A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 74


Н. Albrecher, J.L. Teugels
Asymptotic analysis of a measure of variation,  1-9


А.В. Баєв, Б.В. Бондарєв
Про ймовірність банкрутства страхової компанії, що функціонує на ВS-ринку,  10-22


С.О. Горовий
Граничне значення ціни европейського опціону купівлі в біноміальній моделі,  23-26


М.Ф. Городній
Стаціонарні у широкому сенсі розв'язки різницевих рівнянь у банаховому просторі,  27-33


Ю. Іванько, Р. Майборода
Асимптотика порогових класифікаторів, побудованих за вибіркого з суміші зі змінними концентраціями,  34-43


О. Іксанов, П. Негадайлов
Про супремум мартингала, пов'язаного з гіллястим випадковим блуканням,  44-51


Ю.В. Козаченхо, Г.І. Сливка
Про моделювання розв'язку гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами,  52-67


І.К. Мацак
Порядковий закон повторного логарифма у банахових гратках та деякі його застосування,  68-80


А.Я. Оленко
Тауберова теорема для полів з OR спектром. ІІ,  81-97


А.О. Погоруй
Стацінарна міра випадкового процесу переносу з відбиваючими екранами в півмарковському середовищі,  108-115


О.І. Пономаренко, Ю.Д. Пєрун
Багатовимірні адитивно стаціонарні випадкові функції на опуклих структурах,  116-128


Д.І. Похильхо
Адаптивна оцінка щільності компоненти суміші,  129-142


F. Recker
On the iterated a posteriori distribution in Bayesian statistics,  143-149


Н. Семеновська
Задача інтерполяції однорідного та ізотропного випадкового поля,  150-158


О.В. Сугакова
Лічильний процес і підсумовування випадкового числа випадкових величин,  159-166Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 — 28.09.2004),  167-172