A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 62


Б.В. Бондарєв, А.А. Cімогін
Нерівність для ймовірності великих відхилень оцінки невідомого параметру в задачі Коші для рівняння з частинними похідними першого порядку при швидких випадкових осциляціях,  1-8


Р.Дж. Гріго, А.В. Свіщук
Формула Блека—Скоулза для ринку у випадковому середовищі,  9-18


Л.Л. Зайцева
Броунівський рух в гільбертовому просторі з дифузією вздовж напівпрозорої мембрани на гіперплощині,  19-26


О.І. Клесов
Існування мoментів супремума кратних сум та посилений закон великих чисел,  27-36


В.О. Коваль
Граничні теореми для операторно—нормованих випадкових векторів. ІІ,  37-47


Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко
Про моделювання випадкових полів. ІІ,  48-60


C.М. Краснитський
Про спектральні умови типу Гіхмана—Скорохода еквівалентності гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям,  61-71


М.М. Леoненко, О.О. Мельнікова
Перемасштабування та гомогенізація розв'яків рівняння теплопровідності з лінійним потенціалом та відповідного рівняння Бюргерса із випадковими даними,  72-82


І.К. Мацак
Порядковий закон великих чисел у банахових гратках,  83-95


А.В. Мельников
Биномиальный финансовый рынок в контексте алгебры стохастических экспонент и мартингалов,  96-104


Ю.С. Мішура, А.В. Золота
Структура мартингалів, породжених звуженнями на криві стохастично неперервних полів з незалежними приростами. ІІ,  105-118


В.М. Радченко
Інтегрування за загальними випадковими мірами в сенсі Рімана,  119-123


А.О. Ревенко
Побудова критерія перевірки гіпотез відносно коваріаційної функції однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля,  124-133


Д.С. Сільвестров
Збурене рівняння відновлення та аппроксимація дифузійного типу для процесів ризику,  134-144


О.В. Сугакова
Центральні моменти неоднорідного процесу відновлення,  145-150


А.Ф. Турбін, І.В. Самойленко
Мінімальна симетризація випадкових векторів в R^2,  151-156


М.М. Шарапов
Про оцінювання середнього випадкового процесу по нерегулярним спостереженням,  157-161


М.Й. Ядренко
Инегралы по общим случайным мерам, В.Н. Радченко. Труды Института математики НАН Украины, т. 27, Ин-т математики НАН Украины, Киев, 1999, 196 стор.,  162-163