A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 85


Aissani А.
Light tailed asymptotics in an unreliable M/G/l retrial queue,  1-6


Bock W., Grothaus M.
A white noise approach to phase space Feynman path integrals,  7-21


Веретенников А. Ю., Кулик A. M.
Расширенное уравнение Пуассона для слабо эргодических процессов Маркова,  22-38


Война О. А.
Непараметричне оцінювання для складного пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова,  39-49


Городня Д. М.
Про існування та єдиність розв'язків задач Коші для хвильових рівнянь із загальними стохастичними мірами,  50-55


Гусак Д. В.
Спрощення формули Спітцера для напівненерервних та майже напівнеперервних процесів,  56-65


Зеракидзе 3. К., Сохадзе Г. А.
О подчиненных статистических структурах,  66-74


Королюк В. С.
Динамічні випадкові еволюції на зростаючих інтервалах часу,  75-83


Пилипенко А. Ю., Приходько Ю. Є.
Про граничну поведінку симетричних випадкових блукань з мембранами,  84-94


Самойленко І.В.
Великі відхилення для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації,  95-101


Silvestrov D. S., Lundgren R.
Convergence of option rewards for multivariate price processes,  102-116


Федоткин M. А.
Построение и анализ вероятностных моделей эволюционных систем с управлением,  117-130


Hagedorn D.
Stochastic Analysis with the Gamma measure - Moving a dense set,  131-139


Шевченко Г.
Локальні властивості мультидробового стійкого поля,  140-149


Шкляр С. В.
Логістична регресія з гомоскедастичною похибкою — модель Берксона,  150-160


Ямненко Р. Є.
Про оцінки розподілу деяких функціоналів від процесів з фі-субгаус совими приростами,  161-176