Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Яневич Т.О.


Особиста інформація

Яневич Тетяна Олександрівна


  Кафедра теорії ймовірності, статистики і актуарної математики,
       Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
       вул. Володимирська, 64, Київ, 01601 Україна
(+380-44) 431-04-67 | tetianayanevych [at] knu.ua
Дата народження: 14 квітня 1979 | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Володіння мовами: Українська, російська і англійська

Освіта
 • Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. Тема дисертації: "Випадкові процеси у функціональних просторах Орліча"
 • Спеціаліст математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001
 • Бакалавр математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000
Вчене звання снс
Посада доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Дискретна математика і комбінаторний аналізСтатистика Бакалавр - 1
Теорія ймовірностейМатематика Бакалавр - 3
Теорія ймовірностейСтатистика Бакалавр - 3
Планування вибіркових обстеженьСтатистика Бакалавр - 4
Вибіркові обстеженняСтатистика Магістр - 1
Вибіркові обстеженняМатематика Магістр - 1
Вибіркові обстеженняСтатистика / Заочне відділенняМагістр - 1
Нелінійні часові рядиСтатистика Магістр - 2


Область досліджень і наукові інтереси:
 • теорія ймовірностей
 • математична статистика
 • теорія випадкових процесів
 • простори Орліча
 • вибіркові обстеження
Участь у товариствах:
 • ISI
 • EWM

Сертифікати, свідоцтва, курси підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації за програмою "Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти (3 кредити) (2023).
 • Освітній курс KNU Teach Week, розроблений UGEN, НМЦОНП, відділом забезпечення якості освіти, сектором працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка 18.01.2021 – 25.01.2021; сертифікат виданий 25.01.2021 (1 кредит) (2021).
 • Курс тренінгів з опанування інтерактивними панелями (дошками), сертифікат виданий ICenter КНУ імені Тараса Шевченка, 15.02.2021 – 26.02.2021 (1 кредит) (2021).
 • Факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 01.04.2020 – 31.05.2020, наказ № 589-32 від 4.07.2020 (6 кредитів) (2020).

Конференції, семінари, воркшопи

 • International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. V", Kyiv, Ukraine (2021)
  Назва доповіді: MODELLING A STOCHASTIC PROCESS WITH GIVEN ACCURACY AND RELIABILITY IN UNIFORM NORM
 • Summer School on Survey Statistics, virtual (2021)
  Назва доповіді: Sample Surveys: Main Estimation Methods
 • Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, Jelgava, Latvia (2018)
  Назва доповіді: Effect of using Tobit and Heckit models in regression estimation for data with many zeros
 • International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: On construction the goodness-of-fit test for non-centered stationary Gaussian process
 • Workshop on Survey Statistics Theory and Methodology:, Vilnius, Lithuania (2017)
  Назва доповіді: Models for analysis the data suffering on the excess of zeros
 • Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics, Kyiv, Ukraine (2016)
  Назва доповіді: Analyzing different allocations in stratified sampling
 • Limit theorem in probability theory, number theory and mathematical statistics. International workshop in honour of prof. V.V.Buldygin, Kyiv, UKraine (2016)
  Назва доповіді: Test for checking hypothesis on expectation and covariance function of a random sequence
 • Міжнародна конференція «Методика викладання та методи дослідження в математиці», Берегово, Україна (2016)
  Назва доповіді: Деякі Lp-критерії узгодженності для випадкових послідовностей
 • International conference "Probability, Reliability and Stochastic Optimization", Kyiv, Ukraine (2015)
  Назва доповіді: On Lp-criterion for testing hypothesis on covariance function of a random sequence
 • Workshop of BNU Network in Survey Statistics, Tallinn, Estonia (2014)
  Назва доповіді: Dealing with zeroes in Ukrainian business surveys
 • Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics, Minsk, Belarus (2013)
  Назва доповіді: Using robust regression for capital expenditure estimation
 • Modern Stochastics: Theory and applications III, Kyiv, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: Simulation of the Stationary Random Sequences

Публікації

  • Підручники і навчальні посібники
   • Ямненко Р.Є., Яневич Т.О. "Дискретна математика та комбінаторний аналіз". Електронний ресурс, 80 p. - 2023 Зовнішнє посилання
   • Василик О.І., Яневич Т.О. "Збірник задач з теорiї вибiркових обстежень". Електронний ресурс, 120 p. - 2022 Зовнішнє посилання
   • Василик О.І., Яковенко (Яневич) Т.О "Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень.". Видавництво Київського університету, 208 p. - 2010 Зовнішнє посилання

   • Статті
    • 2023
     • Iryna Rozora, Tetiana Ianevych, Anatoliy Pashko and Dmytro Zatula "Simulation of Stochastic Processes with Given Reliability and Accuracy". Chapter 10 in Book "Stochastic Processes: Fundamentals and Emerging Applications", pp. 415 - 452, - 2023 Зовнішнє посилання
     2022
     • Ianevych, T., Rozora, I., Pashko, A. "On one way of modeling a stochastic process with given accuracy and reliability". Monte Carlo Methods and Applications, - 2022 Зовнішнє посилання
     2021
     • Василик О.І., Розора І.В., Яневич Т.О., Ловицька І.І. "Про один із методів побудови моделі строго фі-субагуссового узагальненого дробового броунівського руху". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки, pp. 18 - 25, - 2021 Зовнішнє посилання
     2020
     • Tetiana O Ianevych, Yuriy V Kozachenko, Viktor B Troshki "On test for checking hypothesis on expectation and covariance function of stochastic process". Communications in Statistics-Theory and Methods, pp. 1 - 12, - 2020 Зовнішнє посилання
     • Пашко А.О., Розора І.В., Яневич Т.О. "Про моделювання гауссового процесу із точністю та надійністю в просторі L_p([0,T])". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Математика і інформатика", pp. 91 - 100, - 2020 Зовнішнє посилання
     • О.I. Василик, Р.Є. Ямненко, Т.О. Яневич "Оцiнювання ймовiрностi виходу траєкторiї строго φ-субгауссового процесу квазiдробового ефекту за криву". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка Серiя: фiзико-математичнi науки, pp. 49 - 56, - 2020 Зовнішнє посилання
     2019
     • Пашко А.О., Яневич Т.О. "Методи моделювання процесу Орнштейна - Уленбека". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка Серiя: фiзико-математичнi науки, pp. 24 - 29, - 2019 Зовнішнє посилання
     2018
     • Василик О.І. Яневич Т.О. "An overview of “Cross-cultural Survey Guidelines”". The Survey Statistician, Vol.78, Iss. pp. 32 - 34, - 2018
     2017
     • Tetiana O. Ianevych, Yuriy V. Kozachenko, Viktor B. Troshki "Goodness-of-fit tests for random sequences incorporating several components". Random Operators and Stochastic Equations , Vol.25, Iss.1 pp. 1 - 10, - 2017 Зовнішнє посилання
     2015
     • Яневич Т.О. "Моделювання даних з великою кількістю нулів при обстеженні капітальних інвестицій України". Вісник Київського національно-го університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, - 2015
     • Яневич Т.О. "Lp-критерії про вигляд коваріаційної функції випадкової послідовності". Теорія ймовірностей та математична статистика, - 2015
     2014
     • Василик О.І., Яневич Т.О, "Використання моделей у вибіркових обстеженнях". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. , - 2014
     2013
     • Ianevych, T.O., Kozachenko, Yu.V. "Some goodness of fit tests for random sequences". Lithuanian journal of statistics – Issue. 52, № 1. , - 2013 Зовнішнє посилання
     2012
     • Дзямко, В.Й., Яневич Т.О. "Збіжність за ймовірністю розкладів деяких випадкових процесів за поліномами Лежандра". Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат. Науки– № 4, - 2012
     • Гончар О.В., Яневич Т.О., "Питання використання інформації попередніх спостережень при проведенні вибіркових обстежень". Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. К.: НАСОА – Вип. 11., - 2012
     2010
     • Каменщикова О., Яневич Т.О. "Апроксимація Lp – процесів". Теорія ймовірностей та математична статистика. № 83, - 2010
     • Козаченко Ю.В., Яковенко (Яневич) Т.О. "Критерій перевірки гіпотези про вигляд коваріаційної функції стаціонарної гаусової випадкової послідовності. ". Вісник Ужгородського університету. -№ 20., - 2010
     • Гончар О.В., Яковенко (Яневич) Т.О. "Оцінювання показників малих підприємств за доменами.". Статистика України. - № 3 (50)., - 2010
     • Гончар О.В., Яковенко (Яневич) Т.О "Напрями підвищення надійності показників структурного обстеження малих підприємств за доменами.". Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць – К.: НАСОА. – Вип. 6., - 2010
     2009
     • Яковенко Т. "Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 2, - 2009
     • Василик О., Козаченко Ю., Яковенко Т. "Моделювання стаціонарних випадкових послідовностей". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 1, - 2009
     • Ямненко Р.Є., Яковенко (Яневич) Т.О. "Швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого накопичувального процесу Орнштейна-Уленбека.". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 4., - 2009
     2008
     • Yakovenko (Ianevych) T.O., Yamnenko R.Ye "Generalized fractional Brownian motion in Orlicz spaces". Theory ofStochastic Processes. – 14(30). - № 3-4, - 2008
     2007
     • Yakovenko Tetyana "Stationary processes in functional spaces $L_q({R})$.". Theory Stoch. Process. 13, No. 29, Part 4, pp. 210 - 218, - 2007 Зовнішнє посилання
     • T. Yakovenko "Stochastic processes in some Besov spaces". Theory of Stochastic processes, vol. 13(29), №1-2, pp. 308 - 315, - 2007
     2006
     • Козаченко Ю.В. Яковенко Т.О. "Випадкові процеси в просторах Соболєва-Орліча". УМЖ, Т 58, N 10, - 2006