A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 80


V. V. Anh, N. N. Leonenko, L. М. Sakhno
Evaluation of bias in higher-order spectral estimation,  1-14


В. С. Королюк, Н. Лімніос, І. В. Самойленко
Апроксимація Леві імпульсного рекурентного процесу з марковським перемиканням,  15-22


В. В. Булдигын, Є. Д. Печук
Нерівності для розподілів функціоналів від субгауссівських векторів,  23-33


Д. В. Гусак
Дограничне та граничне узагальнення формули Полячека—Хінчина,  34-42


В. П. Зубченко, Ю. С. Мішура
Існування та єдиність розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівською мірою,  43-54


О. В. Іванов
Конзистентність оцінки найменших квадратів амплітуд та кутових частот суми гармонійних коливань у моделях з сильною залежністю,  55-62


Ю. В. Козаченко, К. Й. Bepeш
Рівняння теплопровідності з випадковими початковими умовами із просторів Орліча,  63-75


Ю. В. Козаченко, І. В. Дарійчук
Розподіл супремyму Θ-передгауссових дробових процесів,  76-90


Р. Майборода, О. Сугакова
Адаптивні оцінюючі рівняння для середнього положення за спостереженнями з домішкою,  91-99


І. К. Мaцaк
Закон великих чисел для схеми максимуму в банахових гратках,  100-105


К. В. Ральченко, Г. М. Шевченко
Властивості траєкторій мультифрактального броунівського руху,  106-116


Н. Schneeweiss, А. Kukush
Comparing the efficiency of structural and functional methods іn mеаsurement error models,  117-127


О. Сугакова
Оцінка середнього положення за спостереженнями з домішкою,  128-137


Д. С. Сільвестров, Х. Йонсон, Ф. Стенберг
Збіжність винагород за опціонами для марківських цінових процесів, що модулюються стохастичними індексами. II,  138-155


Є. Й. Касицька, П. С. Кнопов
Лист до редакції,  156-156