A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 70


Rita Giuliano Antonini, Luca Pratelli
A strong law of large numbers for generalized almost sure central limit theorems,  1-8


В. В. Булдигін, О. І. Клесов, Й. Г. Штайнебах
Про деякі властивості асимптотично квазіобернених функцій та їх застосування І,  9-25


Nguyen Huu Du
On an extension of Lyapunov criterion of stability for quasi-linear systems via integral inequalities methods,  26-35


Б. А. Залесский
Гиббсовские классификаторы,  36-46


Ю. О. Іванько
Асимптотика емпіричнo-баєсового ризику при класифікації суміші двох компонент зі змінними концентраціями,  47-53


Т. В. Каданкова
Про сумісний розподіл supremum'а, infimum'а та значення напівнеперервного процесу з незалежними приростами,  54-62


Vladimir S. Korolyuk, Nikolaos Limnios
Diffusion approximation of evolutionary systems with equilibrium in asymptotic split phase space,  63-73


Р. Майборода, О. Кубайчук
Виправлені оцінки для моментів по спостереженнях із суміші,  74-81


В. В. Масол
Розклад в ряд ймовірності появи випадкової булевої матриці максимального рангу,  82-93


А. V. Melnikov, М. L. Nechaev
On the pricing of equity linked-life insurance contracts in Gaussian financial environment,  94-100


Тібор К. Погані
Нове (ймовірнісне) доведення нерівностей Діаза—Меткалфа та Пойа—Сеге та деякі їх наслідки,  101-109


Д. В. Порывай
Принцип инвариантности для некоторого класса зависимых случайных полей,  110-120


Д. Похилько
Вейвлет-оцінки щільності по спостереженням із суміші,  121-130


М. В. Працьовитий, О. М. Барановський
Властивості розподілів випадкових величин з незалежними різницями послідовних елементів ряду Остроградського,  131-143


В. М. Радченко
Про добуток випадкової та дійсної мір,  144-148


Г. Шуренков
Асимптотика медіанних оцінок для багатьох моментів зміни,  149-156


В. К. Ясинський, С. В. Антонюк
Про властивості другого моменту розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь із змінними коефіцієнтами,  157-163