Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Curriculum Vitae

Карташов


Особиста інформація

Карташов Юрій Миколайович


(+380-44) 431-04-67
kartashov-y@yandex.ru
Дата народження: 04.12.1985 | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Володіння мовами: російська, українська, англійська

Вчене звання
Посада молодший науковий співробітник кафедри теорії ймовірності, статистики і актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет


Конференції


  Публікації

  • Монографії
   • Ю.Н. Карташов "Сходимость разностных аддитивных функционалов от цепей Маркова". LAP Lambert academic publishing GmbH & Co KG, ISBN:978-3-8454-2990-8, 150 p. - 2011

    • Статті
     • 2010
      • Ю.М. Карташов "Узагальнення результатів про збіжність різницевих адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика. № 83, - 2010
      2009
      • Ю.М. Карташов, О.М. Кулик "Принцип інваріантності для адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова". Theory of stochastic processes. Т.1, № 15(31), pp. 15 - 32, - 2009
      • Ю.М. Карташов, О.М. Кулик "Сходимость разностных аддитивных функционалов от цепей Маркова при локальных условиях на их характеристики". Украинский математический журнал. Т.61, № 9 , pp. 1208 - 1224, - 2009
      2007
      • Ю.М. Карташов "Достатні умови збіжності функціоналів типу локального часу від марковських апроксимацій". Теорія ймовірностей та математична статистика, № 77, pp. 36 - 51, - 2007