Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Curriculum Vitae

Яковлєв


Особиста інформація

Яковлєв Микита


+380679842589
mykyta.yakovliev@gmail.com
Дата народження: | Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних:

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
  • Магістр статистики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020)
  • Бакалавр математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
Вчене звання
Посада Аспірант
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет


Конференції


    Публікації