A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 86


Акбаш К. С., Мацак І. К.
Асимптотична стійкість максимуму незалежних випадкових елементів у функційній банаховій гратці,  1-10


Боднарчук С. В., Кулик О. М.
Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві,  11-27


Булдигін В. В., Москвичова К. К.
Субгауссівська норма бінарної випадкової величини,  28-42


Дубовецька І. І., Моклячук М. П.
Фільтрація лінійних функціоналів від періодично корельованих послідовностей,  43-55


Жерновий К. Ю.
Дослідження системи М^theta/С/1/m з пороговим перемиканням режимів обслуговування,  56-68


Іванов О. В., Мацак І. К.
Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній та нелінійній моделях регресії,  69-80


Карташов М. В., Голомозий В. В.
Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. І,  81-91


Козаченко Ю. В., Млавець Ю. Ю.
Простори Банаха випадкових величин F_psi(Omega),  92-107


Косенкова Т. І.
Сильна марковська апроксимація процесів Леві та їх узагальнень в схемі серій,  108-120


Leonenko N., Sakhno L., Suvak N.
Parameter estimation for reciprocal gamma Ornstein-Uhlenbeck type processes,  121-137


Мішура Ю. С., Томашик В. В.
Задача оптимальної зупинки випадкових блукань з поліноміальними функціями виплат,  138-149


Нікіфоров Р. О., Торбін Г. М.
Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q∞ - символами,  150-162


Пономаренко О. І.
Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку І,  163-171


Савченко А. В.
Виправлення Т(q)-вірогідної оцінки в показниковій структурній моделі з похибками вимірювання,  172-181


Щербіна А.
Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші,  182-192