Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Карташов


Особиста інформація

Карташов Микола Валентинович


Дата народження: 18.10.1952 - 1.01.2018 | Громадянство: Україна
Володіння мовами: Російська, українська - носій мови. Англійська, німецька - вільне володіння

Освіта
 • Доктор фізико-математичних наук: "теорія ймовірностей і математична статистика", Інститут математики Академії наук, Україна, 1986
 • Кандидат фізико-математичних наук: аспірантура за спеціальністю "теорія ймовірностей і математична статистика", Київський державний університет, Київ, Україна, 1975 - 1978
 • Університетський диплом із відзнакою: математика, Київський державний університет, Київ, Україна, 1971 - 1975
Посада Професор кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет
З глибоким сумом сповіщаємо, що 1 січня 2018 року передчасно пішов з життя видатний математик, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Карташов Микола Валентинович.

Микола Валентинович народився 18 жовтня 1952 року в місті Очаків, Миколаївської області. Все своє свідоме життя він присвятив науковій та викладацькій роботі у Київському університеті. Так, в 1975 році він закінчив механіко-математичний факультет, у 1978 році аспірантуру і став асистентом кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики. У 1986 році, тобто у 34 роки, будучи асистентом, захистив докторську дисертацію, що свідчило про його могутній математичний талант.

З 1989 року і до останніх днів залишався професором кафедри. Основними напрямками наукової діяльності Миколи Валентиновича були: теорія стійкості та ергодичності стохастичних процесів марківського типу та їх застосування, граничні теореми для ергодичних випадкових процесів, неоднорідні збурення процесів Маркова. Професор Карташов зробив великий внесок і в актуарну математику, досліджуючи неоднорідні актуарні моделі та моделі теорії ризику. Професор Карташов був автором понад 100 наукових робіт та монографії “Strong Stable Markov Chains”, надрукованої в 1996 році. Микола Валентинович був членом редакційної колегії журналу “Теорія ймовірностей та математична статистика”, а також членом спеціалізованої вченої ради факультету.

Микола Валентинович також відомий своєю педагогічною діяльністю. Впродовж багатьох років він читав базові курси “Теорія ймовірностей” та “Математична статистика” а також ряд спеціальних курсів. Він підготував вісім кандидатів та докторів наук, його учні працюють на факультеті і сьогодні. Є автором класичних підручників з теорії ймовірностей та математичної статистики («Імовірність, Процеси, Статистика», 2007 р., “Теорія ймовірностей і математична статистика”, Київ, 2009 р.), збірника задач з теорії ймовірностей за якими буде вчитися ще не одне покоління студентів. Загалом професор Карташов є автором понад 10 підручників та навчальних посібників.

Микола Валентинович назавжди залишиться в історії української науки, механіко- математичного факультету, кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики та пам’яті всіх, хто його знав, як талановитий вчений, педагог та хороша і порядна людина, що ніколи не відступалась від своїх принципів та не зраджувала власні високі стандарти.

Передаємо щирі співчуття родині, колегам та друзям Миколи Валентиновича. Світла пам’ять про Миколу Валентиновича назавжди залишиться в наших серцях.

Лист співчуття від учня Миколи Валентиновича,
проф. Djamil Aissani, Director of the Research Unit LaMOS

Область досліджень і наукові інтереси:
 • Дослідження з теорії ймовірностей та статистики, зокрема стаціонарності та ергодичних теорем для ланцюгів Маркова (з 1972 року до теперішнього часу)
 • Більше 90 публікацій та монографій: "Strong Stable Markov Chains", VSP, Utrecht, 1996
 • Дослідження у галузі теорії випадкових процесів, та теорії ризику, зокрема, по проблемах стійкості стохастичних моделей. Ре-зультати доповідав на міжнародних конференціях. Опублікував 20 наукових статей, у тому числі 5 статей, що реферуються у міжнародній системі SCOPUS. Отримано такі наукові результати.
 • 1. Знайдено оцінки стійкості та вивчено перехідні явища для неоднорідного збурення рівняння відновлення.
 • 2. Розвинено методи теорії склеювання для дослідження стійкості в тому числі неоднорідних процесів Маркова
 • 3. Отримано явні оцінки експоненційної асимптотики моментів першого до-сягнення для неоднорідних процесів Маркова та процесів народження і загибелі
Інша діяльність:
 • Підготував 8 студентів аспірантського курсу теорії ймовірностей та математичної статистики Київського університету до здобуття звання кандидата фізико-математичних наук
 • Розробка пакетів статистичного програмного забезпечення та ряду нових методів для оцінки надійності атомної електростанції (1979-1990, 1993-1994)
 • Розробка системи управління базою даних, призначеної для моніторингу, оцінки та прогнозу демографічних процесів в Україні (1992-2000)
 • Брав участь в оцінці радіаційного ризику для здоров'я людини у зв'язку із Чорнобильською катастрофою, особливо ризику захворювання на рак щитовидної залози (1995 - 2000)
 • Розробка програмного забезпечення для управління фінансовою діяльністю підприємств та організацій України (з 1995 року до теперішнього часу)
 • Працював у Державній екзаменаційній комісії на механіко-математичному факультеті. Брав участь як член колегії у видавництві наукового журналу ”Тео-рія імовірностей та математична статистика”. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37.

Конференції, семінари, воркшопи

 • Modern Problems in Insurance Mathematics /Editors D.Silvestrov, A.Martin Lof, (International Cramér Symposium on Insurance Mathematics), Springer, 2014, pp.223-236 , Sweden (2014)
  Назва доповіді: The Impact of Stress Factors on the Price of Widow’s Pension
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications III, Conference Materials, pp. 29-30 , 2012, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv,2012, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: The enhanced stability estimate of a nonhomogeneous perturbation of the renewal equation on halfline
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications III, Conference Materials, p. 51 , 2012, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv,2012, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: The expected coupling time for two independent discrete renewal processes
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications II, Conference Materials, pp , 2010, Kyiv National Taras Shevchenko , Ukraine (2010)
  Назва доповіді: Asymptotic of solutions of inhomogeneous perturbations of the renewal equation
 • Skorokhod Space conference, Kyiv,2007, Ukraine (2007)
  Назва доповіді: Inhomogeneous perturbations of the renewal equation and Cramer-Lundberg theorem for the risk process with reserve-dependent premium rate
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications, Conference Materials, pp 155-156, June 19-23, 2006, Kyiv National Taras Shevtchenko University, Kyiv 2006, Ukraine (2006)
  Назва доповіді: The asymptotic of the ruin probability for the state-nonhomogeneous risk process
 • Modern Problems and New Trends in Prob. Theory, Abstracts, v.1, Chernivtsi, Ukraine, June 2005, Ukraine (2005)
  Назва доповіді: Quasi-homogeneous semigroups and ruin probability
 • Proc. 9th Annual Conf. Risk Analysis, Rotherdam,Netherland, Rotherdam,Netherland (1999)
  Назва доповіді: Assessment of spontaneous thyroid cancer risk in Ukraine
 • Proc. 9th Annual Conf. Risk Analysis, Rotherdam,Netherland, Rotherdam,Netherland (1999)
  Назва доповіді: Assessment of spontaneous thyroid cancer risk in Ukraine

Публікації

 • Монографії
  • Kartashov N.V. "Strong Stable Markov chains". VSP, Utrecht, The Netherlands, 138 p. - 1996

 • Підручники і навчальні посібники
  • В.В.Голомозий М.В.Карташов К.В. Ральченко "Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', 366 p. - 2015
  • О. І. Василик, М. В. Карташов, В. П. Кнопова [та ін.]. "МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ "МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА" ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', - 2014
  • Голомозий В.В., Карташов М.В. "МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни “Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей” для студентiв механiко-математичного факультету, ". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', - 2014
  • Карташов М.В. "Теорія ймовірностей і математична статистика". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', , - 2009
  • Василик О.І., Карташов М.В., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". ВПЦ «Київський університет», 60 p. - 2008
  • Карташов М.В. "Процеси Маркова в актуарній математиці". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 58 p. - 2008
  • Карташов М.В. Василик О.І. Шевченко Г.М. Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних та самостійних робіт". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', - 2008
  • Карташов М.В. Василик О.І. Шевченко Г.М. "МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Математична статистика"". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', - 2008
  • Карташов М.В. "Імовірність, процеси, статистика". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 294 p. - 2007
  • Карташов М.В. "Імовірність, процеси, статистика". Київ, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 494 p. - 2007
  • Карташов М.В. "Процеси Маркова в актуарній математиці". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет' , - 2007
  • Карташов М.В. "МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійних робіт з дисципліни "Додаткові розділи теорії ймовірностей"". , - 2007 Зовнішнє посилання
  • Василик О.І., Карташов М.В., Кушніренко С.В. "Завдання до практичних занять з дисципліни „Математична статистика”". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 48 p. - 2006

  • Статті
   • 2015
    • В.В.Голомозий М.В.Карташов Ю.M.Карташов "Вплив стрес-фактору на нетто-премiю при страхуваннi життя вдiвця. Доведення ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., pp. 23 - 27, - 2015
    • Карташов М.В. "Асимптотика розподілу марковських моментiв неоднорiдних ланцюгів маркова, та її застосування у дискретнiй моделi Крамера-Лундберга ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., pp. 41 - 60, - 2015
    2014
    • В.В. Голомозий, М.В. Карташов "Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовіpн.та мат. стат., pp. 15 - 25, - 2014
    2013
    • M. V. KARTASHOV "Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series". Теорія ймовіpн.та мат. стат., 2013, pp. 41 - 51, - 2013
    • М.В. Карташов "Асимптотика проріджених марковських моментів на неоднорідних за часом дискретних ланцюгах Маркова ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., pp. 83 - 94, - 2013
    • V.V. Golomoziy, M.V. Kartashov "ON COUPLING MOMENT INTEGRABILITY FOR TIME-INHOMOGENEOUS MARKOV CHAINS. ". Теорія ймовіpн.та мат. Стат, pp. 1 - 11, - 2013
    2012
    • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, I ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., 2012, n.86, pp. 81 - 91, - 2012
    • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова ІІ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., 2012, n.87, pp. 47 - 59, - 2012
    • M. V. KARTASHOV "Improvement of the Stability of Solutions of an Inhomogeneous Perturbed Renewal Equation on the Semiaxis". Theor. Probab. Math. Stat., 2012, n.84, pp. 65 - 78, - 2012 Зовнішнє посилання
    • M. V. KARTASHOV AND V. V. GOLOMOZY ? I "The Mean Coupling Time for Independent Discrete Renewal Processes". Theor. Probab. Math. Stat., 2012, n.84, pp. 79 - 86, - 2012 Зовнішнє посилання
    • M. V. KARTASHOV AND V. V. GOLOMOZYI "MAXIMAL COUPLING PROCEDURE AND STABILITY OF DISCRETE MARKOV CHAINS. I". Theor. Probab. Math. Stat., 2012, n.86, pp. 93 - 104, - 2012 Зовнішнє посилання
    • M. V. KARTASHOV AND V. V. GOLOMOZYI "MAXIMAL COUPLING PROCEDURE AND STABILITY OF DISCRETE MARKOV CHAINS. II". Theor. Probab. Math. Stat., 2012, n.87, pp. 217 - 230, - 2012 Зовнішнє посилання
    2011
    • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 84, pp. 77 - 83, - 2011
    • Карташов М.В. "Уточнення стійкості розв’язків неоднорідного збурення рівняння відновлення на півосі. ". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 84, pp. 64 - 76, - 2011
    2010
    • Карташов М. В. "Мінімальна рівномірна теорема відновлення та перехідні явища для неоднорідного збурення рівняння відновлення". Теорія ймовірностей та математична статистика, Вип.82, pp. 43 - 55, - 2010
    2009
    • Карташов М. В. "Обмеженість, границі та стійкість розв’язків неоднорідного збурення рівняння відновлення на півосі". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, pp. 65 - 75, - 2009
    2008
    • М.В.Карташов "Неоднорідне збурення рівняння відновлення та теорема Крамера-Лундберга для процесу ризику зі змінними інтенсивностями премій". Теорія ймов. та матем. статистика, № 78, - 2008
    2007
    • M. V. Kartashov "The stability of transient quasi-homogeneous Markov semigroups and an estimate of the ruin probability". Theor. Probability and Math. Statist. (Original publication: Teoriya Imovirnostei ta Matematichna Statistika, tom 75 (2006).), pp. 41 - 50, - 2007 Зовнішнє посилання