A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 54


Т. О. Бардадим та О. В. Іванов
Асимптотичний розклад функціоналу методу крос-перевірки,  1-9


Б. В. Бондарєв
Про великі відхилення при усередненні еліптичних систем в періодичних випадкових середовищах,  10-15


В. В. Булдыгин и Фу Ли
Об асимптотической нормальности оценок импульсных переходных функций линейных систем. I,  16-24


О. А. Война та М. В.-С. Сидоров
Оцінювання умовних перехідних ймовірностей для частково спостережуваних ланцюгів Маркова,  25-37


Л. М. Іллічева та М. М. Леоненко
Асимптотичнi властивості вибіркового середнього одного класу негауссових випадкових полів,  38-46


М. В. Карташов
Обчислення та оцінки показника експоненціальної ергодичності загальних марковських процесів i ланцюгів із зворотними ядрами,  47-57


П. С. Кнопов та О. П. Кнопов
Про деякі непараметричні оцінки функції регресії,  58-65


В. О. Коваль
Про закон повторного логарифма для гауссових послідовностей та його застосування,  66-71


Ю. В. Козаченко та С. Г. Тригуб
Застосування методів Фyр'є до випадкових задач з випадковими початковими умовами,  72-81


Ю. М. Ліньков
Розрізнення процесів авторегресії з нульовим асимптотичним рівнем,  82-91


О. І. Ляшенко
Усереднення та дифузійна апроксимація рекурентних послідовностей схеми урни,  92-98


Р. Є. Майборода
Кореляційний аналіз сумішей. I,  99-108


І. К. Мацак
Слабка збіжність екстремальних значень незалежних гауссових випадкових елементів у просторах l_p, 1≤р<∞,  109-115


Ю. С. Мішура
Деякі властивості локальних часів марковських випадкових полів,  116-121


М. М. Осипчук
Дифузія з нерегулярним переносом,  122-128


Ю. І. Петунін
Про один підхід до проблеми побудови статистичних критеріїв,  129-136


О. І. Пономаренко
Випадкові лінійні функціонали другого порядку. І,  137-146


Ю. П. Філонов
Стабільність рекурентності та дисипативності загальних ядер,  147-154


Я. М. Хусанбоев и Г. М. Рахимов
О сходимости процесса, связанного с разностной схемой, к диффузионному,  155-162


Ш. Шарахмедов и И. Ж. Юлдашев
Оценка некоторых характеристик случайного блуждания, образующего мартингал,  163-169


Н. М. 3інченко
Sоmе Aspects of Brownian Motion. Part I: Sоmе special functionals, М. Yor. Lectures in mathematics. ETH Zürich. Birkhauser Verlag, Basel—Boston—Berlin, 1992, 136 рр.,  170-171


Ю. В. Козаченко
Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі, О. Понoмаренко, В. Пономаренко. "Либідь", Київ, 1995, 20 стор.,  172-173


Ю. С. Мішура
Stochastic differential equations. An introduction with applications, Bernt Øksendal. Springer-Verlag, Berlin—Heidelberg, 1995, 271 рр.,  174-175