A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 81


Нилуфар Абурашчі, О. Ю. Веретенніков
Про експоненційні границі перемішування та швидкість збіжності для стьюдентових процесів,  1-12


В. В. Булдигін, В. В. Павленков
Узагальнення теореми Карамати про асимптотичну поведінку інтегралів,  13-24


Б. В. Довгай
Узагальнені розв'язки гіперболічного рівняння з φ-субгауссовою правою частиною,  25-30


В. В. Голомозий
Субгеометрична оцінка стійкості однорідних ланцюгів Маркова,  31-45


Я. М. Хусанбаев
Некоторые предельные теоремы для регулируемых ветвящихся процессов,  46-52


К.-Х. Індлекофер, О. І. Клесов, Й. Г. Штайнебах
Нерівність для відстані Леві між двома функціми розподілу та її застосування,  53-64


М. В. Карташов
Обмеженість, границі та стійкість розв'язків неоднорідного збурення рівняння відновлення на півосі,  65-75


Ю. В. Козаченко, О. В. Полосьмак
Умови рівномірної збіжності за ймовірністю вейвлет-розкладів випадкових процесів з Ехр_φ(Ω),  76-87


Н. В. Круглова
Асимптотична поведінка розподілу максимуму поля Ченцова на ламаних,  88-101


О. М. Кулик, Ю. С. Miшуpa, О. М. Соловейко
Збіжність за параметром серії та диференційовність за бар'єром цін бар'єрних опціонів,  102-113


Ю. С. Miшуpa, Г. М. Шевченко, Ю. В. Юхновський
Функціональні граничні теореми для стохастичних інтегралів із застосуваннями до процесів ризику та до капіталів самофінансованих стратегій на багатовимірному ринку. І,  114-127


А. Я. Оленко, Б. М. Кликавка
Гранична теорема для полів з сингулярністю у спектрі,  128-138


М. В. Працьовитий, Д. В. Кюрчев
Сингулярність розподілу випадкової величини, зображеної ланцюговим А_2-дробом з незалежними елементами,  139-154


Г. М. Шевченко
Арбітраж у моделі фінансового ринку з дискретним часом за наявності пропорційного податку на величину портфеля,  155-163


Г. М. Торбін, І. М. Працьовита
Сингулярність випадкових рядів Остроградського другого виду,  164-172