Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Владимир Иванович МасолКонференции


  Џубликации

    • Статьи
     • 2009
      • Масол В.І., Ромашова Л.О. "Необхідні і достатні умови існування єдиного розв’язку однорідної системи лінійних випадкових рівнянь над полем GF(3)". Український математичний вісник, Т.6, №1 , - 2009
      2007
      • V. Masol M. Slobodyan "Estimation of the rate of convergence to the limit distribution of the number of fale solutions of a system of nonlinear random Boolean eguations that has a linear part". Theory of Stochastic processes, vol. 13(29), №1-2, pp. 132 - 143, - 2007
      • Masol V.I. Slobodyan S.V. "On the asymptotic normality of the number of false solutions of a system of nonlinear random Boolean equations". Theory of Stochastic processes, vol. 13(29), №1-2, pp. 144 - 151, - 2007
      • Масол В.І., Слободян М.В. "Оцінка швидкості збіжності розподілу числа неправдивих розв’язків з обмеженням системи нелінійних випадкових булевих рівнянь до розподілу Пуассона". Науковий вісник Ужгородського університету, № 14, - 2007
      • Масол В.І., Слободян С.Я. "Про збіжність до нормального розподілу числа хибних розв’язків системи випадкових булевих рівнянь, яка має лінійну частину". Науковий вісник Ужгородського університету, № 14, - 2007
      • В.І.Масол, С.В.Поперешняк "Теореми про розподіл рангу випадкової розрідженої булевої матриці та деякі їх застосування". Теорія ймовірностей та математична статистика, № 76, - 2007
      • В.І.Масол, С.Я Слободян "Про збіжність до нормального розподілу числа хибних розв’язків системи нелінійних випадкових булевих рівнянь". Теорія ймовірностей та математична статистика, № 76, - 2007
      • В.І.Масол, М.Слободян "Оцінка швидкості збіжності до граничного розподілу числа хибних розв'язків однієї системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2)". Теорія ймовірностей та математична статистика, № 76, - 2007
      2006
      • Masol V.I. Popereshnyak S.V. "Poisson approximation of the distribution of the rank of a random matrix on the field GF(2)". Theory of Stochastic Processes, Vol. 12(28), N 1-2, pp. 106 - 115, - 2006
      • Masol V.I. Slobodyan S.V. "The normal limit disribution of the number of false solutions of a system of non-linear random equation in the field GF(2)". Vol. 12(28), N 1-2, pp. 116 - 126, - 2006
      • В.І.Масол, С.В.Поперешняк "Граничний розподіл числа нетривіальних розв’язків системи лінійних випадкових булевих рівнянь з розрідженою матрицею коефіцієнтів". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика, № 1-2, - 2006
      • В.І.Масол, М.Слободян "Швидкість збіжності розподілу числа хибних розв’язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) до граничного розподілу". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика, № 1-2, - 2006

     Фамилия: Масол
     Имя, отчество: Владимир Иванович
     Дата рождения:
     Адрес:
            Department of Probability Theory and Mathematical Statistics,
            Kyiv National Taras Shevchenko University,
            Volodymyrska 64, Kyiv 01601, Ukraine
     E-mail: vimasol@ukr.net
     Тел.: (+380-44) 431-04-67
     Факс: (+380-44) 431-04-67