A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 68


Д. Б. Андреев, М. А. Елесин, Е. А. Крылов, А. В. Кузнецов, А. И. 3ейфман
Эргодичность и устойчивость нестационарных систем обслуживания,  1-10


Louisa Berdjoudj and Djamil Aissani
Strong stability in retrial queues,  11-17


В. В. Булдигін
Про експоненціальну інтегровність квазіадитивних функціоналів від гауссових векторів,  18-23


Д. В. Гусак
Перестрибкові функціонали для цілозначних пуассонівських процесів,  24-36


О. Ільченко
Стохастично обмежені розв'язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння,  37-43


К.-Х. Індлекофер тa О. І. Клесов
Повна збіжність у посиленому законі великих чисел для подвійних сум з індексами, які належать сектору з функційними границями,  44-48


Т. В. Каданкова
Двограничні задачі для випадкового блукання з геометрично розподіленими від'ємними стрибками,  49-60


О. Г. Кукуш, Ю. С. Miшуpa
Асимптотична ефективність статистичних оцінок в складній пуассоновій моделі,  61-73


Є. О. Лебєдєв
Одна гранична теорема для стохастичних мереж та її застосування,  74-85


І. К. Мацак
Про порядковий закон повторного логарифма,  86-94


Ю. С. Miшуpa
Квазілінійні стохастичні диференціальні рівняння з дробово-броунівською компонентою,  95-106


А. I. Моца
80 років від дня народження професора Юрія Петровича Студнєва,  107-111


І. Й. Поляк
Одна оцінка швидкості збіжності до нормального закону,  112-114


Alfredas Rackauskas and Charles Suquet
Necessary and sufficient condition for the Lamperti invariance principle,  115-124


Н. Рудоміно-Дусятська
Властивості оцінок максимальної вірогідності в дифузійних та дробовo-броунівських моделях,  125-132


О. М. Станжицький
Обмежені і періодичні розв'язки лінійних та слабко нелінійних стохастичних систем Іто,  133-141


А. Н. Фролов
О законе Эрдёша-Реньи для процессов восстановления,  142-151


Ш. Шарахметов
Сходимость U-статистик и функционалов Мизеса в средней метрике,  152-157


О. Е. Щербакова
Асимптотическое поведение приращений случайных полей,  158-171