A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 73


J. М. Angulo, М. D. Ruiz-Medina, V. V. Anh
Wavelet orthogonal approximation of fractional fields оn bounded domains,  1-16


Т. О. Андрощук
Наближення стохастичного інтегралу по дробовомv бpoунівському руху інтегралами по абсолютно неперервним процесам,  17-26


В. В. Булдигін, В. О. Коваль
Підсилений закон великих чисел у формі Прохорова—Лоева для операторно-нормованих мартингалів,  27-42


А. Castellucci, R. Giuliano Antonini
Laws of iterated logarithm for stochastic integrals of generalized sub-gaussian processes,  43-51


О. В. Капустян, Х. Валеро, О. В. Перегуда
Випадковий атрактор для рівняння реакції-дифузії, збуреного стохастичним "cadlag" процесом,  52-62


М. В. Карташов, О. М. Строєв
Наближення Лундберга для функції ризику у майже однорідному середовищі,  63-71


Ю. В. Козаченко, Т. В. Федорянич
Оцінки для розподілу супремума квадратично гауссових випадкових процесів заданих на некомпактних множинах,  72-87


Н. Лодатко, Р. Майборода
Оцінювання щільності розподілу по спостереженнях з домішкою,  88-96


А. V. Melnikov, М. М. Moliboga, V. S. Skornyakova
Valuation of flexible insurance contracts,  97-103


Ю. С. Мішура, С. В. Посашков
Оптимальна фільтрація у системах з шумами у вигляді полінома від дробово-броунівського руху,  104-111


М. П. Моклячук, О. Ю. Масютка
Інтерполяція векторних стаціонарних послідовностей,  112-119


А. Я. Оленко
Тауберова теорема для полів з OR спектром. І,  120-133


О. І. Пономаренко, Ю. Д. Перун
Багатовимірні слабко стаціонарні випадкові функції на півгрупах,  134-145


Г. С. Репетацька
Неконзистентність оцінки ортогональної регресії у векторній нелінійній моделі з похибками в змінних,  146-160


Р. Є. Ямненко
Оцінка ймовірності переповнення буфера для черги, що є узагальненим процесом Орнштейна-Уленбека,  161-172