A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 58


Б. В. Бондарєв
Про оцінку невідомого параметра в процесі авторегресії першого порядку (|θ|>1) при гаусових збуреннях,  1-7


Ф. Вейс та Ю. С. Мішура
Нерівності для векторнозначних мартингалів з неперервним часом,  8-23


Н. М. 3інченко
Закони Ердеша-Реньї та сильний принцип інваріантності,  24-30


О. И. Клесов и З. Рыхлик
Усиленный закон больших чисел на частично упорядоченных множествах,  31-37


П. С. Кнопов
Оцінки параметрів неоднаково розподілених випадкових величин,  38-44


Ю. В. Козаченко та А. О. Пашко
Точність моделювання випадкових процесів в нормах просторів Орлича. І,  45-60


Ю. В. Козаченко та О. В. Стусь
Узагальнені строго передгауссові випадкові процеси,  61-75


V. S. Korolyuk and N. Limnios
A singular perturbation approach for Liptser's functional limit theorem and some extensions,  76-80


Г. Л. Кулініч
Якісний аналіз поведінки гармонічного осцилятора під впливом випадкових збурень параметрів процесами типу "білого і дробового шумів",  81-91


М. М. Леоненко та Е. М. Молдавська
Оцінки мінімального контрасту параметра спектральної щільності випадкових полів у неперервному випадку,  92-103


Р. Є. Майборода
Статистика раптової смерті,  104-113


Ю. С. Мішура та О. С. Лаврентьев
Стохастичні диференціальні рівняння в гільбертовому просторі: властивості розв'язків, граничні теореми, асимптотичні розклади за малим параметром. І,  114-127


Ю. І. Петунін та М. Г. Семейко
Стаціонарні випадкові точкові процеси відносно дій груп перетворень в обмежених просторах,  128-138


М. В. Працьовитий
Канторовість і фрактальні властивості розподілів випадкових величин, Q-знаки яких утворюють однорідний ланцюг Маркова,  139-148


Oleg Seleznjev
Distribution of extremes and simulation of Gaussian processes,  149-157


К. S. Hwang and Y. К. Choi
Moduli of continuity for a two-parameter Gaussian process on rectangles in the unit square,  158-172


А. П. Юрачківський
Функціональна гранична теорема з дифузійною складовою для випадкових рельєфів,  173-179


М. Й. Ядренко та С. І. Халікулов
Про апроксимацію однорідних та ізотропних випадкових полів полями з обмеженим спектром,  180-183