A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 75


С.В. Дегтярь
Про моменти "штучної" регенерації для гранично виродженої сім'ї марковських функціоналів,  1-7


І.І. Єжов, В.Ф. Каданков
Граничні функціонали для суперпозиції випадкового блукання і послідовності незалежних величин,  8-20


Т. Каданкова
Вихід з інтервалу і входження, перестриби і перетини інтервалу процесом Пуассона з показниковою компонентою,  21-35


М.В. Карташов
Стійкість транзієнтних квазі-однорідних марковських півгруп та оцінка ймовірності розорення,  36-44


Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура
Максимальні верхні оцінки моментів стохастичних інтегралів і розв'язків стохастичних диференціальпих рівнянь, що містять дробовий броунів рух з індексом Хюрста Н<1/2. І,  45-56


V. Korolyuk, Je. Carkovs
On stochastic stability of Markov evolution associated with impulse Markov dynamical systems,  57-60


Н. Лодатко, Р. Maйбopoдa
Адаптивна моментна оцінка параметру розподілу по спостереженнях з домішкою,  61-70


І.К. Мацак
Порядкова збіжність і теореми типу Глівенка—Кантеллі в L_p(-∞,∞),  71-79


Ю.С. Мішура, С.А. Ільченко
Стохастичні інтеграли та стохастичні диференціальні рівняння, що містять дробове броунівське поле,  80-94


М.П. Моклячук, О.Ю. Масютка
Про задачу фільтрації векторних стаціонарних послідовностей,  95-104


Е.М. Молдавська
Асимптотичні розподіли оцінок найменших квадратів коефіцієнтів лінійної регресії із нелінійними обмеженнями та сильною залежністю,  105-120


А.Ю. Пилипенко
Про узагальнену диференційованість за початковими даними потоку, породженого стохастичним рівнянням з відбиттям,  127-139


В.М. Радченхо
Залежні від параметра інтеграли за загальними випадковими мірами,  140-143


К.В. Ральченко
Двопараметрична нерівність Гарсіа—Родеміха—Рамсі та її застосування до дробових броунівських полів,  144-154


Je. Carkovs, І. Vernigora, V. Yasinski
On stochastic stability of Markov dynamical systems,  155-164


М. Shykula
Asymptotic quantization errors for unbounded quantizers,  165-175