Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Майборода Р.Є.


Особиста інформація

Майборода Ростислав Євгенович


  Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики,
       Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
       Володимирська, 64, Київ, 01601 Україна
(+380-44) 431-04-67 | rostmaiboroda@knu.ua, rostmaiboroda@gmail.com
Дата народження: 7 квітня 1961 | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Володіння мовами: Українська, російська, англійська

Освіта
 • 1983 - закінчив Київський національний університет.
 • 1986 - кандидат фізико-математичних наук (теорія ймовірностей та математична статистика)
 • 1994 - доктор фізико-математичних наук (теорія ймовірностей та математична статистика)
 • 1999 - доцент Київського національного університету
 • 2000 - професор Київського національного університету, кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики
Посада Професор кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Дескриптивна статистика багатовимірних данихСтатистика Бакалавр - 3
Регресійний аналіз та асимптотична статистикаСтатистика Бакалавр - 4
Комп'ютерна статистикаСтатистика Бакалавр - 4
Комп`ютерна статистикаМатематика Магістр - 1
Комп'ютерна статистикаСтатистика Магістр - 1
Непараметрична статистикаСтатистика Магістр - 1
Статистичний аналіз багатовимірних данихСтатистика Магістр - 2
Непараметрична статистикаМатематика Магістр - 2
Studies in statisticsСтатистика Аспірант - 1
Asymptotic analysis of statistical algorithms perfomanceСтатистика Аспірант - 2


Область досліджень і наукові інтереси:
 • Теоретична статистика:
  - Непараметричний аналіз сумішей із змінними концентраціями
  - Апостеріорне виявлення точки зміни
  - Оцінка параметрів нестаціонарних дифузійних процесів
  - Кореляційний аналіз нестаціонарних Гауcсівських процесів
  - Моделі із прихованим ланцюгом Маркова
 • Математичні моделі в біології:
  - Динаміка популяцій
  - Мітохондріальна генетика
 • Прикладна статистика:
  - Психометрика
  - Статистичний аналіз систем мереж (решітки Келлі)
  - Рандомізована техніка чутливості
  - Статистика соціологічних даних
Інша діяльність:
 • Член редколегії журналу "Modern Stochastics: Theory and Applications"
Нагороди, премії:
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2021 рік.

Сертифікати, свідоцтва, курси підвищення кваліфікації

 • Стажування в Інституті математики НАН України (2023). довідка
 • Програма "Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти" КНУ (2020). сертифікат № 760-20

Конференції, семінари, воркшопи

 • XIX International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, Kyiv, Ukraine (2023)
  Назва доповіді: Consistency of local-linear regression estimator for observations from mixture
 • Ukraine Algebra Conference 'At the End of the Year 2023", Kyiv, Ukraine (2023)
  Назва доповіді: Nonparametric regression for mixtures
 • 4th International Conference on Statistics: Theory and Applications (ICSTA22), Prague, Czech Republic (2022)
  Назва доповіді: Jackknife Estimator Consistency for Nonlinear Mixture (with V. MIroshnychenko)
 • Statistics of Stochastic Processes in Discrete and Continuous Time, Kyiv, Ukraine (2022)
  Назва доповіді: Estimation of concentrations parameters in the model of mixture with varying concentrations
 • Actual problems of stochastic analysis , Tashkent, Uzbekistan (2021)
  Назва доповіді: Asymptotic normality of modified LS estimator for mixture of nonlinear regression (with V. Miroshnichenko)
 • Modern Stochastics: Theory and applications V, Kyiv, Ukraine (2021)
  Назва доповіді: Bootstrap, jackknife and cross-validation for mixtures with varying concentrations
 • Міжнародна конференція молодих математиків, Київ, Україна (2019)
  Назва доповіді: Asymptotics of generalized least squares estimates for mixture of nonlinear regressions
 • Міжнародна конференція молодих математиків, Київ, Україна (2019)
  Назва доповіді: Nonparametric regression estimation for mixtures with varying concentrations
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications IV, Kyiv. Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Kaplan-Meyer estimator for mixtures
 • International Conference Stochastic Equations, limit Theorems and Statistics of Stochastic processes, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Survival analysis for mixtures with varying concentrations
 • Probability, Realibility and Stochastic Optimization, 7-10 April 2015, , Kyiv, Ukraine (2015)
  Назва доповіді: Nonparametric statistics of finite mixtures
 • XXXIII International Conference Multivariate Statistical Analysis, Lodz, Poland (2014)
  Назва доповіді: GEE estimators in mixture model with varying concentrations
 • III International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications, Kyiv, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: Semiparametric statistics of mixtures with varying concentrations
 • International conference on robust statistics, Prague, Czech Republic (2010)
  Назва доповіді: Estimation of symmetric distribution by observations with admixture: efficiency and robustness
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications II. , Kyiv. Ukraine (2010)
  Назва доповіді: Adaptive estimation by observations from mixture with varying concentrations
 • International Conference Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits., Kyiv, Ukraine (2010)
  Назва доповіді: Statistical analysis of mixtures with applications to DNA microarray data

Публікації

 • Монографії
  • Майборода Р.Є., Сугакова О.В. "Оцінювання та класифікація за спостереженнями із суміші". К.: ВПЦ "Київський університет", 213 p. - 2008 Зовнішнє посилання

 • Підручники і навчальні посібники
  • Майборода Р. "Самостійна робота по курсу "Оптимізаційні задачі у статистиці"". , - 2024 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є., Сугакова О.В. "Побудова статистичних графіків в R за допомогою пакета ggplot2". КНУ (електорнне видання), 77 p. - 2023 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму «Статистика»". Навчальний центр «Мала академія наук України», - 2023 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р. "Методичні рекомендації по виконанню і оформленню курсових робіт". , 37 p. - 2022 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Методичні рекомендації по курсу "Комп`ютерна статистика". IV курс. Завдання індивідуальних робіт". , 13 p. - 2020 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Методичні рекомендації по курсу "Дескриптивна статистика" для студентів III курсу". , 34 p. - 2020 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р. "Методичні рекомендації по курсу "Комп`ютерна статистика" (для студентів магістратури за спеціальністю статистика) ". , 21 p. - 2020 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Комп`ютерна статистика - професійний старт". , 497 p. - 2020 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Методичні рекомендації по курсу "Регресійний аналіз" . ". , 40 p. - 2020 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р. "Методичні рекомендації по курсу "Статистичний аналіз багатовимірних даних" (для студентів магістратури)". , - 2020 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р. "Робочі матеріали по курсу "Непараметрична статистика"". , - 2020 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р. "Робочі матеріали по курсу лекцій "Регресійний аналіз та асимптотична статистика"". , - 2020 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Самостійна робота по курсу "Асимптотична статистика"". , - 2019 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Непраметрична статистика. Програма курсу і звадання для самостійної роботи. (Заочна форма навчання)". , - 2019 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Комп`ютерна статистика". ВПЦ “Київський університет”, 589 p. - 2019 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Непараметрична статистика. Рекомендації по виконанню індивідуальних робіт.". , 21 p. - 2017 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Додаткові розділи математичної статистики. Завдання індивідуальної роботи та рекомендації по їх виконанню". , 56 p. - 2017 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є., Сугакова О.В. "Аналіз даних за допомогою пакета R". , 65 p. - 2015 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є., Сугакова О.В. "Статистичний аналіз даних за допомогою пакета Statistica-6". Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, - 2012 Зовнішнє посилання
  • Майборода Р.Є. "Регресія: Лінійні моделі". ВПЦ "Київський університет", 296 p. - 2007 Зовнішнє посилання

  • Статті
   • 2024
    • Daniel Horbunov, Rostyslav Maiboroda "Consistency of local linear regression estimator for mixtures with varying concentrations". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.11, Iss.3 pp. 359 - 372, - 2024 Зовнішнє посилання
    2023
    • Horbunov D.; Maiboroda R. "Cross-validation for local-linear regression by observations from mixture". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics and Mathematics, Vol.1, Iss. pp. 37 - 43, - 2023 Зовнішнє посилання
    2022
    • Maiboroda R., Miroshnichenko B., Sugakova O. "Jackknife for nonlinear estimating equations". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.9, Iss.4 pp. 377 - 399, - 2022 Зовнішнє посилання
    2021
    • Майборода Р.Є. "Парадокси статистики". У світі математики, Vol.25, Iss.1 pp. 24 - 34, - 2021
    • Olena Sugakova, Rostyslav Maiboroda "Principal components analysis for mixtures with varying concentrations". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.8, Iss.4 pp. 509 - 523, - 2021 Зовнішнє посилання
    2020
    • Miroshnichenko V., Maiboroda R. "Asymptotic normality of modified LS estimator for mixture of nonlinear regressions". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.7, Iss.4 pp. 435 - 448, - 2020 Зовнішнє посилання
    2019
    • Майборода Р., Сугакова О. "Тести для гіпотез про квантилі розподілів компонентів суміші". Теор. ймов. та мат. статист., Vol.101, Iss. pp. 157 - 168, - 2019
    • Maiboroda R., Sugakova O. "Jackknife covariance matrix estimation for observations from mixture". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.6, Iss.4 pp. 495 - 513, - 2019
    • Г.М.Дичко, Р.Є, Майборода "Узагальнені оцінки Надарая-Ватсона для спостережень із суміші". Теорія ймовір. та матем. статист. , Vol.100, Iss. pp. 60 - 74, - 2019
    2018
    • Р. Є. Майборода "Математична статистика // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] ". , - 2018 Зовнішнє посилання
    • R. Maiboroda, H. Navara, O. Sugakova "Orthogonal regression for observations from mixtures". Teoriya imovirnostey ta matematychna statystyka, Vol.99, Iss. pp. 152 - 167, - 2018 Зовнішнє посилання
    • Maiboroda R. Miroshnichenko V. "Confidence ellipsoids for regression coefficients by observations from a mixture". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.5, Iss.2 pp. 225 - 245, - 2018 Зовнішнє посилання
    2017
    • Майборода Р. "До питання про автентичність «Слова о полку Ігоревім»". У світі математики, Vol.23, Iss.1 - 2017
    • Майборода Р. "Асимптотична нормальність оцінок Каплана-Мейера для сумішей зі змінними концентраціями.". Теор. ймов. та мат. статист. , Vol.96, Iss. pp. 131 - 141, - 2017
    2015
    • Liubashenko D., Maiboroda R. "Linear regression by observations from mixture with varying concentrations". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.2, Iss.4 pp. 343 - 353, - 2015 Зовнішнє посилання
    • Rostyslav Maiboroda, Olena Sugakova "Sampling bias correction in the model of mixtures with varying concentrations". Methodology and Computing in Applied Probability, Vol.17, Iss.1 pp. 223 - 234, - 2015 Зовнішнє посилання
    • Майборода .Р.Є ,Хізанов В.Г. "Модифікація оцінки Каплана-Мейера для моделі сумішей зі змінними концентраціями". Теорія ймов. та матем. статистика, Vol.92, Iss. pp. 103 - 103, - 2015
    • Майборода Р., Сугакова О. "Адаптивний тест для перевірки рівності математичних сподівань за спостереженнями із суміші". Теорія ймов. та матем. статистика, - 2015
    • Doronin O., Maiboroda R. "GEE Estimators in Mixture Models with Varying Concentrations". Folia Oeconomica , Vol.3(314), Iss. pp. 15 - 23, - 2015
    2014
    • Maiboroda, R.; Doronin, A. "Testing hypotheses on moments by observations from a mixture with varying concentrations". Modern Stochastics: Theory and Applications , Vol.1, Iss.2 pp. 195 - 209, - 2014
    2013
    • Rostyslav MAIBORODA, Olena SUGAKOVA and Alexey DORONIN "Generalized estimating equations for mixtures with varying concentrations". The Canadian Journal of Statistics Vol. 41, No. 2, pp. 217 - 236, - 2013 Зовнішнє посилання
    2012
    • Maiboroda R., Sugakova O. "Nonparametric density estimation for symmetric distributions by contaminated data". Metrika, v. 75(1), pp. 109 - 126, - 2012
    • Maiboroda R., Sugakova O. "Statistics of mixtures with varying concentrations with application to DNA microarray data analysis". Nonparametric statistics. v.24, iss.1, pp. 201 - 215, - 2012
    2011
    • Maiboroda R., Shcherbina A. "Finite mixtures model approach to sensitive questions in surveys". Statistics in Transition, V.12, N2, pp. 331 - 344, - 2011
    • Maiboroda R., Sugakova O. "Generalized estimating equations for symmetric distributions observed with admixture". Communications in Statistics -Theory and Methods, V. 40: 1, pp. 96 - 116, - 2011
    2010
    • Майборода Р.Є., Сугакова О.В. "Оцінка евклідових параметрів суміші двох симетричних розподілів". Укр. мат. журн., т.62, №7, - 2010
    2009
    • Р. Майборода, О. Сугакова "Адаптивні оцінюючі рівняння для середнього положення за спостере-женнями з домішкою". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 80, - 2009
    2008
    • Р.Є.Майборода "Оцінка середніх положень та концентрацій по спостереженнях двокомпонентної суміші симетричних розподілів". Теорія ймов. та матем. статистика, № 78 , - 2008
    2006
    • Pleskach, V.L.; Maiboroda, R.Ye. "Impact of tax policies on dynamics of economic development of Ukraine.". Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat.No. 1-2, pp. 50 - 56, - 2006
    • Ivan’ko, Yu.;Maiboroda, R. "Asymptotics of threshold classifiers constructed by samples from mixtures with variable concentrations. ". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 74, pp. 34 - 43, - 2006
    2005
    • Lodatko, N.; Maiboroda, R. "Estimation of the density of a distribution from data with an admixture.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat.73, pp. 88 - 96, - 2005
    2004
    • Maiboroda, R.; Kubajchuk, O. "Asymptotic normality of improved weighted empirical distribution functions.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 69, pp. 89 - 95, - 2004
    • Maiboroda, R.E.; Sugakova, O.V. "The limit distribution of dynamic programming estimators of multiple change points.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 69, pp. 96 - 105, - 2004
    • Maiboroda, Rostislav E.; Markovich, Natalia M. "Estimation of heavy-tailed probability density function with applications to Web data.". Comput. Stat. 19, No. 4, pp. 569 - 592, - 2004
    1999
    • Maiboroda, Rostislav E. "Consistency of the weighted empirical distribution function based on the observations from mixtures with varying concentrations.". Theory Stoch. Process. 5(21), No.3-4, pp. 152 - 161, - 1999
    • Maiboroda, R.E. "Statistic of sudden death.". Theory Probab. Math. Stat. 58, pp. 113 - 122, - 1999
    • Maiboroda, R.Je. "An asymptotically effitive probability estimator constructed from observations of a mixture.". Theory Probab. Math. Stat. 59, pp. 121 - 128, - 1999
    1998
    • Maiboroda, R.E.; Sugakova, O.V. "A fast algorithm for detecting multiple changing moments.". Theory Probab. Math. Stat. 57, pp. 109 - 114, - 1998
    • Maiboroda, R.E. "Asymptotic normality and efficiency of a weighted correlogram.". Ukr. Math. J. 50, No.7, pp. 1067 - 1079, - 1998
    1997
    • Maiboroda, R.E. "Correlation analysis of mixtures. II. ". Theory Probab. Math. Stat. 55, pp. 129 - 133, - 1997
    • Maiboroda, R.E. "Correlation analysis of mixtures. I.". Theory Probab. Math. Stat. 54, pp. 105 - 114, - 1997
    • Maiboroda, Rostislav "Asymptotic normality of least squares estimators. ". Theory Stoch. Process. 3(19), No.3-4, pp. 304 - 313, - 1997
    1996
    • Maiboroda, R.E. "The asymptotic normality of Baxter-type estimates for parameters of nonstationary processes.". Theory Probab. Math. Stat. 53, pp. 107 - 112, - 1996
    • Maiboroda, Rostislav E. "Nonparametric estimation of hidden Markov chain model characteristic. ". Theory Stoch. Process. 2(18), No.1-2, pp. 186 - 190, - 1996
    1995
    • Maiboroda, R.E. "The asymptotic distribution of quantile estimates of change-points.". Theory Probab. Math. Stat. 51, pp. 129 - 136, - 1995
    • Maĭboroda, R.E. "The asymptotic normality of estimates for parameters of the concentration functions of mixtures.". Theory Prob. Math. Statist. 49, pp. 155 - 160, - 1995
    • Maiboroda, R.E. "A classification problem for mixtures with time-dependent concentrations.". New trends in probability and mathematical statistics. Proceedings of the second Ukrainian-Hungarian conference, Mukachevo, Ukraine, September 25-October 1, 1992. Kiev: TViMS. Teor. Veroyatn. Mat. Stat./Probab. Theory Math. Stat. 2, pp. 162 - 168, - 1995
    • Maiboroda, R.E. "Estimates of noise intensity for homogeneous diffusion processes.". Ukr. Math. J. 47, No.7, pp. 1085 - 1091, - 1995
    • Maĭboroda, R.E. "Some problems of statistics of distribution mixtures with variable concentrations. ". Theory Prob. Appl. 39, pp. 703 - 707, - 1995
    • Maĭboroda, R.E. "Correlation analysis of mixtures. I.". Prob. Theory Math. Statist. 54, pp. 105 - 114, - 1995
    1994
    • Maĭboroda, R.E. "Analysis of mixtures from observations with error.". Theory Probab. Math. Stat. 48, pp. 87 - 93, - 1994
    • Maiboroda, R.E. "Some problems of statistics of distribution mixtures with variable concentrations.". Theory Probab. Appl. 39, No.4, pp. 703 - 707, - 1994
    1991
    • Maiboroda, R.E. "A nonparametric method in the change-point problem for multivariate observations.". Theory Prob. Appl. 35, pp. 590 - 593, - 1991
    1990
    • Maĭboroda, R.E. "The central limit theorem for empirical moments generating functions.". Theory Prob. Appl. 34, pp. 332 - 335, - 1990
    • Maiboroda, R. "Empirical functions in estimation problems of changes of properties of time series.". Stat. Probl. Upr. 89, pp. 60 - 65, - 1990