Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Козаченко


Особиста інформація

Козаченко Юрій Васильович


  Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики,
       Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
       Володимирська, 64, Київ, 01601 Україна
(+380-44) 431-04-67 | yvk@univ.kiev.ua
Дата народження: 1 грудня 1940 року | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Володіння мовами: Українська, російська, англійська, французська

Освіта
 • Доктор фізико-математичних наук, Київський університет, 1985
 • Кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики, Київ, 1968
 • Закінчив Київський університет у 1963. Спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика
Посада Старший науковий співробітник НДЛ
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Область досліджень і наукові інтереси:
 • Аналітичні властивості випадкових процесів. Оцінка розподілів функціоналів від випадкових процесів
 • Випадкові процеси в просторах Орліча
 • Передгаусівські та субгаусівські випадкові процеси
 • Задача Коші для рівнянь математичної фізики з випадковими початковими умовами
 • Моделювання випадкових процесів
 • Статистика випадкових процесів
 • Вейвлет-розклади випадкових процесів
Інша діяльність:
 • Редактор журналу "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки"
 • 42 особи здобули звання кандидата фізико-математичних наук
 • 7 осіб здобули звання доктората фізико-математичних наук (Генеалогічне дерево учнів)
Нагороди, премії:
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2003
 • Почесний доктор Ужгородського університету, 2005
 • Грамота Міністерства освіти і науки України, 2007
 • Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2009
 • Заслужений діяч науки і техніки України, 2010
 • Премія ім. М.М.Крилова Президії НАН України ,2013
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, 2018

Конференції, семінари, воркшопи

 • International conference “Modern stochastics:theory and applications.IV”, (dedicated to the 100-th anniversary of I.I.Gikhman), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: An application of the theory of space F for calculation of the integrals depending on a parameter by Monte-Carlo method
 • International conference “Modern stochastics:theory and applications.IV”, (dedicated to the 100-th anniversary of I.I.Gikhman), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Stationary processes with stable correlation functions
 • International conference ”Stochastic equations, limit theorems and statistics of stochastic processes”, (dedicated to the 100th anniversary of I.I.Gikhman) I.Sikorsky Kyiv Politechnic Institute, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Real stationary Gaussian processes with stable correlation functions
 • International conference ”Stochastic equations, limit theorems and statistics of stochastic processes”, (dedicated to the 100th anniversary of I.I.Gikhman) I.Sikorsky Kyiv Politechnic Institute, Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Stochastic processes from the spaces Fѱ (Ω ), conditions for the weak convergence
 • Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування", Кам’янець-Подільський, Україна (2017)
  Назва доповіді: Рівняння теплопровідності на площині з випадковими факторами з простору Орліча
 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Всеукр. Наукова конф., Ворохта, Україна (2017)
  Назва доповіді: Власні комплексні випадкові процеси
 • Limit theorem in probability theory, number theory and mathematical statistics. International workshop in honour of prof. V.V. Buldygin, Kyiv, Ukraine (2016)
  Назва доповіді: Test for checking hypothesis on expectation and covariance function of a random sequence
 • Восьма міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики", Вінниця, Україна (2016)
  Назва доповіді: Квазі процес Орнштейна–Уленбека та його моделювання
 • Міжнародна наукова конференція "Методика викладання та методи досліджень в математиці", Берегове, Україна (2016)
  Назва доповіді: Дослідження розв’язку параболічного рівняння з випадковими початковими умовами з простору Орліча
 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Ворохта, Україна (2016)
  Назва доповіді: Простори Орліча випадкових величин та простори $F_{\psi}(\Omega)$
 • Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування", Ужгород, Україна (2016)
  Назва доповіді: Оцінки для розподілу супремуму розв’язку задачі Коші для неоднорідного рівняння теплопровідності з випадковою правою частиною
 • Probability, reliability and stochastic optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
  Назва доповіді: Distributions of the supremum of solution of homogeneous parabolic equation with initial conditions from Orlicz space $Exp_{\psi}(\Omega)$
 • IV Міжнародна Ганська конференція, Чернівці, Україна (2014)
  Назва доповіді: Властивості розв'язку задачі Коші для рівнянь теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною
 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Ворохта, Україна (2014)
  Назва доповіді: Простори Банаха з моментними нормами $F_{\psi}(\Omega)$
 • IV Annual conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia (2013)
  Назва доповіді: Testing hypothesis on main probabilistic characteristics of random sequences
 • Диференціальні рівняння та їх застосування, Кам'янець-Подільський, Україна (2012)
  Назва доповіді: Побудова моделей розв'язків деяких задач гіперболічного типу математичної фізики з випадковими факторами
 • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications IІI", Kyiv, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: Random fields: M. Yadrenko's contribution and recent trends
 • International conference of advance in probability and statistics. Theory and application, Hong Kong, China (2011)
  Назва доповіді: Uniform convergence of wavelet expansions of random processes
 • International congress of mathematicians, Hydebarad, India (2010)
  Назва доповіді: Convergence rate of wavelet expansions of random processes
 • Міжнародна наукова конференція "Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури", Чернівці, Україна (2010)
  Назва доповіді: Властивості розв'язків деяких нелінійних систем диференціальних рівнянь із збуренням
 • V міжнародна школа-семінар. Теорія прийняття рішень, Ужгород, Україна (2010)
  Назва доповіді: Оцінки відхилень сум випадкових полів з просторів Орліча
 • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications II", Kyiv, Ukraine (2010)
  Назва доповіді: Levy-Baxter theorem for one class of non-Gaussian random fields
 • 57-th Session of the International statistical institute, Durban, South Africa (2009)
  Назва доповіді: Uniform convergence of wavelet expansions of Gaussian random processes
 • Barcelona conference on asymptotic statistics, Barcelona, Spain (2008)
  Назва доповіді: Condition and rate of convergence some expansions oof random processes
 • International conference Skorochod space 50 years on, Kyiv, Ukraine (2007)
  Назва доповіді: Some properties of solutions of stochastic differential equations with aditive fractional noise
 • X International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2007)
  Назва доповіді: Linear interpolation of random processes in the space $L_p(T)$

Публікації

 • Монографії
  • Козаченко Ю.В., Млавець Ю.Ю., Моклячук О.М. "Квазібанахові простори випадкових величин". Ужгород : Карпати, - 2015
  • Ю.В. Козаченко,О.О.Погоріляк А.М.Тегза "Моделювання гауссових випадкових процесів та процесів Кокса". Ужгород, «Карпати», - 2012
  • Дарійчук І.В., Козаченко Ю.В., Перестюк М.М. "Випадкові процеси з просторів Орліча". Золоті литаври, 212 p. - 2011
  • Василик О.І., Козаченко Ю.В., Ямненко Р.Є. "$\varphi$–субгауссові випадкові процеси: монографія". К.: ВПЦ «Київський університет», 231 p. - 2008
  • Довгай Б.В., Козаченко Ю.В., Сливка-Тилищак Г.І. "Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами: монографія". К.: ВПЦ "Київський університет", 173 p. - 2008
  • Козаченко Ю.В., Пашко А.О., Розора І.В. "Моделювання випадкових процесів і полів". К.: Задруга, 230 p. - 2007
  • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "Metric characterization of random variables and random processes. (Transl. from the Russian)". Translations of Mathematical Monographs. 188. Providence, RI: AMS, American Mathematical Society. xii, 257 p. - 2000
  • Козаченко Ю.В., Пашко А.О. "Моделювання випадкових процесів". К.: ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 1999
  • Булдыгин В.В., Козаченко Ю.В. "Метрические характеристики случайных величин и процессов". К.: ТВіМС, 290 p. - 1998

 • Підручники і навчальні посібники
  • Б.В.Довгай, Ю.В.Козаченко, І.В.Розора "Моделювання випадкових процесів у фізичних системах". Задруга, 230 p. - 2010
  • Козаченко Ю.В. "Лекції з вейвлет аналізу". К.: ТВіМС, 147 p. - 2004

  • Статті
   • 2020
    • Yu.V.Kozachenko, A.Tegza, N.V.Troshki "The accuracy of modeling of Gaussian stochastic processes in some Orlicz space". Statistics Optimization and information computing, Vol.8, Iss.7 pp. 127 - 135, - 2020
    • Yu.Kozachenko, T.Ianevych, V.Troshki "On test for checking hypothesis on expectation and covariance function of stochastic processes". Communication in Statistics. Theory and Methods, - 2020
    • Yu.V.Kozachenko, A.Ivanov, K. Mosvychova "Large deviation of the correlogram estimator of the random noise covariance Function in the nonlinear regression model". Communication in Statistics. Theory and Methods , - 2020 Зовнішнє посилання
    2019
    • Yu.V.Kozachenko, D. Zatula "Estimates for distributions of Hölder semi-norms of random processes from Fѱ (Ω) spaces, defined on the interval [0, R+].". Statistics, optimization and information computing, Vol.7, Iss.1 pp. 198 - 210, - 2019
    • Ю.В.Козаченко, І.В.Розора "Умови вибіркової неперервності з ймовірністю одиниця для квадратично-гауссових випадкових процесів". Теорія ймовірностей та математична статистика, Vol.2(101), Iss. pp. 134 - 146, - 2019
    2018
    • Kozachenko Yu.V.; Dozzi M.; Mishura Yu.; Ralchenko K. "Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation". Statistical Inference for Stochastic processes, Vol.21, Iss.1 pp. 21 - 52, - 2018
    • Kozachenko Yu.V.; Mlavets Yu.Yu.; Yurchenko N.V. "Weak convergence of random processes from space Fѱ (Ω )". Statistics, Optimization and Information Computing, Vol.6, Iss.2 pp. 266 - 277, - 2018
    • Kozachenko Yu.V.; Troshki V.B. "Construction of criterion for testing hypothesis about covariance function of a stationary Gaussian stochastic process with unknown mean". Communication in Statistics. Theory and Methods, Vol.47, Iss.18 pp. 4556 - 4567, - 2018
    • Kozachenko Yu.; Orsingher E.; Sakhno L.; Vasylyk O. "Estimates for Functionals of Solutions to Higher-Order Heat-Type Equations with Random Initial Conditions". Journal of Statistical Physics, Vol.172, Iss.6 pp. 1641 - 1662, - 2018
    • Kozachenko Yu.; Vasylyk O.; Pashko A. "Simulation of generalized fractional Brownion motion in C ([0,T] )". Monte Carlo Methods and Applications, Vol.24, Iss.3 pp. 179 - 192, - 2018
    2017
    • Kozachenko Yu.V.; Ianevych T.O.; Troshki V.B. "Goodness-of-fit tests for random sequences incorporating several components". Random Operator and Stochastic Equations, Vol.25, Iss.1 pp. 1 - 10, - 2017
    • Kozachenko Yu.V.; Petranova M.Yu. "Proper complex random processes". Statistics, Optimization and Information computing, Vol.5, Iss. pp. 137 - 146, - 2017
    • Kozachenko Yu.V.;Tegza A.M. "Construction of a Model of Gaussian Stationary Random Process in some Orlicz Spaces with Given Accuracy and Reliability". Columbia International Publishing Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol.4, Iss.2 pp. 70 - 77, - 2017
    • Kozachenko Yu.V.; Petranova M. "Simulation of Gaussian stationary Ornstein-Uhlenbeck process with given reliability and accuracy in space C([0,T]) ". Monte Carlo Methods and Applications, Vol.23, Iss.4 pp. 277 - 286, - 2017
    • Козаченко Ю. В.; Пашко А.О.; Василик О.І. "Моделювання дробового броунівського руху у просторі Lp ([0,T])". Теорія ймовірностей та матем. статистика, Vol.97, Iss. pp. 97 - 108, - 2017
    • Козаченко Ю. В.; Петранова М.Ю. "Дійсні стаціонарні гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями". Науковий вісник Ужгородського ун-ту , Серія математика і інформатика, Vol.31, Iss.2 pp. 90 - 100, - 2017
    • Козаченко Ю.В.; Королюк В.С.; Мішура Ю.С.; Моклячук М.П.; Сахно Л.М. "Михайло Йосипович Ядренко (16.04.32-28.09.2004) Присвята вчителю". Теорія ймовірностей та матем. статистика, Vol.97, Iss. pp. 5 - 8, - 2017
    • Kozachenko Yu.V.; Korolyuk V.S.; Mishura Y.S. "DMITRII S. SILVESTROV (on the occasion of 70th birthday)". Теорія ймовірностей та матем. статистика , Vol.96, Iss. pp. 6 - 7, - 2017
    2016
    • Kozachenko Yuriy, Marina Izabella "Justification of application of Fourier method for parabolic equations with random boundary conditions from Orlicz spaces". Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol.3, Iss.1, pp. 27 - 43, - 2016 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Olenko A. "Whitaker-Kotelnikov-Shanon approximation of φ-sub-Gaussian random processes". Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol.442, Iss.2, pp. 924 - 946, - 2016 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu. V., Rozora I.V. "A criterion for testing hypothesis about impulse response function". Statistics, Optimization and information computing, Vol.4, Iss.3, pp. 214 - 232, - 2016 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Olenko A. "Aliasing-Truncation errors in sampling approximations of Sub-Gaussian signals". IEEE Transactions on Information Theory, Vol.62, Iss.10, pp. 5831 - 5838, - 2016 Зовнішнє посилання
    • Dozzi M., Kozachenko Yu., Mishura Yu., Ralchenko K. "Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion, with statistical applications to drift parameter estimation". Statistical Inference for Stochastic processes, - 2016 Зовнішнє посилання
    2015
    • Kozachenko Yu., Troshki N.V. "Accuracy and reliability of a model of Gaussian random processes in C(T) space". International Journal of Statistics and Management System, Vol.10, Iss.1-2, pp. 1 - 15, - 2015
    • Kozachenko Y., Melnikov A., Mishura Y. "On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion ". Statistics. A Journal of Theoretical and Applied Statistics, Vol.49, Iss.1, pp. 35 - 62, - 2015 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Olenko A., Polosmak O. "Convergence in Lp([0,T]) of wavelet expansions of φ-sub-Gaussian random processes ". Methodology and Computing in Applied Probability, Vol.17, Iss.1, pp. 139 - 153, - 2015 Зовнішнє посилання
    • Козаченко Ю.В., Млавець Ю.Ю. "Застосування теорії Fψ(Ω) для обчислення кратних інтегралів методом Монте-Карло". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 92, pp. 61 - 70, - 2015 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Troshki V. "The restricted isometry property for random matrices with φ-subgaussian entries". Random Operators and Stochastic Equations, Vol.23, Iss.3, pp. 169 - 178, - 2015 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu. V., Mlavets Yu. Y. "Reliability and accuracy in the space Lp(T) for the calculation of integrals depending on a parameter by the Monte Carlo method". Monte Carlo Methods and Applications, Vol.21, Iss.3, pp. 233 - 244, - 2015 Зовнішнє посилання
    • Козаченко Ю.В., Розора І.В. "Про корелограмні оцінки імпульсних перехідних функцій". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 93, pp. 75 - 86, - 2015 Зовнішнє посилання
    2014
    • Kozachenko Yu.V., Yamnenko R.E. "Application of φ-sub-Gaussian Random Processes in Queneing Theory". Modern Stochastics and Applications (Springer Optimization and Its Applications, Vol.90), pp. 21 - 38, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu.V., Slyvka-Tylyshchak A.I. "The Cauchy problem for the heat equation with random right side". Random Oper. and Stoch.Equation, v.22, no.1, pp. 53 - 64, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Козаченко Ю.В., Ю.Ю.Млавець "Простори Банаха з моментними нормами ". Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу. Конференція. Ворохта 24.II -2.III. , pp. 23 - 24, - 2014
    • Yamnenko R., Kozachenko Yu., Bushmitch D. "Generalized sub-Gaussian fractional Brownian queneing model". Queneing Systems, Vol. 77, pp. 75 - 96, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Olenko A., Polosmak O. "Uniform convergence of compactly supported wavelet expansions of Gaussian random processes". Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol.43, Iss.10-12, pp. 2549 - 2562, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Slyvka-Tylyshchak A. "On the increase rate of random fields from space Subφ(Ω) on unbounded domains". Statistics, Optimization and Information Computing, Vol. 2, No. 2, pp. 79 - 92, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Pashko A. "Accuracy of simulations of the Gaussian random processes with continuous spectrum". Computer Modelling and New Technologies, Vol. 18, No. 3, pp. 7 - 12, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu.V., Sergiienko M.P. "The criterion of hypothesis testing on the covariance function of a Gaussian stochastic process". Monte Carlo Methods and Applications, Vol.20, Iss.2, pp. 137 - 145, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Sergiienko M. "Estimates of distributions for some functionals of stochastic processes from an Orlicz space". Random Operators and Stochastic Equations, Vol .22, No. 2, pp. 65 - 72, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Slyvka-Tylyshchak A. "The Cauchy problem for the heat equation with a random right part from the space Subφ(Ω)". Applied Mathematics, Vol. 5, No. 15, pp. 2318 - 2333, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Затула Д.В, Козаченко Ю.В. "Умови Ліпшиця для випадкових процесів з бананових просторів Fψ(Ω) випадкових величин ". Доповіді Національної академії наук України. 2014, No.9, pp. 19 - 24, - 2014
    • Kozachenko Yu., Makogin V. "Probability distributions of extremes of self-similar Gaussian random fields". Journal of Classical Analysis, Vol.5, Iss.1, pp. 25 - 42, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Затула Д.В, Козаченко Ю.В. "Умови Ліпшиця для випадкових процесів з бананових просторів Fψ(Ω) випадкових величин ". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 91, pp. 38 - 54, - 2014 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu., Troshki V. "A criterion for testing hypotheses about the covariance function of a stationary Gaussian stochastic process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.2, pp. 139 - 149, - 2014 Зовнішнє посилання
    2013
    • Kozachenko Yu.V. A.Olenko O.Polosmak "On convergence of general wavelet decompositions of nonstationary stochastic processes". Electronic Journal of probability, 18 no. 69, pp. 1 - 21, - 2013 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu.V. A.Olenko O.Polosmak "Convergence Rate of Wavelet Expansions of Gaussian Random Processes". Communication in Statistics –Theory and Methods, v.42, no.21, pp. 3853 - 3872, - 2013 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu.V., Rita Giuliano-Antonini Tien-Chung Hu A.Volodin "On application of ?-subgaussian technique to Fourie analysis". Journal of Mathematical Analysis and Application , v.408 , pp. 114 - 124, - 2013
    • Козаченко Ю.В.,О.Є.Каменщикова "Апроксимація процесів з простору Орліча в метриці простору C[0,∞)". Теорія ймовірностей та матем. статистика ,№ 88, pp. 110 - 123, - 2013 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu.V. O.Kurchenko O.Synyavska "Levy-Baxter theorems for one class of non-Gaussian random fields ". Monte Carlo methods and applications, v. 12, no.3, , pp. 171 - 182, - 2013 Зовнішнє посилання
    • Kozachenko Yu.V. ,T.Ianevych "Some goodness of fit tests for random sequences". Lithuanian Journal of Statistics v. 52, no.1, pp. 5 - 13, - 2013 Зовнішнє посилання
    • Козаченко Ю.В., А.А.Пашко "Оценка скорости сходимости моделей субгауссовских случайных процессов в пространствах Орлича ". Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия фізико-математическая, № 6, pp. 60 - 65, - 2013
    2012
    • Козаченко Ю.В., В.Й.Дзямко А.І.Моца "Про зображення ?-субгауссових періодичних випадкових процесів у вигляді рядів". Науковий вісник Ужгород-ского університету. Серія математика і інформатика, вип. 23, № 1, pp. 42 - 54, - 2012
    • Козаченко Ю.В., В.Й.Дзямко А.І.Моца "Умови рівномірної збіжності зображень ?-субгауссових випад-кових процесів у вигляді тригонометричних рядів". Науковий вісник Ужгород-ского університету. Серія математика і інформатика, вип. 23, № 2, pp. 42 - 50, - 2012
    2011
    • М. Братик, Ю. Козаченко, Ю. Мішура "Збіжність максимальної ймовірності успіху в задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції, заданої за допомогою броунівського та дробово-броунівського рухів". Теорія ймовірностей і математична статистка , № 84, pp. 18 - 33, - 2011
    • Yu. Kozachenko, A. Olenko O. Polosmak "Uniform convergence of wavelet expansions of Gaussian random processes". Stochastic Analysis and Applications, v.29, no. 2, pp. 169 - 184, - 2011
    • Yu. Kozachenko, Yu. Mlavets "Probability of large deviations of sums of random processes from Orlicz space". Monte Carlo Methods Appl. v.17, no.2, pp. 155 - 168, - 2011
    • Yu. Kozachenko, I. Rozora Ye. Turchyn "Property of some random series". Communications in Statistics-Theory and Methods v.40, no.19-20, pp. 3672 - 3683, - 2011
    • Yu. Kozachenko, O. Kurchenko "Levy-Baxter theorems for one class of non-Gaussian stochastic processes". Random Operators and Stochastic Equations, v.19, №4, pp. 21 - 34, - 2011
    2010
    • Козаченко Ю.В., Моклячук О.М. "Випадкові процеси у просторах D{V,W}". Теорія ймовірн. та матем. статистика, Вип. 82, - 2010
    • Козаченко Ю.В., Василик О.І., Соттінен Т. "Умови Ліпшиця для суб-фі-процесів. Застосування для слабко-автомодель-них процесів зі стаціонар-ними приростами". Теорія ймовірностей та математична статистика. Вип. 82, - 2010
    2009
    • Kozachenko Yu.V.; Yakovenko T.O. "Simulation of stationary random sequences.". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2009, No. 1, pp. 7 - 10, - 2009
    • Kozachenko Ju., Olenko А., Polosmak О. "Uniform convergence of wavelet expansions of Gaussian random processes". Procedings of 57-th session of the International Statistical institute Durban South Africa, - 2009
    • Козаченко Ю.В., Дарійчук І.В. "Розподіл супремуму передгауссових дробових процесів". Теорія ймовір. та матем. статист.Вип. 80, - 2009
    • Василик О., Козаченко Ю., Яковенко Т. "Моделювання стаціонарних випадкових послідовностей". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 1, - 2009
    • Козаченко Ю.В., Вереш К.Й. "Рівняння теплопровід-ності з випадковими початковими умовами із просторів Орліча". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 80, - 2009
    2008
    • Kozachenko Yu.V, Polosmak O.V "Uniform convergence in probability of wavelet expansions of random processes from $L_2(Ω)$". Random Oper. Stoch. Equ. 16, No. 4, pp. 325 - 355, - 2008
    • Dariychuk Illya, Kozachenko Yurij "Estimates for the distribution of the supremum of $Θ$-pre-Gaussian random processes.". Random Oper. Stoch. Equ. 16, No. 1, pp. 39 - 78, - 2008
    • Kozachenko Yu.V.; Perestyuk M.M. "On the uniform convergence of wavelet expansions of random processes from Orlicz spaces of random variables. II.". Ukr. Mat. Zh. 60, No. 6, pp. 759 - 775, - 2008
    • Kozachenko Yu.V.; Perestyuk M.M. "On the uniform convergence of wavelet expansions of random processes from Orlicz spaces of random variables. II.". Ukr. Math. J. 60, No. 6, pp. 876 - 900, - 2008
    • Antonini Rita Giuliano; Kozachenko Yuriy; Volodin Andrei "Convergence of series of dependent $φ$-sub-Gaussian random variables.". J. Math. Anal. Appl. 338, No. 2, pp. 1188 - 1203, - 2008
    • Kozachenko Yu.V.; Pogorilyak O.O. "Modelling log Gaussian Cox processes with a given reliability and accuracy.". Theory Probab. Math. Stat. 76, pp. 77 - 91, - 2008
    • Kozachenko Yu.V.; Mishura Yu.S. "Maximal upper bounds for the moments of stochastic integrals and solutions of stochastic differential equations with respect to fractional Brownian motion with Hurst index. II.". Theory Probab. Math. Stat. 76, pp. 59 - 76, - 2008
    • Kozachenko Yu.V.; Pogorilyak O.O. "A method of modelling log Gaussian Cox processes.". Theory Probab. Math. Stat. 77, pp. 91 - 105, - 2008
    • Козаченко Ю.В., Турчин Є.В. "On Karhunen-Loeve-like expansion for a class of random processes". International Journal of Statistics and Management System, vol. 3, no.1-2, - 2008
    • Козаченко Ю.В., Джуліано Р., Володін А. "Convergence of series of dependent phi-subgaussian random variables". Journal of Mathematical Analysis and Applications, V. 338, - 2008
    • Козаченко Ю.В., Дарийчук І. "Estimates for the distribution of the supremum of θ-pre-Gaussian random processes". Random Oper. and Stoch. Equations, v. 16, no.1, - 2008
    • Kozachenko Yu.V., Sottinen T., Vasylyk O. "Lipschitz conditions for Subφ(Ω)-processes with application to weakly self-similar stationary increment processes". Reports in Mathematics University of Helsinki, - 2008
    2007
    • Kozachenko Yu.V.; Pogorilyak O.O. "Modelling log Gaussian Cox processes with a given reliability and accuracy.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 76, pp. 70 - 83, - 2007
    • Kozachenko Yu.V.; Mishura Yu.S. "Maximal upper bounds for the moments of stochastic integrals and solutions of stochastic differential equations with respect to fractional Brownian motion with Hurst index. II.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 76, pp. 53 - 69, - 2007
    • Kozachenko Yu.V.; Pogorilyak O.O. "A method of modelling log Gaussian Cox processes.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 77, pp. 82 - 95, - 2007
    • Kozachenko Yu.V.; Perestyuk M.M. "On the uniform convergence of wavelet expansions of random processes from Orlicz spaces of random variables. I.". Ukr. Math. J. 59, No. 12, pp. 1850 - 1869, - 2007
    • Kozachenko Yu.V.; Rozora I.V.; Turchyn Ye.V. "On an expansion of random processes in series.". Random Oper. Stoch. Equ. 15, No. 1, pp. 15 - 33, - 2007
    • Kozachenko Yu.V.; Mishura Yu.S. "Maximal upper bounds for the moments of stochastic integrals and solutions of stochastic differential equations containing fractional Brownian motion with Hurst index $H<1/2$. I.". Theory Probab. Math. Stat. 75, pp. 51 - 64, - 2007
    • Kozachenko Yu.V.; Slyvka G.I. "On the modeling of solution of the hyperbolic equation with random initial conditions.". Theory Probab. Math. Stat. 74, pp. 59 - 75, - 2007
    2006
    • Kozachenko Yu.V.; Mishura Yu.S. "Maximal upper bounds for the moments of stochastic integrals and solutions of stochastic differential equations containing fractional Brownian motion with Hurst index $H<1/2$. I.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 75, pp. 45 - 56, - 2006
    • Kozachenko Yu.V.; Slyvka G.I. "On the modeling of solution of the hyperbolic equation with random initial conditions.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 74, pp. 52 - 67, - 2006
    • Kozachenko Yuriy; Vasylyk Olga "Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in $C([0,1])$.". Theory Stoch. Process. 12, No. 28, Part 3-4, pp. 55 - 62, - 2006
    • Kozachenko Yuriy; Rozora Iryna "Application of the theory of square-Gaussian processes to simulation of stochastic processes.". Theory Stoch. Process. 12, No. 28, Part 3-4, pp. 43 - 54, - 2006
    • Kozachenko Yu.V.; Yakovenko T.O. "Stochastic processes in Sobolev-Orlicz spaces.". Ukr. Mat. Zh. 58, No. 10, pp. 1340 - 1354, - 2006
    • Kozachenko Yu.V.; Yakovenko T.O. "Stochastic processes in Sobolev-Orlicz spaces.". Ukr. Math. J. 58, No. 10, pp. 1517 - 1537, - 2006
    • Kozachenko Yu.V.; Perestyuk M.M.; Vasylyk O.I. "On uniform convergence of wavelet expansions of $φ$-sub-Gaussian random processes. ". Random Oper. Stoch. Equ. 14, No. 3, pp. 209 - 232, - 2006
    • Kozachenko Yu.V.; Pogorilyak O.O. "Simulation of Cox processes controlled by a random field.". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 2006, No. 10, pp. 20 - 23, - 2006
    • Kozachenko Yu.V.; Fedoryanich T.V. "Estimates for the distribution of the supremum of square-Gaussian stochastic processes defined on noncompact sets.". Theory Probab. Math. Stat., Vol 73, pp. 81 - 97, - 2006
    2005
    • Kozachenko Yu.V.; Fedoryanich T.V. "Estimates for the distribution of the supremum of square-Gaussian stochastic processes defined on noncompact sets. ". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 73, pp. 72 - 87, - 2005
    • Kozachenko Yu.V.; Dovgay B.V. "The conditions for application of Fourier method to solution of nonhomogeneous string oscillation equation with $φ$-sub-Gaussian right side.". Random Oper. Stoch. Equ. 13, No. 3, pp. 281 - 296, - 2005
    • Vasylyk Olga; Kozachenko Yuriy; Yamnenko Rostyslav "Upper estimate of overrunning by $\text{Sub}_\varphi(\Omega)$ random process the level specified by continuous function". Random Oper. Stoch. Equ. 13, No. 2, pp. 111 - 128, - 2005
    • Kozachenko Yu.V.; Leonenko G.M. "Extremal behavior of the heat random field.". Extremes 8, No. 3, pp. 191 - 205, - 2005
    • Giuliano Antonini R.; Kozachenko Yu.V. "A note on the asymptotic behaviour of sequences of generalized subGaussian random vectors.". Random Oper. Stoch. Equ. 13, No. 1, pp. 39 - 52, - 2005
    • Kozachenko Yuriy; Sottinen Tommi; Vasylyk Olga " Simulation of weakly self-similar stationary increment $\text{Sub}_φ(Ω)$-processes: A series expansion approach.". Methodol. Comput. Appl. Probab. 7, No. 3, pp. 379 - 400, - 2005
    2004
    • Kozachenko Yu.V.; Rozora I.V. "Accuracy and reliability of models of stochastic processes of the space $\text{Sub}_φ(Ω)$.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 71, pp. 93 - 104, - 2004
    • Kozachenko Yu.V.; Fedoryanych T.V. "A criterion for testing hypotheses about the covariance function of a Gaussian stationary process.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 69, pp. 79 - 88, - 2004
    • Kozachenko Yu.V.; Fedoryanych T.V. "A criterion for testing hypotheses about the covariance function of a Gaussian stationary process.". Theory Probab. Math. Stat. 69, pp. 85 - 94, - 2004
    • Kozachenko Yu.V.; Slyvka G.I. "Justification of the Fourier method for hyperbolic equations with random initial conditions.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 69, pp. 63 - 78, - 2004
    • Kozachenko Yu.V.; Slyvka G.I. "Justification of the Fourier method for hyperbolic equations with random initial conditions.". Theory Probab. Math. Stat. 69, pp. 67 - 83, - 2004
    • Kozachenko Yu. V. "Lectures on wavelet analysis. (Lektsiï z teoriï vejvletiv.)". Kiev: TViMS (ISBN 966-95255-8-6)., - 2004
    • Kozachenko Yuriy; Slivka Anna "Boundary-value problems for equations of mathematical physics with strictly $\text{Sub}_φ(Ω)$ random initial conditions.". Theory Stoch. Process. 10(26), No. 1-2, pp. 60 - 71, - 2004
    • Kozachenko Yuriy; Rozora Iryna "Simulation of Gaussian stochastic fields.". Theory Stoch. Process. 10(26), No. 1-2, pp. 48 - 59, - 2004
    • Kozachenko Yu.V.; Rozora I.V. "On simulation of stochastic processes from the space Sub$_φ(Ω)$.". Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat. 2004, No. 1, pp. 72 - 78, - 2004
    • Kozachenko Yurij V.; Vasylyk Ol’ga I. "Sample paths continuity and estimates of distributions of increments of separable stochastic processes from the class $V(φ,ψ)$ defined on a compact set.". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2004, No. 2, pp. 45 - 50, - 2004
    • Kozachenko Yu.V.; Fedoryanych T.V. "Criteria for testing of hypotheses about a covariance function.". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 2004, No. 5, pp. 11 - 16, - 2004
    • Kozachenko Yu.V.; Yakovenko T.O. "Stochastic processes in the Orlicz spaces. ". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 2004, No. 3, pp. 7 - 11, - 2004
    2003
    • Kozachenko Yuriy; Vasylyk Olga; Yamnenko Rostislav "On the probability of exceeding some curve by $φ$-subGaussian random process. ". Theory Stoch. Process. 9(25), No. 3-4, pp. 70 - 80, - 2003
    • Kozachenko Yuri; Rozora Iryna "Simulation of Gaussian stochastic processes.". Random Oper. Stoch. Equ. 11, No. 3, pp. 257 - 296, - 2003
    • Kozachenko Yu. V.; Slyvka G. I. "Boundary-value problems of mathematical physics with random initial conditions from the $\text{Sub}_φ(Ω)$ space.". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 2003, No. 12, pp. 7 - 10, - 2003
    • Kozachenko Yuri; Moklyachuk Oksana "Large deviation probabilities in terms of majorizing measures.". Random Oper. Stoch. Equ. 11, No.1, pp. 1 - 20, - 2003
    • Kozachenko Yu.V.; Tegza A.M. "Applications of the theory of $\text{Sub}_φ(Ω)$ spaces of random variables for modelling stationary Gaussian processes.". Theory Probab. Math. Stat. 67, pp. 79 - 96, - 2003
    • Giuliano Antonini R.; Kozachenko Yu.V.; Tegza A.M. "Inequalities for the norms of sub-Gaussian vectors and the accuracy of the modelling of random processes.". Theory Probab. Math. Stat. 66, pp. 63 - 72, - 2003
    2002
    • Kozachenko Yu.; Vasylyk O.; Sottinen T. "Path space large deviations of a large buffer with Gaussian input traffic.". Queueing Systems Theory Appl. 42, pp. 113 - 129, - 2002
    • Kozachenko Yu.V.; Tegza A.M. "Applications of the theory of $\text{Sub}_φ(Ω)$ spaces of random variables for modelling stationary Gaussian processes.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 67, pp. 71 - 87, - 2002
    • Kozachenko Yuriy V.; Yakovenko Tetyana O. "Conditions under which stochastic processes belong to some functional Orlicz spaces. ". Visn., Mat. Mekh., Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2002, No.5, pp. 64 - 74, - 2002
    • Giuliano Antonini Rita; Kozachenko Yuriy V.; Tegza Antonina M. "Accuracy of simulation in $L_p$ of Gaussian random processes. ". Visn., Mat. Mekh., Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2002, No. 5, pp. 7 - 14, - 2002
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.O. "Estimation of accuracy of simulation of random fields on the sphere in $L_p,p\geq 2$.". Visn., Mat. Mekh., Kyïv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2002, No.7, pp. 26 - 32, - 2002
    • Giuliano Antonini R.; Kozachenko Yu.V.; Tegza A.M. "Inequalities for the norms of sub-Gaussian vectors and the accuracy of the modelling of random processes.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 66, pp. 58 - 66, - 2002
    • Kozachenko Yu.V.; Leonenko G.M. "Large deviation type inequality for the supremum of the heat random field operators. ". Methods Funct. Anal. Topol. 8, No.3, pp. 46 - 49, - 2002
    • Kozachenko Yu.; Vasylyk O.; Sottinen T. "Path space large deviations of a large buffer with Gaussian input traffic. ". Queueing Syst. 42, No. 2, pp. 113 - 129, - 2002
    • Kozachenko Yu.; Sottinen T.; Vasylyk O. "Self-similar processes with stationary increments from the space $\text{SSub}_φ(Ω)$.". Theory Probab. Math. Stat. 65, pp. 77 - 88, - 2002
    2001
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "Modeling Gaussian isotropic random fields on a sphere.". J. Math. Sci. 107, pp. 3751 - 3757, - 2001
    • Kozachenko Yu.; Sottinen T.; Vasylyk O. "Self-similar processes with stationary increments from the space $\text{SSub}_φ(Ω)$.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 65, pp. 67 - 78, - 2001
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.O.; Zelepugina I.M. "The accuracy of simulation of sub-Gaussian random fields in some functional spaces.". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 2001, No.1, pp. 11 - 17, - 2001
    • Kozachenko Yu.V.; Vasylyk O.I. "Stochastic processes of the classes $V(φ,ψ)$.". Theory Probab. Math. Stat. 63, pp. 109 - 121, - 2001
    • Kozachenko, Yu.V.; Pashko, A.O. "On the simulation of random fields. II.". Theory Probab. Math. Stat. 62, pp. 51 - 63, - 2001
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "Modeling Gaussian isotropic random fields on a sphere.". J. Math. Sci., New York 107, No.2, pp. 3751 - 3757, - 2001
    2000
    • Kozachenko, Yu.V.; Vasylyk, O.I. "Stochastic processes of the classes $V(φ,ψ)$.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 63, pp. 100 - 111, - 2000
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.O. "On the simulation of random fields. I.". Theory Probab. Math. Stat. 61, pp. 61 - 74, - 2000
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.O. "On the simulation of random fields. I.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 61, pp. 59 - 71, - 2000
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.O. "On the simulation of random fields. II. ". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 62, pp. 48 - 60, - 2000
    • Kozachenko Yuriy V.; Moklyachuk Oksana M. "Square-Gaussian stochastic processes.". Theory Stoch. Process. 6(22), No.3-4, pp. 98 - 121, - 2000
    • Kozachenko Yu.V.; Kurchenko O.O. "Estimation of parameters of homogeneous Gaussian random fields.". Ukr. Math. J. 52, No.8, pp. 1239 - 1246, - 2000
    • Kozachenko Yu.V.; Kurchenko O.O. "Estimation of parameters of homogeneous Gaussian random fields.". Ukr. Mat. Zh. 52, No.8, pp. 1082 - 1088, - 2000
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "Metric characterization of random variables and random processes. Transl. from the Russian by V. Zaiats. ". Translations of Mathematical Monographs. 188. Providence, RI: AMS, American Mathematical Society, - 2000
    • Kozachenko Yu.V. "Stochastic processes in Orlicz function spaces.". Theory Probab. Math. Stat. 60, pp. 73 - 85, - 2000
    • Kozachenko, Yu.V.; Vasylyk, O.I. "Stochastic processes of the classes $V(φ,ψ)$.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 63, pp. 100 - 111, - 2000
    1999
    • Kozachenko Y.; Moklyachuk O. "Large deviation probabilities for square-Gaussian stochastic processes.". Extremes 2, pp. 269 - 293, - 1999
    • Kozachenko Yuri V.; Kurchenko Oleksandr O. "An estimate for the multiparameter FBM. ". Theory Stoch. Process. 5(21), No.3-4, pp. 113 - 119, - 1999
    • Kozachenko Yuri; Moklyachuk Oksana "Large deviation probabilities for square-Gaussian stochastic processes.". Extremes 2, No.3, pp. 269 - 293, - 1999
    • Kozachenko Yu.V.; Stus’ O.V. "Generalized strictly pre-Gaussian stochastic processes. ". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 1999, No.10, pp. 28 - 31, - 1999
    • Kozachenko Yu.V. "Distribution of the supremum of random processes from quasi-Banach $K_σ$ spaces. ". Ukr. Math. J. 51, No.7, pp. 1029 - 1043, - 1999
    • Kozachenko Yu.V. "Distribution of the supremum of random processes from quasi-Banach $K_σ$ spaces.". Ukr. Mat. Zh. 51, No.7, pp. 918 - 930, - 1999
    • Kozachenko Yu.V. "Stochastic processes in Orlicz function spaces.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 60, pp. 64 - 76, - 1999
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.O. "Accuracy of simulation of stochastic processes in norms of Orlicz spaces. II.". Theory Probab. Math. Stat. 59, pp. 77 - 92, - 1999
    • Kozachenko Yu.V.; Stus O.V. "Generalized strictly pre-Gaussian stochastic processes.". Theory Probab. Math. Stat. 58, pp. 67 - 81, - 1999
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.O. "Accuracy of simulation of stochastic processes in norms of Orlicz spaces. I.". Theory Probab. Math. Stat. 58, pp. 51 - 66, - 1999
    1998
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "Modeling Gaussian isotropic random fields on a sphere.". Zh. Obchysl. Prykl. Mat. 83, pp. 57 - 64, - 1998
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.O. "Accuracy of simulation of stochastic processes in norms of Orlicz spaces. II.". Teor. Jmorvirn. Mat. Stat. 59, pp. 75 - 90, - 1998
    • Kozachenko Yu.V.; Vasilic O.I. "On the distribution of suprema of Sub$_φ(Ω)$ random processes.". Theory Stoch. Process. 4(20), No.1-2, pp. 147 - 160, - 1998
    • Kozachenko Yu.V.; Stus O.V. "Generalized strictly pre-Gaussian stochastic processes.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 58, pp. 61 - 75, - 1998
    • Kozachenko, Yu.V.; Pashko, A.O. "Accuracy of simulation of stochastic processes in norms of Orlicz spaces. I.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 58, pp. 45 - 60, - 1998
    • Kozachenko Yu.V.; Koval’chuk Yu.A. "Boundary-value problems with random initial conditions and functional series from $\text{sub}_φ(Ω)$. II.". Ukr. Math. J. 50, No.7, pp. 1019 - 1030, - 1998
    • Kozachenko Yu.V.; Koval’chuk Yu.A. "Boundary-value problems with random initial conditions and functional series from $\text{sub}_φ(Ω)$. II. ". Ukr. Mat. Zh. 50, No.7, pp. 897 - 906, - 1998
    • Kozachenko Yu.V.; Koval’chuk Yu.A. "Boundary-value problems with random initial conditions and functional series from $\text{sub}_φ(Ω)$. I.". Ukr. Math. J. 50, No.4, pp. 572 - 585, - 1998
    • Kozachenko Yu.V.; Koval’chuk Yu.A. "Boundary-value problems with random initial conditions and functional series from $\text{sub}_φ(Ω)$. I.". Ukr. Mat. Zh. 50, No.4, pp. 504 - 515, - 1998
    • Kozachenko Yu.V. "Pre-Gaussian random processes. ". Butković, D. (ed.) et al., Functional analysis V. Proceedings of the postgraduate school and conference held at the Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia, September 14‒28, 1997. Vol. I. Aarhus: Aarhus Universitet, Var. Publ. Ser., Aarhus Univ. 44, pp. 35 - 60, - 1998
    • Kozachenko Yurij V.; Stus Olexander V. "Square-Gaussian random processes and estimators of covariance functions.". Math. Commun. 3, No.1, pp. 83 - 94, - 1998
    • Kozachenko Yu.V. "Conditions for convergence and rate of convergence of random series in $K_σ$-spaces of random variables. II.". Theory Probab. Math. Stat. 57, pp. 69 - 83, - 1998
    • Kozachenko Yu.V. "Conditions for convergence and rate of convergence of random series in $K_σ$ spaces of random variables. I.". Theory Probab. Math. Stat. 56, pp. 115 - 128, - 1998
    1997
    • Kozachenko Yu.V. "Conditions for convergence and rate of convergence of random series in $K_σ$-spaces of random variables. II.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 57, pp. 67 - 80, - 1997
    • Kozachenko Yu.V.; Koval’chuk Yu.O. "On the convergence of strictly ${\text{sub}}_φ(Ω)$ random series in the norms of Orlicz spaces. ". Dopov. Akad. Nauk Ukr. 1997, No.11, pp. 12 - 15, - 1997
    • Kozachenko Yu.V. "Conditions for convergence and rate of convergence of random series in $K_σ$ spaces of random variables. I.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 56, pp. 112 - 125, - 1997
    • Kozachenko Y.V.; Trigub S.G. "The application of the Fourier method to boundary value problems with random initial conditions.". Theory Probab. Math. Stat. 54, pp. 77 - 86, - 1997
    • Kozachenko Yu.V.; Majboroda R.E. "Estimation in the correlation-regression model and the dominant measure method.". Theory Probab. Math. Stat. 55, pp. 111 - 120, - 1997
    1996
    • Kozachenko Y.V.; Trigub S.G. "The application of the Fourier method to boundary value problems with random initial conditions.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 54, pp. 72 - 81, - 1996
    • Kozachenko Yu.V.; Majboroda R.E. "Estimation in the correlation-regression model and the dominant measure method. ". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 55, pp. 107 - 116, - 1996
    • Kozachenko Yu.V.; Endzhyrgli M.V. "Justification of application of the Fourier method to boundary-value problems subject to random initial conditions. II.". Theory Probab. Math. Stat. 53, pp. 65 - 75, - 1996
    1995
    • Kozachenko Yu.V.; Trygub S.G. "The application of the Fourier method to boundary-value problems subject to random initial conditions. ". Prob. Theory Math. Statist. 54, pp. 77 - 86, - 1995
    • Barrasa de la Krus E.; Kozachenko Yu.V. "Boundary-value problems for \eq s of mathematical physics with strictly Orlicz random initial conditions. ". Random Operators \& Stoch. Equat. 3, pp. 201 - 220, - 1995
    • Kozachenko Yu.V.; Endzhyrgli M.V. "Justification of application of the Fourier method to boundary-value problems subject to random initial conditions. II.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 53, pp. 58 - 68, - 1995
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "Bernstein functionals and exponential inequalities for distributions of sums of random variables.". Dorogovtsev, A. Ya. (ed.), Mathematics today. 1994. No.9. Kyïv: Vyshcha Shkola,, pp. 55 - 79, - 1995
    • Kozachenko Yu.V.; Sidorenko A.A. "On a criterion for testing of a hypothesis on the correlation function for certain Gaussian stationary random processes $\vecξ$.". Àrato, M. (ed.) et al., New trends in probability and mathematical statistics. Proceedings of the second Ukrainian-Hungarian conference, Mukachevo, Ukraine, September 25‒October 1, 1992., pp. 365 - 373, - 1995
    • de la Krus E.Barrasa; Kozachenko Yu.V. "Boundary-value problems for equations of mathematical physics with strictly Orlicz random initial conditions. ". Random Oper. Stoch. Equ. 3, No.3, pp. 201 - 220, - 1995
    • Kozachenko Yu.V.; Livins’ka O.I. "Analytic properties of certain classes of stochastic processes from the space ${\text{Pred}}_φ(Ω)$.". Theory Probab. Math. Stat. 51, pp. 93 - 101, - 1995
    • Kozachenko Yu.V.; Endzhyrgli M.V. "Justification of application of the Fourier method to boundary-value problems subject to random initial conditions. I.". Theory Probab. Math. Stat. 51, pp. 81 - 92, - 1995
    • Kozachenko Yu.V.; Moklyachuk O.M. "Pre-Gaussian random vectors and their applications. ". Theory Probab. Math. Stat. 50, pp. 89 - 98, - 1995
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "A test for a hypothesis on the correlation function of Gaussian random processes. ". J. Math. Sci., New York 77, No.5, pp. 3437 - 3444, - 1995
    1994
    • Kozachenko Yu.V.; Endzhyrgly M.V. " Conditions for uniform convergence of $\overline{\text {Sub}}_φ(Ω)$-stochastic integrals.". Theory Probab. Math. Stat. 48, pp. 47 - 54, - 1994
    • Bagro S.V.; Kozachenko Yu.V. "Dominating measures and conditions for convergence of certain stochastic processes.". Theory Prob. Math. Statist. 49, pp. 45 - 54, - 1994
    • Kozachenko Yu.V.; Livins’ka O.I. "Analytic properties of certain classes of stochastic processes from the space ${\text{Pred}}_φ(Ω)$.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 51, pp. 90 - 97, - 1994
    • Kozachenko Yu.V.; Endzhyrgli M.V. "Justification of application of the Fourier method to boundary-value problems subject to random initial conditions. I.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 51, pp. 78 - 89, - 1994
    • Kozachenko Yu.V.; Moklyachuk O.M. "Pre-Gaussian random vectors and their applications. ". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 50, pp. 87 - 96, - 1994
    • Bagro S.V.; Kozachenko Yu.V. "Dominating measures and boundedness conditions for certain stochastic processes. ". Theory Probab. Math. Stat. 49, pp. 31 - 37, - 1994
    • Kozachenko Yu.V.; Endzhyrgly M.V. "Conditions for uniform convergence of $\overline{\text {Sub}}_φ(Ω)$-stochastic integrals.". Theory Probab. Math. Stat. 48, pp. 47 - 54, - 1994
    • Kozachenko Yu.V.; Oleshko T.A. "Analytic properties of some classes of pre-Gaussian random processes.". Theory Probab. Math. Stat. 48, pp. 25 - 34, - 1994
    • Zaitsev I.I.; Kozachenko Yu.V. " Error distribution in sampled-data measurements.". J. Math. Sci., New York 71, No.5, pp. 2678 - 2681, - 1994
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "Simulation accuracy of stationary Gaussian stochastic processes in $L_2(0,T)$.". J. Math. Sci., New York 72, No.3, pp. 3137 - 3143, - 1994
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. . " Simulation accuracy of Gaussian stochastic processes in $L_2(0,T)$". J. Math. Sci., New York 72, No.2,, pp. 3040 - 3043, - 1994
    1993
    • Kozachenko Yu.V.; Endzhyrgly M.V. "Conditions for uniform convergence of $\overline{\text {Sub}}_φ(Ω)$-stochastic integrals.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 48, pp. 67 - 77, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Trigub S.G. "On the convergence rate of strictly sub-Gaussian random series in the norm of the space $L_p$.". Prob. Theory Math. Statist. 48, pp. 51 - 66, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Oleshko T.A. "Analytical properties of some classes of pre-Gaussian random processes.". Prob. Theory Math. Statist. 48, pp. 37 - 50, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "A criterion of hypothesis testing for the covariance function of Gaussian stochastic processes. ". Obchisl. Prikl. Mat. 77, pp. 61 - 74, - 1993
    • Bagro S.V.; Kozachenko Yu.V. "Dominating measures and boundedness conditions for certain stochastic processes. ". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 49, pp. 45 - 54, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Trigub S.G. "On the convergence rate of strictly sub-Gaussian random series in the norm of the space $L_p$.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 48, pp. 51 - 66, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Oleshko T.A. "Analytic properties of some classes of pre-Gaussian random processes.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 48, pp. 37 - 50, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "A test for a hypothesis on the correlation function of Gaussian random processes. ". Obchisl. Prikl. Mat. 77, pp. 61 - 74, - 1993
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "Estimates of the supremum distribution for a certain class of random processes.". Ukr. Math. J. 45, No.5, pp. 647 - 661, - 1993
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "Estimates of the supremum distribution for a certain class of random processes.". Ukr. Mat. Zh. 45, No.5, pp. 596 - 608, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Oleshko T.A. "On the distribution of supremum of square-Gaussian random processes.". Theory Probab. Math. Stat. 47, pp. 57 - 64, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "On the modelling of Gaussian stationary processes with absolutely continuous spectrum.". Theory Probab. Math. Stat. 47, pp. 49 - 55, - 1993
    • Vovk L.B.; Kozachenko Yu.V. "On the rate of convergence in the Lévy-Baxter theorems for certain classes of random processes.". Theory Probab. Math. Stat. 46, pp. 23 - 32, - 1993
    • Kozachenko Yu.V.; Endzhyrgly M.V. " Conditions for uniform convergence of $\overline{\text {Sub}}_φ(Ω)$-stochastic integrals.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 48, pp. 67 - 77, - 1993
    1992
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "On the modelling of Gaussian stationary processes with an absolutely continuous spectrum.". Prob. Theory Math. Statist. 47, pp. 47 - 54, - 1992
    • Zajtsev I.I.; Kozachenko Yu.V. "Distribution of errors in case of measurements by the impulse method.". Vychisl. Prikl. Mat. 73, pp. 66 - 70, - 1992
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. " On accuracy of modeling of Gaussian stochastic processes in $L_2(0,T)$. ". Vychisl. Prikl. Mat. 74, pp. 88 - 93, - 1992
    • Kozachenko Yu.V.; Oleshko T.A. "On the distribution of supremum of square-Gaussian random processes.". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 47, pp. 55 - 62, - 1992
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "On the modelling of Gaussian stationary processes with absolutely continuous spectrum. ". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 47, 47-54 (1992)., pp. 47 - 54, - 1992
    • Vovk L.B.; Kozachenko Yu.V. "On the rate of convergence in the Lévy-Baxter theorems for certain classes of random processes. ". Teor. Jmovirn. Mat. Stat. 46, pp. 25 - 36, - 1992
    • Zaitsev I.I.; Kozachenko Yu.V. "Error distribution in sampled-data measurements.". Vychisl. Prikl. Mat. 73, pp. 66 - 70, - 1992
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V.; Leonenko N.N. "Works of M. I. Yadrenko in the theory of random fields. ". Ukr. Math. J. 44, No.11, pp. 1343 - 1348, - 1992
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V.; Leonenko N.N. "Works of M. I. Yadrenko in the theory of random fields. ". Ukr. Mat. Zh. 44, No.11, pp. 1460 - 1465, - 1992
    • Kozachenko Yu.V.; Stadnik A.I. "Pre-Gaussian processes and convergence in $C(T)$ of estimators of covariance functions.". Theory Probab. Math. Stat. 45, pp. 51 - 57, - 1992
    • Kozachenko Yu.V.; Stadnik A.I. "On convergence of some functionals of Gaussian vectors in Orlicz spaces. ". Theory Probab. Math. Stat. 1992, pp. 77 - 83, - 1992
    • Kozachenko Yu.V.; Ryazantseva V.V. "Conditions for boundedness and continuity in terms of majorizing measures of random processes in certain Orlicz spaces.". Theory Probab. Math. Stat. 1992, pp. 69 - 75, - 1992
    1991
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. " Accuracy of modeling stationary Gaussian stochastic processes in $L_2(0,T)$. ". Vychisl. Prikl. Mat. 75, pp. 108 - 115, - 1991
    • Kozachenko Yu.V.; Stadnik A.I. " Convergence of some functionals of Gaussian vectors in Orlicz spaces.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Kiev 44, pp. 80 - 87, - 1991
    • Kozachenko Yu.V.; Ryazantseva V.V. "Conditions of boundedness and continuity of stochastic processes from some Orlicz spaces in terms of majorizing measures. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Kiev 44, pp. 72 - 79, - 1991
    • Besklinskaya E.P.; Kozachenko Yu.V. " On the rate of convergence for sub-Gaussian random vectors of strict type in Lévy-Baxter-type theorems. ". Issled. Oper. ASU 37, pp. 32 - 37, - 1991
    • Kozachenko Yu.V.; Stadnik A.I. "Pre-Gaussian processes and convergence in $C(T)$ of estimators of covariance functions.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Kiev 45, pp. 54 - 62, - 1991
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "Simulation accuracy of stationary Gaussian stochastic processes in $L_2(0,T)$.". Vychisl. Prikl. Mat. 75, pp. 108 - 115, - 1991
    • Kozachenko, Yu.V.; Stadnik, A.I. "On convergence of some functionals of Gaussian vectors in Orlicz spaces.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Kiev 44, pp. 80 - 47, - 1991
    • Kozachenko Yu.V.; Ryazantseva V.V. "Conditions for boundedness and continuity in terms of majorizing measures of random processes in certain Orlicz spaces. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Kiev 44, pp. 72 - 79, - 1991
    1990
    • Kozachenko Yu.V. " Convergence of stochastic integrals in Orlicz spaces.". Theory Probab. Math. Stat. 40, pp. 43 - 50, - 1990
    • Besklins’ka O.P.; Kozachenko Yu.V. "On the convergence of sums of Baxter type in Orlicz spaces. ". Vīsn. Kiïv. Unīv., Mat. Mekh. 32, pp. 3 - 7, - 1990
    • Kozachenko Yu.V.; Kozachenko L.F. "Simulation accuracy of Gaussian stochastic processes in $L_2(0,T)$". Vychisl. Prikl. Mat. 74, pp. 88 - 93, - 1990
    1989
    • Kozachenko Yu.V. "Convergence of stochastic integrals in Orlicz spaces.". Teor. Veroyatn Mat. Stat., Kiev 40, pp. 37 - 44, - 1989
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.A. " Estimates on the distribution of the supremum of a stationary Gaussian process.". Ukr. Math. J. 41, No.3, pp. 279 - 286, - 1989
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.A. "Estimates on the distribution of the supremum of a stationary Gaussian process.". Ukr. Mat. Zh. 41, No.3, pp. 314 - 323, - 1989
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.A. " On estimates of supremum distribution of a stationary Gaussian process. ". Ukr. Mat. Zh. 41, No.3, pp. 314 - 323, - 1989
    • Zelepugina I.N.; Kozachenko Yu.V. " On the rate of convergence of Karhunen-Loève expansions of Gaussian random processes. ". Theory Probab. Math. Stat. 38, pp. 41 - 51, - 1989
    1988
    • Zelepugina I.N.; Kozachenko Yu.V. "On the rate of convergence of Karhunen-Loève expansions of Gaussian random processes. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Kiev 38, pp. 41 - 51, - 1988
    • Kozachenko Yu.V.; Ryazantseva V.V. " Sufficient conditions of uniform convergence in the Orlicz spaces of spectral decompositions of stationary processes.". Selected problems of the modern theory of stochastic processes, Collect. Sci. Works, pp. 84 - 89, - 1988
    • Kozachenko Yu.V.; Pashko A.A. " Modeling the Gaussian stationary stochastic processes representable in the form of stochastic integrals.". Theory and applications of statistical modelling, Collect. Sci. Works, Novosibirsk, pp. 10 - 24, - 1988
    • Zelepugina I.N.; Kozachenko Yu.V. "On accuracy estimations in modelling random fields in spaces $L_p$, $p>1$.". Issled. Oper. ASU 32, pp. 10 - 14, - 1988
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. " Sub-Gaussian random vectors and processes.". Theory Probab. Math. Stat. 36, pp. 9 - 20, - 1988
    1987
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. " Sub-Gaussian random vectors and processes. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 36, pp. 10 - 22, - 1987
    • Kozachenko Yu.V.; Buldygin V.V. " Lévy-Baxter type theorems and strong sub-Gaussian random processes.". Probability theory and mathematical statistics, Proc. 4th Conf., Vilnius/USSR 1985, Vol. 2, pp. 87 - 102, - 1987
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "Subgaussian random vectors and processes. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Kiev 36, pp. 10 - 22, - 1987
    • Besklinskaya E.P.; Kozachenko Yu.V. . " Convergence in Orlicz space norms and Lévy-Baxter theorems". Theory Probab. Math. Stat. 35, pp. 1 - 4, - 1987
    1986
    • Besklinskaya E.P.; Kozachenko Yu.V. "Convergence in Orlicz space norms and Lévy-Baxter theorems. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 35, pp. 3 - 6, - 1986
    • Abzhanov E.A.; Kozachenko Yu.V. "Stochastic processes in quasi-Banach $K_σ$-spaces of random variables.". Probabilistic methods for the investigation of systems with an infinite number of degrees of freedom, Collect. sci. Works, Kiev 1986, pp. 4 - 11, - 1986
    • Kozachenko Yu.V.; Ostrovskij E.I. " Banach spaces of random variables of sub-Gaussian type.". Theory Probab. Math. Stat. 32, pp. 45 - 56, - 1986
    1985
    • Kozachenko, Yu.V.; Ostrovskij, E.I. "Banach spaces of random variables of sub-Gaussian type.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 32, pp. 42 - 53, - 1985
    • Abzhanov E.A.; Kozachenko Yu.V. "Some properties of random processes in Banach $K_σ$-spaces.". Ukr. Mat. Zh. 37, No.3, pp. 275 - 280, - 1985
    • Abzhanov E.A.; Kozachenko Yu.V. "Some properties of random processes in Banach $K_σ$-spaces.". Ukr. Math. J. 37, pp. 209 - 213, - 1985
    • Kozachenko Yu.V. " Random processes in Orlicz spaces. I. ". Theory Probab. Math. Stat. 30, pp. 103 - 117, - 1985
    1984
    • Kozachenko Yu.V. " Stochastic processes in Orlicz spaces. II.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 31, pp. 44 - 50, - 1984
    • Bejsenbaev E.; Kozachenko Yu.V. "Uniform convergence of random series in norms of an Orlicz space. ". Some questions of the theory of stochastic processes, Collect. sci. Works, Kiev 1984, pp. 10 - 16, - 1984
    • Kozachenko Yu.V. " Stochastic processes in Orlicz spaces.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 30, pp. 92 - 107, - 1984
    • Kozachenko Yu.V. "Conditions for the uniform convergence, in the Luxemburg norm, of Gaussian trigonometric series and series close to them.". Theory Probab. Math. Stat. 28, pp. 65 - 77, - 1984
    • Kozachenko Yu.V. "Properties of random processes of sub-Gaussian type.". Dokl. Akad. Nauk Ukr. SSR, Ser. A 1984, No.9, pp. 14 - 16, - 1984
    • Kozachenko Yu.V. " Properties of random processes in Orlicz spaces.". Dokl. Akad. Nauk Ukr. SSR, Ser. A 1984, pp. 19 - 21, - 1984
    1983
    • Kozachenko Yu.V. "On the uniform convergence of stochastic integrals with respect to the norm of the Orlicz space. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 29, pp. 52 - 64, - 1983
    • Kozachenko Yu.V. "Conditions of uniform convergence in the Luxemburg norm of Gaussian trigonometric series and trigonometric series which are similar to them.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 28, pp. 59 - 70, - 1983
    • Kozachenko Yu.V. "On uniform convergence in the mean of random processes representable in the form of stochastic integrals. ". Theory Probab. Math. Stat. 27, pp. 73 - 81, - 1983
    1982
    • Zelepugina I.P.; Kozachenko Yu.V. "On the question of the simulation of Gaussian stochastic processes.". Some questions of the theory of stochastic processes, Collect. sci. Work Kiev 1982, pp. 47 - 56, - 1982
    • Benmalek A.; Kozachenko Yu.V. " Conditions for uniform convergence in probability of Gaussian stochastic integrals.". Theory Probab. Math. Stat. 25, pp. 1 - 11, - 1982
    • Kozachenko Yu.V. " On the uniform mean convergence of stochastic processes which are representable in the form of stochastic integrals. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 27, pp. 57 - 77, - 1982
    1981
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "Sub-Gaussian random variables.". Ukr. Math. J. 32, pp. 483 - 489, - 1981
    1980
    • Bejsenbaev E.; Kozachenko Yu.V. " Uniform convergence in probability of random series and solutions of boundary value problems with random initial conditions. ". Theory Probab. Math. Stat. 21, pp. 9 - 23, - 1980
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. " Sub-Gaussian random variables. ". Ukr. Mat. Zh. 32, pp. 723 - 730, - 1980
    • Gladkaya O.N.; Kozachenko Yu.V. "Uniform convergence conditions for some stochastic series. ". Math. Notes 26, pp. 567 - 570, - 1980
    1979
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "To the question of the applicability of the Fourier method for solving problems with random boundary conditions.". Stochastic processes in problems of mathematical physics, Collect. sci. Works, Kiev 1979, pp. 4 - 35, - 1979
    • Gladkaya O.N.; Kozachenko Yu.V. " Bedingungen der gleichmäßigen Konvergenz gewisser zufälliger Reihen.". Mat. Zametki 26, pp. 149 - 155, - 1979
    • Bejsenbaev E.; Kozachenko Yu.V. "Uniform convergence in probability of random series and solutions of boundary problems with random initial conditions.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 21, pp. 9 - 23, - 1979
    1978
    • Kozachenko Yu.V.; Yadrenko M.I. " Local properties of the sample functions of random fields. II. ". Theory Probab. Math. Stat. 15, pp. 83 - 99, - 1978
    • Gladkaya O.N.; Kozachenko Yu.V. " Bedingungen der gleichmäßigen Konvergenz bezüglich der Wahrscheinlichkeit gewisser stochastischer Integrale.". Math. Anal. Probab. Theory, Akad. Sci. Ukr. SSR, Inst. Math, pp. 31 - 34, - 1978
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. "On local properties of realizations of some stochastic processes and fields. ". Theory Probab. Math. Stat. 10(1976), pp. 37 - 45, - 1978
    • Kozachenko Yu.V.; Rudomanov V.I. "On the probability that a stationary Gaussian random process exceeds a given function.". Theory Probab. Math. Stat. 12(1976), pp. 65 - 78, - 1978
    • Kozachenko Yu.V. "Sufficient conditions for the continuity with probability one of sub- Gaussian random processes.". Select. Translat. Math. Stat. Probab. 14, pp. 103 - 105, - 1978
    1977
    • Kozachenko Yu.V.; Yadrenko M.I. " Local properties of sample functions of random fields. I. ". Theory Probab. Math. Stat. 14, pp. 55 - 69, - 1977
    • Kozachenko Yu.V.; Senchenkova A.Yu. " Sufficient conditions for sample differentiability of random processes. ". Theor. Probab. math. Statist. 7, (1972, 1975), pp. 71 - 75, - 1977
    1976
    • Kozachenko Yu.V.; Yadrenko M.I. "Local properties of sample functions of some random fields. II. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 15, pp. 82 - 98, - 1976
    • Kozachenko Yu.V.; Yadrenko M.J. " Local properties of sample functions of random fields. I. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 14, pp. 53 - 66, - 1976
    1975
    • Kozachenko Yu.V.; Rudomanov V.I. " Über die Wahrscheinlichkeit des Übertretens eines stationären Gauß’schen Zufallsprozesses über ein krummliniges Niveau. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Mezhvedomst. Nauchn. Sb. 12, pp. 62 - 76, - 1975
    1974
    • Buldygin V.V.; Kozachenko Yu.V. " On local properties of sample functions of some stochastic processes and fields. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat., Mezhvedomst. Nauchn. Sb. 10, pp. 39 - 47, - 1974
    • Kozachenko Yu.V. " On uniform convergence of some random series.". Theor. Probab. math. Statist. 2(1970), pp. 103 - 109, - 1974
    • Kozachenko Yu.V. " Local properties of the sample functions of a class of stochastic processes. ". Theor. Probab. math. Statist. 1(1970), pp. 109 - 116, - 1974
    1972
    • Kozachenko Yu.V.; Senchenkova A.Yu. " Hinreichende Bedingungen für die Stichprobendifferenzierbarkeit von Zufallsprozessen. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 7, pp. 75 - 80, - 1972
    1970
    • Kozachenko Yu.V. "Local properties of the sample functions of a class of stochastic processes. ". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 1, pp. 109 - 115, - 1970
    1968
    • Kozachenko Yu.V. " Local properties of sums of certain random series. ". Math. Notes 3, pp. 167 - 172, - 1968
    • Kozachenko Yu.V. "Local properties of sums of certain random series.". Mat. Zametki 3, pp. 261 - 269, - 1968
    • Kozachenko Yu.V. "Über die gleichmäßige Konvergenz von Reihen mit Zufallskoeffizienten und von stochastischen Integralen.". Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR, Ser. A 1968, pp. 10 - 13, - 1968
    • Kozachenko Yu.V. " Sufficient conditions of continuity with unity probability of subgaussian random processes. ". Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR, Ser. A 1968, pp. 113 - 115, - 1968
    1967
    • Kozachenko Yu.V. "Lokale Eigenschaften der Trajektorien gewisser Zufallsfunktionen.". Ukr. Mat. Zh. 19, No.2, pp. 109 - 116, - 1967
    • Kozachenko Yu.V. "Stetigkeitsbedingungen einiger Zufallsfunktionen mit der Wahrscheinlichkeit Eins. ". Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR, Ser. A 1967, pp. 25 - 27, - 1967