A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 63


В.В. Анісімов
Збіжність процесів накопичення з перемиканнями,  3-12


Ю.К. Беляев
Несмещенное оценивание точности цифровых дискретно раскрашенных изображений,  13-20


В.В. Булдигін, А.Б. Ільєнко
Про функціональну граничну теорему для часових рядів дробових процесів,  21-25


Н.Н. Вахания, Н.П. Канделаки
Об ортогональном умножении в комплексном гильбертовом пространстве,  26-31


Раul Dupuis, Kavita Ramanan
An explicit formula for the solution of certain optimal control problems on domains with corners,  32-48


Н.М. Зінченко
Зображення Скорохода та сильний принцип інваріантності,  49-60


О.В. Іванов, М.М. Леоненко
Асимптотичні виводи для нелінійної регресії з сильною залежністю,  61-79


М.В. Карташов
Інтервальні оцінки класичної ймовірності розорення для деяких класів розподілів страхових виплат,  80-89


O.І. Клесов
Обмеженість кратних рядів,  90-99


Ю.В. Козаченко, О.І. Bacилик
Випадкові процеси з класів V(φ,ψ),  100-111


Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко
Інваріантні множини систем стохастичних диференціальних рівнянь без післядії,  112-118


М.О. Перестюк, О.М. Станжицький
Періодичні розв'язки систем диференціальних рівнянь з випадковою імпульсною дією,  119-124


Г. Пешкир, А.Н. Ширяев
Неравенства для максимума отраженного броуновского движения со сносом,  125-131


П.М. Перунічіч, Т.К. Погані
Про каноничне представлення Хіда-Крамера для непарного ступеня вінерівського процесу,  132-137


В.L.Ѕ. Prakasa Rao
Bernstein-von Mises type theorem for a class of Hilbert space valued stochastic dіfferential equations,  138-144


Г.М. Шевченко
Про розподіл часів перебування процесу броунівського руху на пучку променів,  145-155


С.В. Шкляр
Інтерполяційна нерівність для моментів сум випадкових векторів,  156-162


М.Й. Ядренко
Деякі статистичні задачі для випадкового поля Уітла,  163-167