Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Яковлєв


Особиста інформація

Яковлєв Микита


+380679842589 | mykyta.yakovliev@knu.ua
Дата народження: 10.06.1996 | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Володіння мовами: Ukrainian, English

Освіта
 • Магістр статистики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018-2020). Тема дипломної роботи: Побудова консистентних оцiнок параметрiв лiнiйной регресiї за наявностi сумiшi класичної та берксонiвської похибок у регресорi. Науковий керівник: Кукуш О.Г., д.ф.-м.н.
 • Бакалавр математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014-2018)
Посада Аспірант
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Конференції, семінари, воркшопи

 • Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні проблеми фізики, математики, інформатики та методики їх навчання присвячена 90-річчю від дня народження кандидата фізико-математичних наук, професора Горбачука Івана Тихоновича, Київ, Україна (2023)
  Назва доповіді: Aсимптотична нормальність оцінок параметрів змішаного дробового броунівського руху
 • XXI Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна – 2023», Київ, Україна (2023)
  Назва доповіді: Асимптотична нормальність оцінок параметрів змішаного дробового броунівського руху з розширенням на випадок тренду
 • 23rd European Young Statisticians Meeting, Ljubljana, Slovenia (in virtual mode) (2023)
  Назва доповіді: Asymptotic Properties of Parameter Estimators for Mixed Fractional Brownian Motion with Trend
 • XIX Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, Київ, Україна (онлайн) (2023)
  Назва доповіді: Оцінювання параметрів моделі суміші двох дробових броунівських рухів
 • Modern Stochastics: Theory and Applications. V, Kyiv, Ukraine (2021)
  Назва доповіді: Consistent estimation in linear regression model under a mixture of classical and berkson errors in covariate
 • XIX Міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна – 2021", Київ, Україна (2021)
  Назва доповіді: Групи асимптотично незалежних оцiнок у моделi iз сумiшшю класичної i берксонiвської похибки у регресорi
 • “Actual Problems of Stochastic Analysis” dedicated to the 80th anniversary of Academician Sh. K. Formanov, Tashkent, Uzbekistan (2021)
  Назва доповіді: Asymptotically normal estimators in linear regression model under a mixture of classical and Berkson measurement errors

Публікації

    • Статті
     • 2023
      • Ralchenko, K., Yakovliev, M. "Asymptotic Normality of Parameter Estimators for Mixed Fractional Brownian Motion with Trend.". Austrian Journal of Statistics, Vol.52, Iss.SI pp. 127 - 148, - 2023 Зовнішнє посилання
      2021
      • Mykyta Yakovliev, Alexander Kukush "Estimation in a linear errors-in-variables model under a mixture of classical and Berkson errors". Modern Stochastics: Theory and Applications , Vol.8, Iss.3 pp. 373 - 386, - 2021