A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 83


Ch. А. Agayeva
Second order necessary conditions of optimality for stochastic systems with variable delay,  2-11


О. Л. Банна, Ю. С. Мішура
Оцінка відстані між дробовим броунівським рухом і простором гауссових мартингалів на відрізку,  12-21


Т. Bodnar, Т. Zabolotskyy
Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity,  22-38


Д. С. Будков, С. Я. Махно
3акон повторного логарифма для решений стохастических уравнений,  39-48


Rita Giuliano
Weak convergence of sequences from fractional parts of random variables and applications,  49-58


О. Є. Каменщикова, Т. О. Яневич
Апроксимація L_p(Ω)-процесів,  59-68


Ю. М. Карташов
Граничні теореми для різницевих адитивних функціоналів,  69-79


Ю. В. Козаченко, О. М. Моклячук
Вибіркова неперервність та моделювання випадкових процесів з просторів D_{V,W},  80-91


Ю. С. Мішура, С. В. Посашкова, С. В. Посашков
Неперервна залежність від параметру розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, керованих стандартним та дробовим броунівським рухами,  92-105


А. А. Pogorui, Ramon М. Rodriguez-Dagnino
Asymptotic expansion for transport processes in semi-Markov media,  106-112


М. С. Папушенко
Збіжність функціоналів винагород у конкретній моделі перепродажу опціону європейського типу,  113-124


М. К. Руновська
Збіжність рядів, складених з елементів гауссівських марковських послідовностей,  125-137


Георгій Шевченко
Властивості траєкторій мультидробового процесу Розенблатта,  138-147


С. В. Шкляр
Умови конзистентності оцінки найменших квадратів у всіх змінних у моделі векторної лінійної регресії з похибками в змінних,  148-162


Р. Є. Ямненко, О. С. Шрамко
Про розподіл процесів накопичення з класу V(φ,ψ),  163-176