Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Curriculum Vitae

Зінченко


Особиста інформація

Зінченко Надія Мусіївна


  Кафедра теорії ймовірності, статистики і актуарної математики,
       Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
       Володимирська, 64, Київ, 01601 Україна
(+380-44) 431-04-67
Дата народження: 4 вересня 1951 | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Володіння мовами: Українська, російська, англійська

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
 • Доктор фізико-математичних наук. Спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика. Інститут математики Національної академії наук України, Київ, 1995. Назва дисертації: Асимптотичні властивості стійких випадкових процесів і полів
 • Кандидат фізико-математичних наук, Київський університет, 1978. Спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика
 • У 1973 році закінчила Київський університет. Кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики
Вчене звання
Посада Провідний науковий співробітник Київського університету, кафедра теорії ймовірностей , статистики та актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Область досліджень і наукові інтереси:
 • Теорія й статистика випадкових полів
 • Теорія випадкових процесів й полів з незалежними приростами (процеси й поля Леві)
 • Властивості вибіркових траєкторій стійких процесів і полів
 • Багатовимірний Вінерів процес
 • Граничні теореми в теорії ймовірностей
 • Стохастика у фінансах, страхуванні й соціальних науках
 • Проблеми математичної освіти

Конференції


  Публікації