Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Особовий склад кафедриЗавідувач кафедри


Ямненко Ростислав Євгенійович, доцент, доктор фізико-математичних наук (субгаусівські випадкові процеси та їх застосування у теорії черг та фінансовій математиці)Професори


Майборода Ростислав Євгенович, професор, доктор фізико-математичних наук (статистика випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Мішура Юлія Степанівна, професор, доктор фізико-математичних наук (функціональні граничні теореми для випадкових полів; теорія мартингалів, стохастичне інтегрування; стохастичне числення з дробовим броунівським рухом; фінансова математика; теорія багатопараметричних випадкових процесів)Доценти


Борисенко Олександр Данилович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія стохастичних диференціальних рівнянь, актуарна та фінансова математика, комп`ютерне моделювання в фінансовій математиці, комп`ютерна статистика)
Голомозий Віталій Вікторович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова)
Зубченко Володимир Петрович, доцент, кандидат фізико-математичних наук (дослідження стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами, стохастичних моделей відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці)
Кнопова Вікторія Павлівна, доктор фізико-математичних наук
Ральченко Костянтин Володимирович, доцент, доктор фізико-математичних наук (дробові й мультидробові випадкові процеси та поля)
Яневич Тетяна Олександрівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук (теорія випадкових процесів, простори Орліча)Асистенти


Боднарчук Ірина Миколаївна, асистент, кандидат фізико-математичних наук (стохастичні диференціальні рівняння, загальні стохастичні міри)
Мірошниченко Віталій, Тема: Регресійний аналіз за спостереженнями з суміші. Науковий керівник: проф. Майборода Р.Є.Науково-дослідницька частина


Сахно Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук (граничні теореми в теорії випадкових процесів і полів, прикладна статистика)
Шкляр Сергій Володимирович, старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук (моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування)Лаборанти


Тимошек Тетяна Ростиславівна, старший лаборантЗапрошені професори


Дзеверін Ігор Ігорович, доктор біологічних наук, завідувач відділу еволюційної морфології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН УкраїниАспіранти


Горбунов Даніел, Тема: Непараметричний регресійний аналіз за спостереженнями з суміші. Науковий керівник: проф., д.ф.-м.н. Майборода Р.Є.
Дегтяр Олена
Левченко Володимир
Манікін Борис Ігорович, Тема: «Асимптотичні властивості розв’язків рівнянь, керованих загальними стохастичними мірами». Науковий керівник: Радченко В.М., д.ф.-м.н., проф.
Пихнівський Святослав, Тема: Використання дифузійних процесів в задачах глибокого навчання
Платонов Денис
Приходько Ольга Дмитрівна, Тема: Оцінювання параметрів в афінних дифузійних моделях з довгостроковою залежністю. Науковий керівник: Ральченко К.В., д.ф.-м.н., доц.
Яковлєв Микита, Тема: Оцінювання параметрів у лінійних моделях з похибками в змінних та зі змішаним дробовим броунівським рухом. Науковий керівник: Ральченко К.В., д.ф.-м.н., доц.У різні часи на кафедрі працювали

а також