A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 50


А. В. Скороход та М. Й. Ядренко
Й. І. Гіхман: короткий огляд наукової і педагогічної діяльності,  1-5


М. І. Портенко.
Розвиток однієї ідеї Й. І. Гіхмана щодо методів дослідження локальної поведінки дифузійних процесів та їх послідовностей, що слабко збігаються,  6-21


М. Алекс та Й. Штейнебах
Принцип інваріантності для процесів відновлення та деякі його застосування,  22-54


О. І. Вєликоіваненко та Є. М. Швець.
Про одну дискретну модель масового обслуговування,  55-60


Г. І. Великоіваненко.
Про існування експоненціальних моментів норм випадкових елементів із просторів sub_\varphi(\Omega),  61-65


В. Л. Гірко та К. Ю. Репін.
Закон однієї чверті кола,  66-69


О. М. Дерієва.
Про деякі властивості мір, які відповідають випадковим полям дифузійного типу на площині,  70-75


О. І. Клесов.
Закон великих чисел для кратних сум незалежних однаково розподілених випадкових величин,  76-86


Ю. В. Козаченко та. О. М. Моклячук.
Передгауссові випадкові вектори та їх застосування,  87-96


О. О. Курченко.
Нерівності для норми Орліча лінійної форми передгауссових незалежних випадкових величин,  97-100


Й. Міїнхеер.
Про внесок екстремального доданка до (простої) U-статистики,  101-104


М. П. Моклячук.
Мінімаксна інтерполяція однорідних за часом ізотропних на сфері випадкових полів,  105-113


Є. Сенета.
Напівдетермінистичне узагальнення (2 х 2) таблиці спряженості,  114-118


О. О. Сидоренко.
Про розподіл супремума одного класу передгауссових випадкових процесів на компакті в R^d,  119-124


С. І. Халікулов.
Про апроксимацію однорідних випадкових полів полями із обмеженим спектром,  125-128


Я. М. Хусанбаев и Г. М. Рахимов.
Об аппроксимации сумм условно независимых величин,  129-137


М. Й. Ядренко.
Квазіаналітичні випадкові поля,  138-141Шуренков Валентин Михайлович,  142-143