Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Горбунов Д.


Особиста інформація

Горбунов Даніел


danielhorbunov (at) knu.ua
Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Володіння мовами: Українська, Англійська, Французька

Освіта
 • 09/2017-09/2021 бакалавр статистики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • 09/2021-09/2023 магістр статистики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Дипломна робота: Локально-лінійна регресія для спостережень з суміші. Науковий керівник: проф., д.ф.-м.н. Майборода Р.Є
Посада Аспірант
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Область досліджень і наукові інтереси:
 • Непараметричні методи у моделях суміші зі змінними концентраціями
 • Статистичні методи у задачах обробки природної мови

Конференції, семінари, воркшопи

 • XII Всеукраїнська наукова конференція молодих математиків, м. Київ, Україна (2024)
  Назва доповіді: Крайовий ефект для модифікованих оцінок Надарая-Ватсона за спостереженнями з суміші
 • XXI Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна – 2023», м. Київ, Україна (2023)
  Назва доповіді: Local-linear regression method for observations from a mixture
 • XIX Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна (2023)
  Назва доповіді: Consistency of local-linear regression estimator for observations from mixture
 • Ukraine Algebra Conference "At the End of the Year 2023", Kyiv, Ukraine (2023)
  Назва доповіді: Nonparametric regression for mixtures
 • XX Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна – 2022», м. Київ, Україна (2022)
  Назва доповіді: Перевiрка однорiдностi розподiлiв компонент сумiшi за цензурованими даними

Публікації

    • Статті
     • 2024
      • Daniel Horbunov, Rostyslav Maiboroda "Consistency of local linear regression estimator for mixtures with varying concentrations". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.11, Iss.2 - 2024 Зовнішнє посилання
      2023
      • Горбунов Д.Д., Майборода Р.Є. "Крос-валідація у локально-лінійній регресії для спостережень з суміші". Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, pp. 37 - 43, - 2023 Зовнішнє посилання