A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 61


С. Бекташов
Про оцінку невідомого середнього однорідного і ізотропного випадкового поля, що спостерігається на кільці,  1-2


Н. О. Бурикіна та М. М. Леоненко
Статистичні оцінки параметрів рівняння теплопровідності із випадковими початковими умовами,  3-14


К. Ducinskas and J. Saltyte
Asymptotic approximation for the expected risk in classification of different spatial regressions,  15-20


E. Englund
Perturbed renewal equations with applications to M/M queueing systems. 2,  21-32


О. В. Ільченко
Про існування періодичних розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з малим параметром,  33-38


О. І. Клесов
Закон повторного логарифма для кратних сум,  39-46


В. О. Коваль
Граничні теореми для операторно-нормованих випадкових векторів. І,  47-58


Ю. В. Козаченко та А. О. Пашко
Про моделювання випадкових полів. І,  59-71


Ю. В. Крвавич та Ю. С. Miшурa
Деякі максимальні нерівності для моментів вінерівських інтегралів, побудованих за дробовим броунівським рухом,  72-83


О. О. Курченко
Функціональна центральна гранична теорема для бакстерівських сум дробового броунівського руху,  84-90


О. О. Kушнip
Кількісна оцінка знизу математичного сподівання часу безвідмовної роботи високонадійної системи із захистом у нестаціонарному режимі,  91-96


Є. О. Лебедєв та М. О. Лівінський
Про систему GI|G|∞ з періодичним вхідним потоком,  97-104


І. К. Мацак та А. М. Плічко
Про максимуми незалежних випадкових елементів у функційній банаховій гратці,  105-116


Р. Є. Майборода
Асимптотично ефективна оцінка розподілу за вибіркою зі змінної суміші,  117-125


В. Мергель
Побудова критерію перевірки гіпотези про розподіл випадкових векторів,  126-130


Ю. С. Мішура та А. В. Золота
Структура мартингалів, породжених звуженнями на криві стохастично неперервних полів з незалежними приростами. І,  131-144


Tibor К. Pogany
Some Korovkin-type theorems for stochastic processes,  145-151


А. В. Cвiщук та А. В. Калеманова
Стохастична стійкість відсоткових ставок із стрибками,  152-163


Josef Steinebach
Some remarks on the testing of smooth changes in the linear drift of a stochastic process,  164-175