Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Особовий склад кафедриЗавідувач кафедри


Мішура Юлія Степанівна, професор, доктор фізико-математичних наук (функціональні граничні теореми для випадкових полів; теорія мартингалів, стохастичне інтегрування; стохастичне числення з дробовим броунівським рухом; фінансова математика; теорія багатопараметричних випадкових процесів)Професори


Майборода Ростислав Євгенович, професор, доктор фізико-математичних наук (статистика випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Моклячук Михайло Павлович, професор, доктор фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів і полів, оптимізаційні задачі в теорії стохастичних процесів, моделювання у фінансовій математиці, прикладна статистика)
Шевченко Георгій Михайлович, професор, доктор фізико-математичних наук (стохастичні диференціальні рівняння, дробовий броунівський рух, дробові та мультидробові процеси й поля, фінансова математика, статистика випадкових процесів і полів)Доценти


Борисенко Олександр Данилович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія стохастичних диференціальних рівнянь, актуарна та фінансова математика, комп`ютерне моделювання в фінансовій математиці, комп`ютерна статистика)
Голомозий Віталій Вікторович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова)
Кнопова Вікторія Павлівна, доктор фізико-математичних наук
Ральченко Костянтин Володимирович, доцент, доктор фізико-математичних наук (дробові й мультидробові випадкові процеси та поля)
Ямненко Ростислав Євгенійович, доцент, доктор фізико-математичних наук (субгаусівські випадкові процеси та їх застосування у теорії черг та фінансовій математиці)
Яневич Тетяна Олександрівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів, простори Орліча)Асистенти


Боднарчук Ірина Миколаївна, асистент, кандидат фізико-математичних наук (стохастичні диференціальні рівняння, загальні стохастичні міри)
Зубченко Володимир Петрович, асистент, кандидат фізико-математичних наук (дослідження стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами, стохастичних моделей відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці)Науково-дослідницька частина


Василик Ольга Іванівна, мнс, доцент, канд. фіз.-мат. наук (випадкові процеси і поля зі значеннями в функціональних просторах, статистичне моделювання випадкових процесів і полів, методи вибіркових обстежень)
Рагуліна Олена Юріївна, Науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (актуарна та фінансова математика, статистика)
Сахно Людмила Михайлівна, Завідувач НДЛ «Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці», доктор фізико-математичних наук (граничні теореми в теорії випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Чернова Оксана Олександрівна, провідний інженер
Шкляр Сергій Володимирович, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних)Інженери


Моклячук Тетяна, інженер НДЛ, кандидат економічних наукЛаборанти


Хаурдінова Ганна ОлександрівнаЗапрошені професори


Дзеверін Ігор Ігорович, доктор біологічних наукАспіранти


Аветісян Діана, Тема: Стохастичні диференціальні рівняння з частинними похідними і дробовими шумами. Науковий керівник: доцент, д. ф.-м. н. Ральченко К.В.
Гопкало Ольга Михайлівна, Тема: Умови існування та властивості розв'язків крайових задач з випадковими початковими умовами. Науковий керівник проф. Козаченко Ю.В.
Железняк Ганна Cергіївна, Тема: Точки екстремумів ентропійних функціоналів. Науковий керівник: проф. Мішура Ю.С.
Логвіненко Станіслав Станіславович, Тема: Статистичне оцінювання параметрів у моделях з дробовим броунівським рухом. Науковий керівник проф. Мішура Ю.С.
Мірошниченко Віталій, Тема: Регресійний аналіз за спостереженнями з суміші. Науковий керівник: проф. Майборода Р.Є.
Навара Ганна, Тема: Перевірка гіпотез та критерії згоди в моделях регресії з похибками у змінних. Наук. керівник: проф. Кукуш О.Г.
Харитонова Олена
Яковлєв Микита, Тема: Дослідження моделі регресії за наявності суміші класичної та берксонівської похибок у регресорі. Наук. керівник: проф. Кукуш О.Г.Докторанти