Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Curriculum Vitae

Василик


Особиста інформація

Василик Ольга Іванівна


  Кафедра теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики,
       Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
       Володимирська, 64, Київ, 01601 Україна
(+380-44) 431-04-67
ovasylyk@univ.kiev.ua
Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Scopus; Web of Science; ResearchGate
Володіння мовами: українська, російська, англійська, польська

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
 • Докторантура механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015 - 2019.
 • Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. Назва дисертації: "Випадкові процеси з класів V(φ,ψ)"
 • Диплом про вищу освіту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1997. Спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика.
 • Диплом про вищу освіту, Український радіологічний учбовий центр, Київ 1997. Спеціальність: радіоекологія.
Вчене звання
Посада Молодший науковий співробітник НДЛ
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Зайнятість:
 • Інженер кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000 - 2001.
 • Асистент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001 - 2006.
 • Доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2006 - 2015.
 • Докторант механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015 - 2019.
 • Молодший науковий співробітник НДЛ, з 01.12.2019.
Область досліджень і наукові інтереси:
 • Аналітичні властивості phi-субгауссових випадкових процесів (оцінки розподілів супремумів, вибіркова неперервність, слабка збіжність у зважених просторах, моделювання випадкових процесів)
 • Теорія і методи вибіркових обстежень
Інша діяльність:
 • Поточна діяльність

  • Член організаційного комітету Балтійсько-Скандинавсько-Української мережі зі статистики вибіркових обстежень (http://wiki.helsinki.fi/display/BNU/Home), з 2007 р.
  • Представник країни у Міжнародній асоціації статистиків у галузі вибіркових обстежень (the International Association of Survey Statisticians (http://isi.cbs.nl/iass/allUK.htm)), з 2009 р.

 • Діяльність у минулому

  • Секретар журналу “У світі математики”, 2002–2007
  • Секретар організаційного комітету міжнародної конференції "Modern Stochastics: Theory and Applications", Київ, Україна, червень 2006р.
  • Член організаційного та програмного комітетів Балтійсько-Скандинавсько-Української літньої школи зі статистики вибіркових обстежень, Київ, Україна, серпень 2009р.,2016р.

Участь у товариствах:
 • International Statistical Institute (ISI)
 • International Association of Survey Statisticians (IASS)
 • European Women in Mathematics (EWM)
Ґранти:
 • TEMPUS-TACIS JEP-10353-97 “Statistical Aspects of Economics”, 1998-2000.
 • TEMPUS-TACIS NP 22012-2001.
 • Tempus-Tacis Network Project NP-22012-2001 "Improvement of Education in Statistical Applications in Economics", 2002-2004.
 • NATO Collaborative linkage grant PST.CLG.980408 “Fractional Calculus and Related Stochastic Processes and Equations”(2003-2005).
 • Grant of the Swedish Institute for study visit at Umeå University, Sweden, February 24 - March 17, 2010.
Нагороди, премії:
 • Грамота Національної академії наук України за цикл робіт "Дослідження властивостей φ-субгауссових випадкових процесів", 2001.
 • Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2007 року в номінації "Молодим ученим за наукові праці" за цикл наукових праць "Властивості φ-субгауссових випадкових процесів та процесів з класів V(φ,ψ)".

Конференції

 • 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, Kyiv, Ukraine (2019)
  Назва доповіді: Analysis of simulation methods for fractional Brownian motion in the problems of intelligent systems design
 • International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology, Kyiv, Ukraine (2019)
  Назва доповіді: Statistical simulation of size behavior for TCP windows
 • International Conference «Banach Spaces and their Applications», Lviv, Ukraine (2019)
  Назва доповіді: Banach space of φ-sub-Gaussian random variables and its application to the study of heat-type equations
 • International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications. IV”, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Accuracy of Simulation of Fractional Brownian Motion in Orlicz Spaces
 • Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, Jelgava, Latvia (2018)
  Назва доповіді: Modelling of Survey Data
 • International Conference: Stochastic Equations, Limit Theorems and Statistics of Stochastic Processes”, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in the space C([0,T])
 • ХХІV Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики", Львів, Україна (2018)
  Назва доповіді: Using spectral representation for simulation of fractional Brownian motion in C([0,1])
 • Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”, Ворохта, Україна (2017)
  Назва доповіді: Strictly sub-Gaussian quasi shot noise processes
 • International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, Cherkasy, Ukraine (2017)
  Назва доповіді: Accuracy of simulation of fractional Brownian motion in Lp([0, T]) and C([0, T])
 • International Conference "Probability, Reliability and Stochastic Optimization", Kyiv, Ukraine (2015)
  Назва доповіді: Simulation of phi-SubGaussian Processes
 • Workshop of BNU Network in Survey Statistics, Tallinn, Estonia (2014)
  Назва доповіді: Dealing with zeroes in Ukrainian business surveys
 • Summer School of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, Minsk, Belarus (2013)
  Назва доповіді: Using robust regression for capital expenditure estimation
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications III, Kyiv, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: Simulation of the stationary random sequences
 • Workshop on Sample Survey Theory and Methodology, Vilnius, Lithuania (2010)
  Назва доповіді: Models in sample surveys: an advanced course for master students
 • Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics, Kyiv, Ukraine (2009)
  Назва доповіді: Teaching survey sampling theory and methodology with a Ukrainian perspective
 • Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, Estonia (2008)
  Назва доповіді: Renewal of a course on Survey Sampling at Kyiv University for speciality Statistics
 • International summer school “Insurance and finance: science, ractice and education” , Foros (Crimea, Ukraine) (2006)
  Назва доповіді: On wavelet expansion of the processes of fractional Brownian motion
 • Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, Ventspils, Latvia (2006)
  Назва доповіді: Statistical Analysis of a Sample of Small-Scale Enterprises
 • The 4th Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, Greece (2006)
  Назва доповіді: Simulation of generalized fractional Brownian motion
 • Workshop on Sample Survey Theory and Methodology, Vilnius, Lithuania (2005)
  Назва доповіді: Teaching survey sampling theory and methodology at Kyiv National Taras Shevchenko University (Ukraine): problems and perspectives
 • International Conference “Modern Problems and New Trends in Probability Theory”, Chernivtsi, Ukraine (2005)
  Назва доповіді: Lipschitz conditions and continuity of the phi-subgaussian random processes

Публікації

 • Монографії
  • Vasylyk, O. I.; Kozachenko, Yu. V.; Yamnenko, R. E. "$φ$-sub-Gaussian random processes.". Kyïv: Vydavnycho-Poligrafichnyĭ Tsentr, Kyïvskyĭ Universytet, 231 p. - 2008 Зовнішнє посилання

 • Підручники і навчальні посібники
  • О.І. Василик, М.В.Карташов, В.П. Кнопова, К.В. Ральченко, А.Ю. Рижов, Г.М. Шевченко "МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до лабораторних та самостiйних робiт з дисциплiни “Математична статистика”". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 84 p. - 2014
  • O.I. Vasylyk, T.O. Yakovenko "Lectures on Theory and Methods of Sample Surveys". Kyïv: Vydavnycho-Poligrafichnyĭ Tsentr, Kyïvskyĭ Universytet, 208 p. - 2010
  • Василик О.І., Яковенко Т.О. "Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень: навчальний посібник". К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 208 p. - 2010
  • Василик О.І., Карташов М.В., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". К.: ВПЦ "Київський університет", 60 p. - 2008
  • Василик О.І., Розора І.В., Ямненко Р.Є. "Завдання до лабораторних занять з курсу “Математична статистика”". К.: ЕМЦ, 71 p. - 2008
  • Борисенко О.Д., Василик О.І., Мішура Ю.С., Радченко В.М. "Збірник задач з фінансової математики". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 91 p. - 2006
  • Василик О.І., Карташов М.В., Кушніренко С.В. "Завдання до практичних занять з дисципліни „Математична статистика”". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 48 p. - 2006
  • Василик О.І, Карташов М.В. "Завдання до лабораторних занять з курсу “Математична статистика”.". К.: Видавництво “ТВіМС”, 16 p. - 2003

  • Статті
   • 2020
    • Yuriy Kozachenko, Enzo Orsingher, Lyudmyla Sakhno, Olga Vasylyk. "Estimates for distribution of suprema of solutions to higher-order partial differential equations with random initial conditions". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.7, Iss.1 pp. 79 - 96, - 2020
    2019
    • Василик О.І. "Властивостi строго φ-субгауссових процесiв квазi-дробового ефекту". Теорія ймовірностей та математична статистика, Вип.101, pp. 49 - 62, - 2019
    • Василик О.І. "Оцiнювання розподiлу супремуму строго φ-субгауссового процесу квазiдробового ефекту". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, №2, pp. 7 - 16, - 2019
    2018
    • Yuriy Kozachenko, Anatolii Pashko and Olga Vasylyk "Simulation of generalized fractional Brownian motion in C([0, T])". Monte Carlo Methods Appl. , Vol.24, Iss.3 pp. 179 - 192, - 2018
    • Yu. Kozachenko, E. Orsingher, L. Sakhno, O. Vasylyk "Estimates for Functionals of Solutions to Higher-Order Heat-Type Equations with Random Initial Conditions. ". Journal of Statistical Physics, Vol.172, Iss.6 pp. 1641 - 1662, - 2018
    • Olga Vasylyk and Tetiana Ianevych "An overview of “Cross-cultural Survey Guidelines”.". The Survey Statistician, pp. 32 - 34, - 2018
    • A.O. Pashko, O.I. Vasylyk "Using spectral representation for simulation of fractional Brownian motion in C([0,1])". ХХІV Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики". Збірник наукових праць., pp. 116 - 120, - 2018
    • Козаченко Ю.В., Василик О.І. "Рівномірна збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів з класів V(phi,psi)". Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ., pp. 108 - 115, - 2018
    • A.О. Pashko, O.I.Vasylyk "Simulation of fractional Brownian motion basing on its spectral representation". Theory of Stochastic Processes, Vol.23 (39, Iss.1 pp. 73 - 81, - 2018
    2017
    • Olga Vasylyk "Strictly phi-sub-Gaussian quasi shot noise processes". Statistics, Optimization and Information Computing, Vol. 5, pp. 109 - 120, - 2017
    • Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, О.І. Василик "Моделювання дробового броунiвського руху в просторi Lp([0, T])". Теорія ймовірностей та математична статистика, Вип. 97, pp. 118 - 130, - 2017
    2014
    • Василик О.І., Яневич Т.О. "Використання моделей у вибіркових обстеженнях". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика, No. 1, pp. 72 - 79, - 2014
    • Ianevych T., Vasylyk O. "Dealing with zeroes in Ukrainian business surveys". Proceedings of the Workshop of BNU Network in Survey Statistics, Tallinn, Estonia, pp. 44 - 47, - 2014
    2013
    • Ianevych T., Vasylyk O. "Using robust regression for capital expenditure estimation". Proceedings of the Summer School of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, Minsk, Belarus, pp. 69 - 74, - 2013
    2011
    • Yuriy Kozachenko, Tommi Sottinen and Ol’ga Vasylyk "Lipschitz conditions for $\text{Sub}_φ(Ω)$ -processes and applications to weakly self-similar processes with stationary increments". Theor. Probability and Math. Statist. 82, pp. 57 - 73, - 2011 Зовнішнє посилання
    2009
    • Vasylyk, O.I.; Kozachenko, Yu.V.; Yakovenko, T.O. "Simulation of stationary random sequences.". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2009, No. 1, pp. 7 - 10, - 2009 Зовнішнє посилання
    2007
    • Yamnenko, Rostyslav; Vasylyk, Olga "Random process from the class $V(φ,ψ)$: exceeding a curve. ". Theory Stoch. Process. 13, No. 29, Part 4, pp. 219 - 232, - 2007 Зовнішнє посилання
    • Yamnenko, R.E.; Vasylyk, O.I. "Some properties of random Poisson sums with $ϕ$-sub-Gaussian terms.". Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat. 2007, No. 1, pp. 133 - 148, - 2007 Зовнішнє посилання
    2006
    • Kozachenko, Yuriy; Vasylyk, Olga "Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in $C([0,1])$.". Theory Stoch. Process. 12, No. 28, Part 3-4, pp. 55 - 62, - 2006 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko, Yu.V.; Perestyuk, M.M.; Vasylyk, O.I. "On uniform convergence of wavelet expansions of $φ$-sub-Gaussian random processes.". Random Oper. Stoch. Equ. 14, No. 3, pp. 209 - 232, - 2006 Зовнішнє посилання
    • Honchar O., Kravtsova N., Vasylyk O. "Statistical Analysis of a Sample of Small-Scale Enterprises". Proceedings of the Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, - 2006
    2005
    • Vasylyk, Olga; Kozachenko, Yuriy; Yamnenko, Rostyslav "Upper estimate of overrunning by $\text{Sub}_φ(Ω)$ random process the level specified by continuous function. ". Random Oper. Stoch. Equ. 13, No. 2, pp. 111 - 128, - 2005 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko, Yuriy; Sottinen, Tommi; Vasylyk, Olga "Simulation of weakly self-similar stationary increment $\text{SSub}_φ(Ω)$ - processes: A series expansion approach.". Methodol. Comput. Appl. Probab. 7, No. 3, pp. 379 - 400, - 2005 Зовнішнє посилання
    2004
    • Kozachenko, Yurij V.; Vasylyk, Ol’ga I. "Sample paths continuity and estimates of distributions of increments of separable stochastic processes from the class $V(φ,ψ)$ defined on a compact set. ". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2004, No. 2, pp. 45 - 50, - 2004 Зовнішнє посилання
    2003
    • Kozachenko, Yuriy; Vasylyk, Olga; Yamnenko, Rostislav "On the probability of exceeding some curve by $φ$-subGaussian random process.". Theory Stoch. Process. 9(25), No. 3-4, pp. 70 - 80, - 2003 Зовнішнє посилання
    2002
    • Kozachenko, Yu.; Vasylyk, O.; Sottinen, T. "Path space large deviations of a large buffer with Gaussian input traffic.". Queueing Systems Theory Appl. 42, pp. 113 - 129, - 2002
    • Kozachenko, Yu.; Vasylyk, O.; Sottinen, T. "Path space large deviations of a large buffer with Gaussian input traffic.". Queueing Syst. 42, No. 2, pp. 113 - 129, - 2002 Зовнішнє посилання
    2001
    • Kozachenko, Yu.; Sottinen, T.; Vasylyk, O. "Self-similar processes with stationary increments from the space $\text{SSub}_φ(Ω)$.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 65, pp. 67 - 78, - 2001 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko, Yu.V.; Vasylyk, O.I. "Stochastic processes of the classes $V(φ,ψ)$.". Theory Probab. Math. Stat. 63, pp. 109 - 121, - 2001 Зовнішнє посилання
    2000
    • Kozachenko, Yu.V.; Vasylyk, O.I. "On the distribution of suprema of random processes from the space $\text{Sub}_φ(Ω)$.". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 2000, No.6, pp. 18 - 21, - 2000 Зовнішнє посилання
    1998
    • Vasylyk, O. "Conditions for boundedness of the supremum of a stochastic process from the space $\text{Sub}_φ(Ω)$. ". Visn., Mat. Mekh., Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 1998, No.1, pp. 8 - 11, - 1998 Зовнішнє посилання