Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 


Преподаваемые курсы:

Название курсаСпециальностьГод обучения
Интерактивные деловые бизнес-игрыСреднее образование (Математика)Бакалавр - 2
Математические основы рискового страхования и бизнес-моделированияСтатистика Бакалавр - 3
Математические основы страхования жизни и актуарного риск-менеджментаСтатистика Бакалавр - 3
Статистические методы в рисковом страхованииМатематика / Заочное отделениеМагистр - 1
Математические методы макроэкономической теории и риск-менеджментаМатематика Магистр - 1
Статистические методы в рисковом страхованииМатематика Магистр - 1
Статистические методы в рисковом страховании Статистика Магистр - 1
Математические методы макроэкономической теории и риск-менеджментаМатематика / Заочное отделениеМагистр - 1
Статистические методы в рисковом страхованииМатематика / Заочное отделениеМагистр - 1


Профили в научных и библиографических базах:

Конференции

 • XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
  Тема доклада: Дослiдження динамiки фiнансового ринку в умовах макроекономiчної невизначеностi
 • XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
  Тема доклада: Математичне моделювання динамiки страхового сектору економiки України
 • XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2021», м. Київ (2021)
  Тема доклада: «Дослiдження динамiки операцiй своп процентної ставки», «Математичне моделювання динамiки P&L страхової компанiї», «Математичне моделювання величини регулятивного капiталу страхової компанiї»
 • XVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2020», м. Київ (2020)
  Тема доклада: Математичне моделювання вимог до платоспроможностi страхової компанiї
 • XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2019», м. Київ (2019)
  Тема доклада: Solvency II: структура та принципи, можливості та виклики
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ (2018)
  Тема доклада: Створення, презентація та реалізація інноваційних наукових проектів
 • XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2017», м. Київ (2017)
  Тема доклада: Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», м. Київ (2016)
  Тема доклада: Освiтнi проекти щодо розвитку спецiалiзацiї актуарна та фiнансова математика в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка
 • XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», м. Львів (2016)
  Тема доклада: Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Џубликации

  • Учебники и учебные пособия
   • В.П. Зубченко, Р.Є. Ямненко "Статистичні методи у ризиковому страхуванні". К.: "Видавництво Людмила", 331 p. - 2023 Зовнішнє посилання
   • Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко "Управління StartUp проектами". Київ: Видавництво Людмила, 331 p. - 2023
   • Г. О. Харламова, Т. В. Карамушка, В. П. Зубченко, А. В. Кунцевська; за ред. М. В. Ситницького "М'які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs]". Київ: Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 100 p. - 2020
   • Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко, О.О. Мезенцева "Управління StartUp проектами та Process Mining". К. : Видавничо -поліграфічний центр “Київський університет”, 266 p. - 2020
   • Зубченко В.П. "Математичні основи страхування життя". Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 2016

  • Статьи
   • 2023
    • В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Математичне моделювання динаміки страхової компанії на основі макропоказників". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 44 - 47, - 2023
    2022
    • В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 37 - 41, - 2022 Зовнішнє посилання
    • В.П. Зубченко, А.В. Ткаченко "Математична модель фінансової динаміки страхової компанії". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 28 - 36, - 2022 Зовнішнє посилання
    2020
    • В.П. Зубченко, Є.О. Костюк, М.О. Лукащук, А.М. Ярошевський "Rating change classification of insurance companies indicators". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 31 - 35, - 2020 Зовнішнє посилання
    • В.П. Зубченко "Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані". Проблеми української термінології, pp. 127 - 131, - 2020
    2018
    • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 46 - 49, - 2018
    2016
    • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної та фінансової термінології". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 59 - 64, - 2016
    2014
    • Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko "European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 95 - 108, - 2014
    2013
    • V. Zubchenko and Y. Mishura, "Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with the compact kernel". Theory Probab. Math. Stat. 89, pp. 130 - 139, - 2013
    2011
    • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic ifferential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Ukr. Math. J. 63, No. 1, pp. 49 - 73, - 2011
    • V.P. Zubchenko, "Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, and Poisson measures". Theory Probab. Math. Stat. 82, pp. 11 - 26, - 2011
    2009
    • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Theory Probab. Math. Stat. 80, pp. 43 - 54, - 2009
    • V. Zubchenko, "Limit behaviour of the long-term return in an extended Cox-Ingersoll-Ross stochastic interest rate model". Visnyk, Section Math. and Mech., Kyiv Taras Shevchenko University, 21, pp. 38 - 42, - 2009
    2007
    • V. Zubchenko, "Long-term returns in stochastic interest rate models". Theory of Stochastic Processes, 13 (29), No. 4, pp. 247 - 261, - 2007

   Фамилия:
   Имя, отчество:
   Дата рождения:
   Адрес:
          Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64 Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine
   E-mail: volodymyr.zubchenko [at] knu.ua
   Тел.: (+380) 44 431-04-67
   Факс: (+380) 44 431-04-67