A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 52


В. С. Королюк, М. Й. Ядренко, М. В. Карташов тa Н. В. Москальцова
Про математичну творчість Валентина Михайловича Шуренкова,  1-8


В. М. Котов
Спогади пра друга,  9-12


В. В. Анісімов
Принцип усереднення близьких до критичних гіллястих процесів з півмарковськими перемиканнями,  13-25


Р. В. Бойко
Асимптотична поведінка критичних гіллястих процесів з імміграцією в нулі,  26-31


В. В. Булдигін та А. В. Шуренкова
Про критерій компактності у просторі L_p,  32-36


В. А. Ватутин
О регулярности неоднородных ветвящихся процессов Беллмана-Харриса,  37-40


Д. В. Гусак
Сумісний розподіл процесу, що задається сумами випадкового числа доданків, та його екстремумів. І,  41-52


І. І. Єжов тa В. Ф. Каданков
Дослідження G_η/G_ξ/1 системи у термінах рядів Спіцера,  53-65


Я. І. Єлейко
Про асимптотику перронового кореня сім'ї гіллястих процесів,  66-71


Я. І. Єлейко тa В. М. Шуренков
Перехідні явища для одного класу матричнозначних стохастичних еволюцій,  72-76


О. К. Закусило
Класифікація процесів збереження із стійким входом і степеневою функцією випуску,  77-85


М. В. Карташов
Рівномірно ергодичні стрибкуваті марковські процеси з обмеженими інтенсивностями,  86-98


О. О. Кушнір
Оцінки швидкості збіжності функції розподілу моменту відмови у високонадійній системі GI/G/І/0,  99-101


Й.-У. Льобус та М. І. Портенко
Про один клас збурень генератора стійкого процесу,  102-111


Р. Я. Майданюк та А. В. Скороход
Про один клас марковських процесів на графах,  112-116


Н. В. Москальцова
Мизерные классы и асимптотика потенциалов эргодических процессов Маркова,  117-119


Е. Нам тa А. Росальскі
Про швидкість збіжності рядів випадкових величин,  120-131


М. В. Румянцев
Прямі методи обчисления характеристик систем масового обслуговування з "розігрівом" на початку періоду зайнятості, пуассонівським вхідним потоком та груповим обслуговуванням,  132-136


Е. Сенета та Т. Чен
Оптимальність за Фреше двовимірних оцінок зверху типу Бонферроні,  137-142


Д. С. Сільвестров
Експоненційна асимптотика для збуреного рівняння відновлення,  143-153


А. В. Скороход
Про міру Леві для мірозначних гіллястих процесів,  154-160