Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Особовий склад кафедриЗавідувач кафедри


Мішура Юлія Степанівна, професор, доктор фізико-математичних наук (функціональні граничні теореми для випадкових полів; теорія мартингалів, стохастичне інтегрування; стохастичне числення з дробовим броунівським рухом; фінансова математика; теорія багатопараметричних випадкових процесів)Професори


Майборода Ростислав Євгенович, професор, доктор фізико-математичних наук (статистика випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Моклячук Михайло Павлович, професор, доктор фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів і полів, оптимізаційні задачі в теорії стохастичних процесів, моделювання у фінансовій математиці, прикладна статистика)Доценти


Борисенко Олександр Данилович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія стохастичних диференціальних рівнянь, актуарна та фінансова математика, комп`ютерне моделювання в фінансовій математиці, комп`ютерна статистика)
Голомозий Віталій Вікторович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова)
Зубченко Володимир Петрович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (дослідження стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами, стохастичних моделей відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці)
Кнопова Вікторія Павлівна, доктор фізико-математичних наук
Ральченко Костянтин Володимирович, доцент, доктор фізико-математичних наук (дробові й мультидробові випадкові процеси та поля)
Ямненко Ростислав Євгенійович, доцент, доктор фізико-математичних наук (субгаусівські випадкові процеси та їх застосування у теорії черг та фінансовій математиці)
Яневич Тетяна Олександрівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів, простори Орліча)Асистенти


Боднарчук Ірина Миколаївна, асистент, кандидат фізико-математичних наук (стохастичні диференціальні рівняння, загальні стохастичні міри)Науково-дослідницька частина


Сахно Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук (граничні теореми в теорії випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Шкляр Сергій Володимирович, старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук (моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування)Лаборанти


Лукович Ольга Василівна, старший лаборантЗапрошені професори


Дзеверін Ігор Ігорович, доктор біологічних наук, завідувач відділу еволюційної морфології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН УкраїниАспіранти


Аветісян Діана, Тема: Стохастичні диференціальні рівняння з частинними похідними і дробовими шумами. Науковий керівник: доцент, д. ф.-м. н. Ральченко К.В.
Бахчеджиоглу (Харитонова) Олена, Тема: Оптимальні інвестиції для задачі максимізації не увігнутої функції корисності в умовах невизначеності моделі, Науковий керівник: проф. Шевченко Г.М.
Манікін Борис Ігорович
Приходько Ольга, Тема: Оцінювання параметрів в афінних дифузійних моделях з довгостроковою залежністю. Науковий керівник: Ральченко К.В., д.ф.-м.н., доц.
Роде Сергій , Тема: Стійкість функціоналів і статистичних оцінок параметрів у моделях з пам`яттю. Науковий керівник: проф. Мішура Ю.С.
Тихоненко Дмитро, Тема: Дослідження властивостей екстремумних функціоналів від φ-субгауссових випадкових процесів. Науковий керівник: д.ф.-м.н. Ямненко Р.Є.
Яковлєв Микита, Тема: Дослідження моделі регресії за наявності суміші класичної та берксонівської похибок у регресорі. Наук. керівник: проф. Кукуш О.Г.У різні часи на кафедрі працювали

а також