A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 69


В. А. Ватутин, В. А. Топчий, Е. Б. Яровая
Каталитические ветвящиеся случайные блуждания и системы массового обслуживания со случайным числом независимо работающих серверов,  1-15


А. Ю. Веретенников
Эссе на тему теоремы Бориса Владимировича Гнеденко,  16-25


Д. В. Гусак
Модифікації складного пуассонівського процесу,  26-37


Г. Дадуна, П. С. Кнопов, Р. К. Чорней
Керовані напівмарковські поля на графі з компактним простором станів,  38-51


О. М. Іксанов
Гіпотеза про поведінку хвостів нерухомих точок перетворення дробового ефекту,  52-56


Д. П. Керекеша
Точний розв'язок рівняння ризику з кусково-сталою функцією поточного резерву,  57-62


Ю. В. Козаченко, Г. І. Сливка
Обгрунтування методу Фур'є для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами,  63-78


Ю. В. Козаченко, Т. В. Федорянич
Критерій перевірки гіпотез про коваріаційну функцію гауссового стаціонарного процесу,  79-88


Р. Майборода, О. Кубайчук
Асимптотична нормальність виправлених зважених емпіричних функцій розподілу,  89-95


Р. Є. Майборода, О. В. Сугакова
Граничний розподіл ДП-оцінок багатьох моментів зміни,  96-105


А. А. Маляренко
Абелеві і тауберові теореми для випадкових полів на двоточкових однорідних просторах,  106-118


В. В. Масол
Деякі застосування оцінок ймовірності того, що випадковий k-вимірний підпростір має мінімальну вагу,  119-129


І. К. Мацак
Про слабку збіжність екстремальних випадкових елементів у деяких банахових просторах,  130-140


Ю. С. Мішура, С. А. Ільченко
Формула Іто для дробових броунівських полів,  141-153


А. Ю. Рижов
Оцінки розподілів компонент суміші по цензурованим даним,  154-161


Н. В. Семеновська, М. Й. Ядренко
Явні екстраполяційні формули для деяких кореляційних моделей однорідних та ізотропних випадкових полів,  162-171


Г. Шевченко
Швидкість збіжності дискретних апроксимацій розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі,  172-183