A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 65


Ole Е. Barndorff-Nielsen and Neil Shephard
Normal modified stable processes,  1-19


О. О. Возовітов
Двосторонні оцінки гамма-розподілу,  20-24


Я. В. Гончаренко, М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін
Фрактальні властивості множин точок недиференційовності абсолютно неперервної та сингулярної функцій розподілу,  25-32


Erik А. van Doorn
Representations for the rate of convergence of birth—death processes,  33-38


М. О. Дрозденко, Т. І. Жегрій, М. Й. Ядренко
Про деякі узагальнення сумішей експоненційних розподілів,  39-45


А. Б. Ільєнко
Функціональна гранична теорема для процесів дробового ефекту,  46-52


П. С. Кнопов, Е. С. Штатланд
Про керування розв'язком стохастичного диференціального рівняння в гільбертовому просторі,  53-59


В. О. Коваль
Про швидкість збіжності процецур стохастичної апроксимації при різних умовах залежності,  60-66


Ю. Козаченко, Т. Coттiнен, О. Василик
Автомодельні процеси зі стаціонарними приростами з просторів SSub_φ(Ω),  67-78


Ю. В. Крвавич
Існування та єдиність розв'язку, заміна міри та застосування у фінансах стохастичних напівлінійних диференціальних рівнянь, що містять дробовий броунівський рух,  79-90


О. Г. Кукуш, А. О. Степанищева
Асимптотичні властивості непараметричної оцінки інтенсивності неоднорідного пуассонового поля,  91-103


О. О. Кушнір
Логарифмічна оцінка знизу математичного сподівання часу безвідмовної роботи високонадійної системи із захистом у нестаціонарному режимі,  104-109


І. К. Мацак
Про інтегральні функціонали від екстремальних випадкових функцій,  110-120


Р. Є. Майборода
Оцінка найменших квадратів для параметрів концентрацій змінних сумішей. ІІ. Асимптотична нормальність,  121-126


Р. Є. Майборода, О. В. Сугакова
Максимізаційна оцінка параметрів концентрацій двокомпонентних сумішей,  127-135


Ю. С. Мішура, А. В. Золота
Структура мартингалів, породжених звуженнями стохастично неперервних полів з незалежними приростами на криві. ІІІ,  136-151


М. П. Моклячук
Про оцінки невідомих значень випадкових полів, що спостерігаються з шумом,  152-160


Ш. К. Форманов, Ж. Б. Азимов
Марковские ветвящиеся процессы с регулярно меняющейся производящей функцией и иммиграцией специального вида,  161-167


А. П. Юрачківський
Дві детерміновані функціональні характеристики випадкової міри,  168-175