Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Гопкало


Особиста інформація

Гопкало Ольга Михайлівна


  Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики,
       Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
       Володимирська, 64/13, Київ, 01601 Україна
Olia_Gopkalo@ukr.net
Громадянство: Україна

Посада Аспірант
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Область досліджень і наукові інтереси:
 • Тема: Умови існування та властивості розв'язків крайових задач з випадковими початковими умовами. Науковий керівник проф. Козаченко Ю.В.

Конференції, семінари, воркшопи

 • XVIІ міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна", м. Київ, Україна (2019)
  Назва доповіді: Умови обмеженості гауссового випадкового процесу з ймовірністю 1 на R+ та їх застосування.
 • XVI міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна", м. Київ, Україна (2018)
  Назва доповіді: Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогауссових випадкових векторів
 • International conference “Modern stochastics:theory and applications.IV”, (dedicated to the 100-th anniversary of I.I.Gikhman), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Generalized Levy-Baxter theorem for pseudo-Gaussian random processes
 • XV міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна", м. Київ, Україна (2017)
  Назва доповіді: Асимптотичні властивості оцінок параметрів у дробовій моделі Васічека

Публікації

    • Статті
     • 2020
      • Sakhno L., Kozachenko Yu., Orsingher E., Hopkalo O. "Sample paths properties of stochastic processes from Orlicz spaces, with applications to partial differential equations". Statistics, Optimization & Information Computing (SOIC), Vol.8, Iss.3 pp. 722 - 739, - 2020
      2019
      • Василик О. І., Гопкало О. М., Козаченко Ю. В., Сахно Л. М. "Деякі властивості та оцінки для φ-субгаусових випадкових процесів". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, Vol.4, Iss. pp. 18 - 23, - 2019
      2018
      • Гопкало О.М. "Умови обмеженостi гауссового випадкового процесу з ймовiрнiстю 1 на R+ та їх застосування ". Науковий вiсник Ужгородського унiверситету, pp. 61 - 69, - 2018
      2017
      • Гопкало О.М. "Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогауссових випадкових векторів". Науковий вісник Ужгородського університету, pp. 55 - 61, - 2017