Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Василик


Особиста інформація

Василик Ольга Іванівна


  Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", просп. Перемоги, 37,
       Київ, Україна
vasylyk@matan.kpi.ua
Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Володіння мовами: українська, російська, англійська, польська

Освіта
 • Докторантура механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015 - 2019.
 • Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. Назва дисертації: "Випадкові процеси з класів V(φ,ψ)"
 • Диплом про вищу освіту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1997. Спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика.
 • Диплом про вищу освіту, Український радіологічний учбовий центр, Київ 1997. Спеціальність: радіоекологія.
Вчене звання Доцент
Посада Професор
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Зайнятість:
 • Інженер кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000 - 2001.
 • Асистент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001 - 2006.
 • Доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2006 - 2015.
 • Докторант механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015 - 2019.
 • Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", 2020 - по теперішній час.
Область досліджень і наукові інтереси:
 • Аналітичні властивості phi-субгауссових випадкових процесів (оцінки розподілів супремумів, вибіркова неперервність, слабка збіжність у зважених просторах, моделювання випадкових процесів)
 • Теорія і методи вибіркових обстежень
Інша діяльність:
 • Поточна діяльність

  • Член організаційного комітету Балтійсько-Скандинавсько-Української мережі зі статистики вибіркових обстежень (http://wiki.helsinki.fi/display/BNU/Home), з 2007 р.
  • Представник країни у Міжнародній асоціації статистиків у галузі вибіркових обстежень (the International Association of Survey Statisticians (http://isi.cbs.nl/iass/allUK.htm)), з 2009 р.

 • Діяльність у минулому

  • Секретар журналу “У світі математики”, 2002–2007
  • Секретар організаційного комітету міжнародної конференції "Modern Stochastics: Theory and Applications", Київ, Україна, червень 2006р.
  • Член організаційного та програмного комітетів Балтійсько-Скандинавсько-Української літньої школи зі статистики вибіркових обстежень, Київ, Україна, серпень 2009р.,2016р.

Участь у товариствах:
 • International Statistical Institute (ISI)
 • International Association of Survey Statisticians (IASS)
 • European Women in Mathematics (EWM)
Ґранти:
 • TEMPUS-TACIS JEP-10353-97 “Statistical Aspects of Economics”, 1998-2000.
 • TEMPUS-TACIS NP 22012-2001.
 • Tempus-Tacis Network Project NP-22012-2001 "Improvement of Education in Statistical Applications in Economics", 2002-2004.
 • NATO Collaborative linkage grant PST.CLG.980408 “Fractional Calculus and Related Stochastic Processes and Equations”(2003-2005).
 • Grant of the Swedish Institute for study visit at Umeå University, Sweden, February 24 - March 17, 2010.
Нагороди, премії:
 • Грамота Національної академії наук України за цикл робіт "Дослідження властивостей φ-субгауссових випадкових процесів", 2001.
 • Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2007 року в номінації "Молодим ученим за наукові праці" за цикл наукових праць "Властивості φ-субгауссових випадкових процесів та процесів з класів V(φ,ψ)".

Конференції, семінари, воркшопи

 • 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, Kyiv, Ukraine (2019)
  Назва доповіді: Analysis of simulation methods for fractional Brownian motion in the problems of intelligent systems design
 • International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology, Kyiv, Ukraine (2019)
  Назва доповіді: Statistical simulation of size behavior for TCP windows
 • International Conference «Banach Spaces and their Applications», Lviv, Ukraine (2019)
  Назва доповіді: Banach space of φ-sub-Gaussian random variables and its application to the study of heat-type equations
 • International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications. IV”, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Accuracy of Simulation of Fractional Brownian Motion in Orlicz Spaces
 • Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, Jelgava, Latvia (2018)
  Назва доповіді: Modelling of Survey Data
 • International Conference: Stochastic Equations, Limit Theorems and Statistics of Stochastic Processes”, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in the space C([0,T])
 • ХХІV Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики", Львів, Україна (2018)
  Назва доповіді: Using spectral representation for simulation of fractional Brownian motion in C([0,1])
 • Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”, Ворохта, Україна (2017)
  Назва доповіді: Strictly sub-Gaussian quasi shot noise processes
 • International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, Cherkasy, Ukraine (2017)
  Назва доповіді: Accuracy of simulation of fractional Brownian motion in Lp([0, T]) and C([0, T])
 • International Conference "Probability, Reliability and Stochastic Optimization", Kyiv, Ukraine (2015)
  Назва доповіді: Simulation of phi-SubGaussian Processes
 • Workshop of BNU Network in Survey Statistics, Tallinn, Estonia (2014)
  Назва доповіді: Dealing with zeroes in Ukrainian business surveys
 • Summer School of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, Minsk, Belarus (2013)
  Назва доповіді: Using robust regression for capital expenditure estimation
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications III, Kyiv, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: Simulation of the stationary random sequences
 • Workshop on Sample Survey Theory and Methodology, Vilnius, Lithuania (2010)
  Назва доповіді: Models in sample surveys: an advanced course for master students
 • Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics, Kyiv, Ukraine (2009)
  Назва доповіді: Teaching survey sampling theory and methodology with a Ukrainian perspective
 • Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, Estonia (2008)
  Назва доповіді: Renewal of a course on Survey Sampling at Kyiv University for speciality Statistics
 • International summer school “Insurance and finance: science, ractice and education” , Foros (Crimea, Ukraine) (2006)
  Назва доповіді: On wavelet expansion of the processes of fractional Brownian motion
 • Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, Ventspils, Latvia (2006)
  Назва доповіді: Statistical Analysis of a Sample of Small-Scale Enterprises
 • The 4th Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, Greece (2006)
  Назва доповіді: Simulation of generalized fractional Brownian motion
 • Workshop on Sample Survey Theory and Methodology, Vilnius, Lithuania (2005)
  Назва доповіді: Teaching survey sampling theory and methodology at Kyiv National Taras Shevchenko University (Ukraine): problems and perspectives
 • International Conference “Modern Problems and New Trends in Probability Theory”, Chernivtsi, Ukraine (2005)
  Назва доповіді: Lipschitz conditions and continuity of the phi-subgaussian random processes

Публікації

 • Монографії
  • Василик О.І. "Узагальнення φ-субгауссових випадкових процесів та їх застосування ". Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 315 p. - 2020
  • Vasylyk, O. I.; Kozachenko, Yu. V.; Yamnenko, R. E. "$φ$-sub-Gaussian random processes.". Kyïv: Vydavnycho-Poligrafichnyĭ Tsentr, Kyïvskyĭ Universytet, 231 p. - 2008 Зовнішнє посилання

 • Підручники і навчальні посібники
  • О.І. Василик, М.В.Карташов, В.П. Кнопова, К.В. Ральченко, А.Ю. Рижов, Г.М. Шевченко "МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до лабораторних та самостiйних робiт з дисциплiни “Математична статистика”". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 84 p. - 2014
  • O.I. Vasylyk, T.O. Yakovenko "Lectures on Theory and Methods of Sample Surveys". Kyïv: Vydavnycho-Poligrafichnyĭ Tsentr, Kyïvskyĭ Universytet, 208 p. - 2010
  • Василик О.І., Яковенко Т.О. "Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень: навчальний посібник". К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 208 p. - 2010
  • Василик О.І., Карташов М.В., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". К.: ВПЦ "Київський університет", 60 p. - 2008
  • Василик О.І., Розора І.В., Ямненко Р.Є. "Завдання до лабораторних занять з курсу “Математична статистика”". К.: ЕМЦ, 71 p. - 2008
  • Борисенко О.Д., Василик О.І., Мішура Ю.С., Радченко В.М. "Збірник задач з фінансової математики". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 91 p. - 2006
  • Василик О.І., Карташов М.В., Кушніренко С.В. "Завдання до практичних занять з дисципліни „Математична статистика”". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 48 p. - 2006
  • Василик О.І, Карташов М.В. "Завдання до лабораторних занять з курсу “Математична статистика”.". К.: Видавництво “ТВіМС”, 16 p. - 2003

  • Статті
   • 2021
    • Василик О.І., Ловицька І.І. "Моделювання строго φ-субгауссового узагальненого дробового броунівського руху.". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiзико-математичнi науки., pp. 11 - 19, - 2021
    • Василик О.І., Розора І.В., Яневич Т.О., Ловицька І.І. " Про один з методiв побудови моделi строго φ-субгауссового узагальненого дробового броунiвського руху. ". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiзико-математичнi науки., pp. 18 - 25, - 2021
    2020
    • Yuriy Kozachenko, Enzo Orsingher, Lyudmyla Sakhno, Olga Vasylyk. "Estimates for distribution of suprema of solutions to higher-order partial differential equations with random initial conditions". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.7, Iss.1 pp. 79 - 96, - 2020
    • A.Pashko, Iu.Krak, O. Vasylyk, O.Syniavska, V.Puhach, L.Shevchenko, Z.Omiotek, A. Mussabekova, D.Baitussupov "Quality estimation for models of a generalized Wiener process". Przeglad Elektrotechniczny, Vol.96(10), Iss. pp. 94 - 97, - 2020
    • Василик О.I., Гопкало О.М., Сахно Л.М. "Властивостi φ-субгауссових випадкових процесiв, пов’язаних iз рiвнянням теплопровiдностi з випадковими початковими умовами ". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки., pp. 17 - 24, - 2020
    • Василик О.I., Мiшура Ю.С., Моклячук М.П., Перестюк М.О., Розора I.В., Сахно Л.М., Ямненко Р.Є. "Професор Ю.В. Козаченко (01.12.1940 – 05.05.2020) – видатний вчений i педагог.". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiзико-математичнi науки., pp. 9 - 29, - 2020
    • Василик О.I., Ямненко Р.Є., Яневич Т.О. "Оцiнювання ймовiрностi виходу траєкторiї строго φ-субгауссового процесу квазiдробового ефекту за криву.". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiзико-математичнi науки., pp. 49 - 56, - 2020
    2019
    • Василик О.І. "Властивостi строго φ-субгауссових процесiв квазi-дробового ефекту". Теорія ймовірностей та математична статистика, Вип.101, pp. 49 - 62, - 2019
    • Василик О.І. "Оцiнювання розподiлу супремуму строго φ-субгауссового процесу квазiдробового ефекту". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, №2, pp. 7 - 16, - 2019
    2018
    • Yuriy Kozachenko, Anatolii Pashko and Olga Vasylyk "Simulation of generalized fractional Brownian motion in C([0, T])". Monte Carlo Methods Appl. , Vol.24, Iss.3 pp. 179 - 192, - 2018
    • Yu. Kozachenko, E. Orsingher, L. Sakhno, O. Vasylyk "Estimates for Functionals of Solutions to Higher-Order Heat-Type Equations with Random Initial Conditions. ". Journal of Statistical Physics, Vol.172, Iss.6 pp. 1641 - 1662, - 2018
    • Olga Vasylyk and Tetiana Ianevych "An overview of “Cross-cultural Survey Guidelines”.". The Survey Statistician, pp. 32 - 34, - 2018
    • A.O. Pashko, O.I. Vasylyk "Using spectral representation for simulation of fractional Brownian motion in C([0,1])". ХХІV Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики". Збірник наукових праць., pp. 116 - 120, - 2018
    • Козаченко Ю.В., Василик О.І. "Рівномірна збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів з класів V(phi,psi)". Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ., pp. 108 - 115, - 2018
    • A.О. Pashko, O.I.Vasylyk "Simulation of fractional Brownian motion basing on its spectral representation". Theory of Stochastic Processes, Vol.23 (39, Iss.1 pp. 73 - 81, - 2018
    2017
    • Olga Vasylyk "Strictly phi-sub-Gaussian quasi shot noise processes". Statistics, Optimization and Information Computing, Vol. 5, pp. 109 - 120, - 2017
    • Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, О.І. Василик "Моделювання дробового броунiвського руху в просторi Lp([0, T])". Теорія ймовірностей та математична статистика, Вип. 97, pp. 118 - 130, - 2017
    2014
    • Василик О.І., Яневич Т.О. "Використання моделей у вибіркових обстеженнях". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика, No. 1, pp. 72 - 79, - 2014
    • Ianevych T., Vasylyk O. "Dealing with zeroes in Ukrainian business surveys". Proceedings of the Workshop of BNU Network in Survey Statistics, Tallinn, Estonia, pp. 44 - 47, - 2014
    2013
    • Ianevych T., Vasylyk O. "Using robust regression for capital expenditure estimation". Proceedings of the Summer School of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, Minsk, Belarus, pp. 69 - 74, - 2013
    2011
    • Yuriy Kozachenko, Tommi Sottinen and Ol’ga Vasylyk "Lipschitz conditions for $\text{Sub}_φ(Ω)$ -processes and applications to weakly self-similar processes with stationary increments". Theor. Probability and Math. Statist. 82, pp. 57 - 73, - 2011 Зовнішнє посилання
    2009
    • Vasylyk, O.I.; Kozachenko, Yu.V.; Yakovenko, T.O. "Simulation of stationary random sequences.". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2009, No. 1, pp. 7 - 10, - 2009 Зовнішнє посилання
    2007
    • Yamnenko, Rostyslav; Vasylyk, Olga "Random process from the class $V(φ,ψ)$: exceeding a curve. ". Theory Stoch. Process. 13, No. 29, Part 4, pp. 219 - 232, - 2007 Зовнішнє посилання
    • Yamnenko, R.E.; Vasylyk, O.I. "Some properties of random Poisson sums with $ϕ$-sub-Gaussian terms.". Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat. 2007, No. 1, pp. 133 - 148, - 2007 Зовнішнє посилання
    2006
    • Kozachenko, Yuriy; Vasylyk, Olga "Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in $C([0,1])$.". Theory Stoch. Process. 12, No. 28, Part 3-4, pp. 55 - 62, - 2006 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko, Yu.V.; Perestyuk, M.M.; Vasylyk, O.I. "On uniform convergence of wavelet expansions of $φ$-sub-Gaussian random processes.". Random Oper. Stoch. Equ. 14, No. 3, pp. 209 - 232, - 2006 Зовнішнє посилання
    • Honchar O., Kravtsova N., Vasylyk O. "Statistical Analysis of a Sample of Small-Scale Enterprises". Proceedings of the Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, - 2006
    2005
    • Vasylyk, Olga; Kozachenko, Yuriy; Yamnenko, Rostyslav "Upper estimate of overrunning by $\text{Sub}_φ(Ω)$ random process the level specified by continuous function. ". Random Oper. Stoch. Equ. 13, No. 2, pp. 111 - 128, - 2005 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko, Yuriy; Sottinen, Tommi; Vasylyk, Olga "Simulation of weakly self-similar stationary increment $\text{SSub}_φ(Ω)$ - processes: A series expansion approach.". Methodol. Comput. Appl. Probab. 7, No. 3, pp. 379 - 400, - 2005 Зовнішнє посилання
    2003
    • Kozachenko, Yuriy; Vasylyk, Olga; Yamnenko, Rostislav "On the probability of exceeding some curve by $φ$-subGaussian random process.". Theory Stoch. Process. 9(25), No. 3-4, pp. 70 - 80, - 2003 Зовнішнє посилання
    2002
    • Kozachenko, Yu.; Vasylyk, O.; Sottinen, T. "Path space large deviations of a large buffer with Gaussian input traffic.". Queueing Systems Theory Appl. 42, pp. 113 - 129, - 2002
    • Kozachenko, Yu.; Vasylyk, O.; Sottinen, T. "Path space large deviations of a large buffer with Gaussian input traffic.". Queueing Syst. 42, No. 2, pp. 113 - 129, - 2002 Зовнішнє посилання
    2001
    • Kozachenko, Yu.; Sottinen, T.; Vasylyk, O. "Self-similar processes with stationary increments from the space $\text{SSub}_φ(Ω)$.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 65, pp. 67 - 78, - 2001 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko, Yu.V.; Vasylyk, O.I. "Stochastic processes of the classes $V(φ,ψ)$.". Theory Probab. Math. Stat. 63, pp. 109 - 121, - 2001 Зовнішнє посилання
    2000
    • Kozachenko, Yu.V.; Vasylyk, O.I. "On the distribution of suprema of random processes from the space $\text{Sub}_φ(Ω)$.". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 2000, No.6, pp. 18 - 21, - 2000 Зовнішнє посилання
    1998
    • Vasylyk, O. "Conditions for boundedness of the supremum of a stochastic process from the space $\text{Sub}_φ(Ω)$. ". Visn., Mat. Mekh., Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 1998, No.1, pp. 8 - 11, - 1998 Зовнішнє посилання