A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 67


О. А. Война, О. О. Жигайло
Оцінки для параметрів деформації спостережень над марковськими системами,  1-8


Я. В. Гончаренко, М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін
Тополого-метричні та фрактальні властивості згортки двох сингулярних розподілів випадкових величин з незалежними двійковими цифрами,  9-19


М. Ф. Городній
Обмежені в середньопtу порядку p розв'язки диференціального рівняння в банаховому просторі,  20-25


А. А. Гущин
О лемме Фано и аналогичных неравенствах для минимаксного риска,  26-37


К. Dzhaparidze, Р. Spreij, and Е. Valkeila
Information concepts in filtered experiments,  38-56


С. А. Ільченко, Ю. С. Miшуpa
Узагальнені інтеграли для випадкових полів,  57-70


Ю. В. Козаченко, А. М. Тегза
Застосування теорії Sub_φ(Ω) просторів випадкових величин до знаходження точності моделювання стаціонарних гауссових процесів,  71-87


О. О. Курченко
Одна сильно консистентна оцінка параметра Хюрста дробового броунівського руху,  88-96


В. В. Масол
Асимптотика розподілу деяких характеристик випадкових просторів над скінченним полем,  97-103


І. К. Мацак
Оцінки моментів супремума нормованих сум незалежних випадкових величин,  104-116


С. А. Мельник
Динаміка не автомодельних розв'язків задачі Коші для деяких стохастичних рівнянь параболічного типу із степеневими нелінійностями,  117-121


М. В. Працьовитий, О. В. Косопльоткіна
Фрактальні властивості спектра суперпозиції сингулярних функцій розподілу,  122-129


М. D. Ruiz-Medina, J. М. Angulo, and V. V. Anh
Stochastic fractional-order differential models on fractals,  130-146


М. Д. Чорний
Про модулі неперервності випадкових процесів,  147-150


А. П. Юрачківський
Функціональна центральна гранична теорема для міри області, покритої потоком випадкових множин,  151-160