A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 77


М. В. Братик
Ймовірність банкрутства страхової компанії за можливості інвестування капіталу в кілька видів акцій,  1-12


В. В. Булдигін, О. І. Клесов, Й. Г. Штайнебах
Про деякі властивості асимптотично квазіобернених функцій,  13-27


С. В. Дегтярь
Аналітичні проблеми асимптотики марковських функціоналів. І,  28-35


Ю. М. Карташов
Достатні умови збіжності функціоналів типу локального часу від марковських апроксимацій,  36-51


S. Kane, А. Melnikov
On pricing contingent claims in a two interest rates jump—diffusion model via market completions,  52-63


Б. М. Кликавка
Зображення і властивості вагових функцій у Тауберових теоремах,  64-81


Ю. В. Козаченко, О. О. Погоріляк
Про один з методів моделювання логарифмічно гауссових процесів Кокса,  82-95


О. Lekadir, D. Aissani
Strong stability in a Jackson queueing network,  96-108


В. І. Масол, М. В. Слободян
Оцінка швидкості збіжності до граничного розподілу числа хибних розв'язків однієї системи нелінійних випадкових рівнянь у пoлі GF(2),  109-121


Ю. С. Мішура, П. С. Шеляженко, Г. М. Шевченко
Обмежений арбітраж у багатоперіодній моделі фінансового ринку з дискретним часом,  122-132


С. В. Посашков
Оптимальна ціна хеджу платіжного зобов'язання європейського типу,  133-140


Alessio Farcomeni
Some finite sample properties of negatively dependent random vаrіаbеs,  141-148


Р. Chen, T.-C. Hu, А. Volodin
Limiting behaviour of moving average processes under negative association assumption,  149-160


Ling Cheng-Xiu, Zuoxiang Peng, Saralees Nadarajah
A location invariant moment-type estimator ІІ,  161-172