PROGRAM COMMITTEE


Chair: Yu. Mishura

Program committee members: H.-J. Engelbert, M. Grothaus, A. Iksanov, P. Imkeller, A. Ivanov, Yu. Kondratiev, V. Koshmanenko, K. Kubilius, A. Kukush, N. Kuznetsov, E. Lebedev, N. Leonenko, N. Limnios, R. Maiboroda, D. Marinucci, E. Orsingher, M. Podolskij, M. Rásonyi, I. Samoilenko, M. Savchuk, R. Schilling, L. Stettner, A. Veretennikov, L. Viitasaari


ORGANIZING COMMITTEE


Co-Chairs: L. Sakhno, G. Torbin

Organizing committee members: O. Bezushchak, I. Bodnarchuk, O. Borysenko, O. Chernova, V. Golomoziy, O. Hopkalo, T. Ianevych, S. Lohvinenko, S. Maksymenko, T. Moklyachuk, R. Nikiforov, M. Pratsiovytyj, O. Ragulina, K. Ralchenko, O. Vasylyk, R. Yamnenko, V. Zubchenko