. 81 - 92, - 2012
    • М.В. Карташов, В.В. Голомозий "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, II". Теорія ймовірностей та математична статистика, 87, pp. 58 - 70, - 2012
    2011
    • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 84, pp. 77 - 83, - 2011
    2009
    • В.В. Голомозий "Субгеометрична оцінка стійкості однорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, pp. 31 - 46, - 2009
    • Голомозий В.В. "Стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова,". Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, вип. 4, pp. 10 - 15, - 2009
    2007
    • В.В. Голомозий "Умови ергодичності та стійкості майже однорідних ланцюгів Маркова". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика, № 2, - 2007

   Фамилия: Голомозый
   Имя, отчество: Виталий Викторович
   Дата рождения:
   Занимаемая должность:
          ассистент кафедры теории вероятностей, статистики и актуарной математики