A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 59


Л.В. Барбулях
Біортогональні системи поліномів Аппеля для гладких мір на R_+,  1-9


Б.В. Бондарєв та М.Е. Корольов
Деякі застосування закону повторного логарифму в формі Штрассена для нормованих інтегралів від процесів із слабкою залежністю,  10-19


В.В. Булдигін та А.Б. Ільєнко
Асимптотичні властивості часових рядів дробових процесів,  20-33


О.А. Война та О.О. Жигайло
Оцінювання деяких функціоналів частковоспостережуваних марковських процесів,  34-39


Д.В. Гусак
Про узагальнений напівнеперервний пуассонівський цілозначний процес з відбиттям,  40-46


А.Х. Ель-Бассіоній
Про міри перебування над рухомим рівнем для гауссівського поля з сильною залежністю,  47-56


Я.І. Єлейко
Деякі уточнення граничних теорем для напівмарківських процесів з довільним простором станів,  57-65


В.О. Коваль
Підсилений закон великих чисел для операторно нормованих мартингалів,  66-74


Ю.В. Козаченко та А.О. Пашко
Точність моделювання випадкових процесів в нормах просторів Орлича. ІІ,  75-90


Б.І. Копитко
Застосування методу потенціалів для побудови дифузійного процесу в області з крайовою умовою Вентцеля,  91-98


V.S. Korolyuk and N. Limnios
Diffusion approximation of integral functionals in merging and averaging scheme,  99-105


Б.Д. Котляр та К. Аль Давуд
Про випадкові круги на квадраті та на крузі,  106-109


О.О. Кушнір
Перша відмова високонадійної системи двох ліфтів,  110-116


Р.Є. Майборода
Асимптотично ефективна оцінка ймовірностей побудована по спoстереженням із суміші,  117-124


І.К. Мацак
Закон повторного логарифма для екстремальних випадкових елементів у банахових гратках,  125-134


Ю.С. Мішура та О.С. Лаврентьєв
Стохастичні диференціальні рівняння в гільбертовомy просторі: властивості розв'язків, граничні теореми, асимптотичні розклади за малим параметром. ІІ,  135-143


А.В. Свіщук тa C.Я. Гончарова
Стійкість напівмарковських процесів ризику в схемі нормальних відхилень,  144-147


Д.А. Скороход
Лінійні перетворення ортогональних векторних мір. Невироджені повні міри,  148-155


О.В. Сугакова
Асимптотика ядерної оцінки щільності розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями,  156-166


Я.М. Хусанбоєв и Г.М. Рахимов
Об одном процессе роста,  167-170