A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 48


В.В. Булдигін, В.О. Коваль.
Збіжність процедур стохастичної апроксимації в банаховому просторі,  3-9


Н.М. Зінченко.
До питання про асимптотику приростів деяких класів випадкових полів,  11-18


С.С. Карташова.
Узагальнення нерівності Гарсія на випадок двопараметрияних супермартингалів,  19-27


Т.Л. Коваль.
Про точність нормальної апрокимації зваженої суми випадкових величин, які утворюють двопараметричну мартингал-різницю,  29-36


Ю.В. Козаченко, Т.А. Олешко.
Аналітичні властивості деяких класів передгаусівських випадкових процесів,  37-50


Ю.В. Козаченко, С.Г. Тригуб.
Про швидкість збіжності строго субгаусових випадкових рядів у нормі простору L_p,  51-66


Ю.В. Козаченко, М.В. Енджирглі.
Умови рівномірної збіжності Sub_\phi(\Omega) стохастичних інтегралів,  67-78


О.М. Кузнецова.
Про лінійну екстраполяцію ізотропного випадкового поля на системі сфер,  79-88


Ю.В. Кук, Ю.І. Петунін.
Незміщеність оптимальних статистичних критеріїв,  89-99


О.Г. Кукуш.
Збіжність за розподілом нормованої проекційної оцінки нескінченновимірного параметра лінійної регресії,  101-110


М.М. Леоненко, Л.М. Сахно.
Про граничний розподіл локального часу однорідного ізотропного випадкового поля типу хі-квадрат,  111-124


Р.Є. Майборода.
Аналіз сумішей по спостереженням з похибкою,  125-134


М.П. Моклячук.
Стохастичні послідовності авторегресії та мінімаксна інтерполяція,  135-146


І.С. Молчанов.
Статистичний аналіз бульових моделей з випадково масштабованим зерном,  147-154


А.Я. Оленко.
Коваріантні марківські випадкові поля на решітці,  155-160


О.І. Пономаренко.
V-обмежені випадкові поля в нормованих просторах,  161-173


Д.С. Сільвестров, З.А. Абадов.
Рівномірний розклад для експоненціальних моментів сум випадкових величин, визначених на ланцюгу Маркова, та розподілів моментів досягнень,  175-184


О.В. Сугакова.
Оцінки з вагою для характеризації асимптотики сум незалежних випадкових величин,  185-190


Ю.П. Філонов.
Стійкійсть нульових зворотніх марковських ланцюгів (ч. І - непозитивність),  191-200Ю.М. Рижов,  201-202


М.Й. Ядренко.
Рецензія на книгу А.В. Скорохода “Лекції з теорії випадкових процесів",  28-28


Міжнародна наукова школа.
Еволюційні стохастичні системи: теорія та застосування в фізиці та біології,  78-78


Друга Україно-Угорська конференція.
Нові напрямки теорії ймовірностей та математичної статистики,  100-100


Третя міжнародна конференція.
Йиовірнісні моделі процесів у керуванні та надійності,  174-174