A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 56


В.С. Королюк
Асимптотический анализ в граничных задачах для случайных блужданий (Исторический очерк),  1-9


И.Н. Коваленко
Обзор работ академика НАН Украины Б.В. Гнеденко по математической статистике, теории обслуживания и теории надежности,  10-19


David Vere-Jones
Statistical education: a view from down under,  20-31


М.Й. Ядренко
Борис Володимирович Гнєденко - фундатор кафедри теорії ймовірностей в Київському університеті,  32-39


Н.М. Зінченко
Області притягнення. Асимптотика випадкових процесів з незалежними приростами. Огляд робіт Б.В. Гнєденка та їх узагапьнення,  40-47


В.В. Анісімов
Асимптотичний аналіз неоднорідних ієрархічних марковських процесів та застосування в моделях укрупнення систем обслуговування,  48-60


В.В. Булдыгин и С.А. Солнцев
О сильной и слабой сходимости почти наверное рядов независимых случайных элементов в банаховых пространствах,  61-66


А.К. Дурдиєв та М.І. Портенко
Про кількість перетинів багатовимірним броунівським рухом мембрани на гіперплощині з можливим поглинанням,  67-80


Ю.П. Філонов
Непозитивність ланцюгів Маркова з зростаючими коливаннями,  81-86


Д.В. Гусак
Про модифікації процесів ризику,  87-95


Г.Л. Кулініч, С.П. Каськун
Про асимптотичну поведінку розв'язків певного класу одновимірних стохастичних диференційних рівнянь Іто,  96-104


О.І. Клесов та Йозеф Штайнебах
Асимптотична поведінка процесів відновлення, означених за випадковим блуканням з багатовимірним часом,  105-111


Ю.В. Козаченко
Умови та швидкість збіжності випадкових рядів з K_σ-просторів випадкових величин. І,  112-125


І.К. Мацак
Асимптотична поведінка норми максимуму послідовності нормальних випадкових величин,  126-132


Ю.С. Miшypa, Я.О. Ольцік
Потенціали та локальні часи, асоційовані з двопараметричними чисто розривними сильними мартингалами,  133-144


С.В. Нагаев
Оценка погрешности приближения устойчивыми законами. І,  145-160


Pier Luigi Conti and Enzo Orsingher
On the distribution of the position of a randomly accelerated particle,  161-168


Yuri Daletskii, Habib Salehi, Anatolii Skorokhod
An application of orthogonal and biorthogonal systems to filtering problems,  169-176


А.П. Юрачківський
Граничні теореми для мір перерізів випадкових множин,  177-182