A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 71


Т. Андрощук
Локальна асимптотична нормальність системи мір, породжених розв'язками стохастичних диференціальних рівнянь з малим дробовo-броунівським шумом,  1-14


Д. Баум, І.М. Коваленко
Оцінка ймовірності втрати у системі обслуговування типу МАР/G/m/0 за умови малого навантаження,  15-21


Mustapha Benaouicha, Djamil Aissani
Strong stability in a G/M/1 queueing system,  22-32


В.В. Булдигін, О.І. Клесов, Й.Г. Штайнебах
Про деякі властивості асимптотично квазіобернених функцій та їх застосування. ІІ,  33-48


О.А. Война, Е. Чапля
Використання кореляційної структури ланцюга Маркова для оцінювання параметрів зсуву систем обслуговування,  49-56


А. de Gregorio, Е. Orsingher, L. Sakhno
Motions with finite velocity analyzed with order statistics and differential equations,  57-71


О.К. Закусило, Н.П. Лисак
Про деякий багатовимірний процес збереження,  72-81


Н. Jonsson, А.G. Kukush, D.S. Silvestrov
Threshold structure of optimal stopping strategies for Аmeriсan type option. І,  82-92


Ю.В. Козаченхо, І.В. Розора
Точність та надійність моделювання випадкових процесів з простору Sub_phi(Omega),  93-104


М.В. Карташов
Про стійкість майже однорідних за часом марковських півгруп операторів,  105-113


І.К. Мацак
Граничні розподіли екстремальних значень незалежних обмежених випадкових функцій,  114-122


Юлія Мішура, Георгій Шевченко
Лінійні рівняння і стохастичні експоненти в гільбертовому просторі,  123-132


А.Я. Оленко, Т.К. Погані
Точна верхня оцінка помилки інтерполяції випадкових процесів,  133-144


Ю.І. Петунін, Д.А. Клюшин
Структурний підхід до розв'язання шостої проблеми Гільберта,  145-159


В. L. S. Prakasa Rao
Minimum L_1-norm estimation for fractional Ornstein—Uhlenbeck type process,  160-168Анатолій Якович Дороговцев (7.09.1935-22.04.2004),  169-176