A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 84Анатолій Володимирович Скороход (10.09.1930 - 03.01.2011),  1-3


Al-Sharadqah А., Chernov N.
Statistical analysis of curve fitting methods in errors-in-variables models,  4-17


Братик M. В., Козаченко Ю. В., Мішура Ю. С.
Збіжність максимальної ймовірності успіху в задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції з довгостроковою залежністю,  18-33


Дорошенко В.
Мінімальна мартингальна міра на скінченному ймовірнісному просторі,  34-42


Дубовецька І. І., Масютка О. Ю., Моклячук М.П.
Інтерполяція періодично корельованих стохастичних послідовностей,  43-56


Имомов А. А.
О марковском аналоге Q-процессов с непрерывным временем,  57-63


Карташов М. В.
Уточнення стійкості розв'язків неоднорідного збурення рівняння відновлення на півосі,  64-76


Карташов М. В., Голомозий В. В.
Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення,  77-83


Конончук П. П., Копитко Б. І.
Напівгрупи операторів, які описують феллерівський процес на прямій, склеєний з двох дифузійних процесів,  84-93


Мішура Ю. С., Юхновський Ю. В.
Гранична поведінка ціни бар'єрного опціону в моделі Блека-Шоулса з випадковими зносом та волатильністю,  94-101


Мороз A. Г., Шевченко Г. М.
Структура області зупинки в моделі Леві,  102-110


Ying Ni
Nonlinearly perturbed renewal equations: The non-polynomial case,  111-122


Радченко B. M.
Кабельне рівняння із загальною стохастичною мірою,  123-130


Руновська М. К.
Збіжність рядів, складених з елементів багатовимірних гауссівських марковських послідовностей,  131-141


Щербіна А.
Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями,  142-154


Сугакова О.
Емпірично-байєсова класифікація для спостережень з домішкою,  155-162


Зорин А. В.
Устойчивость тандема систем обслуживания с бернуллиевским немгновенным перемещением требований,  163-176