A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 47


Бардадим Т.О., Іванов О.В.
Асимптотичний розклад розподілу одного функціонала від оцінки найменших квадратів,  3-10


Бондаренко І.В., Іванов О.В.
Про вибіркові властивості випадкових полів зі стійикми приростами,  11-14


Гірко В.Л.
Про один клас оцінок S_1,  15-22


Енджирглі М.В.
Про оцінку ймовірності перевищення рівня деякими випадковими рядами,  23-28


Зінченко Н.М.
Про апроксимацію сум випадкових величин з області притягання стійкого закону з параметром α=1,  29-33


Каплан Є.І.
Збіжність оцінок розбиттів у задачі про розклад для випадкових полів,  34-38


Коваль Т.Л.
Про точність нормальної апроксимації оцінок коефіцієнтів регресії випадкового поля,  39-46


Козаченко Ю.В., Козаченко Л.Ф.
Про моделювання гауссових стаціонарних процесів з абсолютно неперервним спектром,  47-54


Козаченко Ю.В., Олешко Т.А.
Про розподіл супремума квадратично-гауссових випадкових процесів,  55-62


Комашко О.В.
Про стійкість ланцюгів Маркова, породжених кусково-лінійними перетвореннями,  63-68


Кузнєцова О.М.
Ізотропні випадкові поля на системах сфер,  69-74


Кушнір О.О.
Про асимптотику розподілу моменту відмови в системі GI|GI|2|0,  75-79


Леоненко М.М., Пархоменко В.Н.
Граничні розподіли сферичних мір перебування векторних гауссівських випадкових полів,  80-87


Леоненко М.М., Сабіров Ш.О.
Граничні теореми для характеристик перетину низького рівня гауссівськими випадковими полями,  88-98


Мінбаєва Г.У.
Граничні теореми для функціоналів інтегрального типу від процесу з миттьовим відбиттям,  99-103


Моклячук М.П.
Про задачу фільтрації векторних послідовностей,  104-117


Моклячук М.П., Татаринов С.В.
Про задачу лінійного прогнозу однорідних випадкових полів,  118-128


Пономаренко О.І.
Операторні біміри і стохастичні інтеграли в нормованих просторах,  129-138


Сігал Б.М.
Одна задача прогнозування однорідних та ізотропних випадкових полів,  139-148


Харкова М.В.
Деякі граничні теореми для послідовності ланцюгів Маркова,  149-159