A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 87


Булдигін В. В., Клесов О. І., Штайнебах Й.Г.
Асимптотичні властивості абсолютно неперервних функцій та ПЗВЧ для процесів відновлення,  1-11


Веретенников А. Ю., Кулик О. М.
Диффузионная аппроксимация систем со слабо зргодическими марковскими возмущениями І,  12-27


Giuliano R., Macci C.
On the asymptotic behavior of a sequence of random variables of interest in the classical occupancy problem,  28-37


Дорошенко В., Мішура Ю., Банна О.
Відстань дробового броунівського руху до підпростору мартингалів з “подібними” ядрами,  38-45


Жерновий К. Ю.
Період зайнятості та стаціонарний розподіл для системи М^theta/С/1/∞ з пороговим перемиканням режимів обслуговування,  46-57


Карташов М. В., Голомозий В. В.
Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. ІІ,  58-70


Крикун І. Г.
Функціональний закон типу повторного логарифма для косого броунівського руху,  71-88


Лебідь М. В., Торбін Г. М.
Сингулярність та тонкі фрактальні властивості одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями,  89-104


Луз М. М., Моклячук М. П.
Інтерполяція функціоналів від стохастичних послідовностей зі стаціонарними приростами,  105-119


Масол В. І., Ромашова Л. О.
Оцінки ймовірності існування розв’язків системи випадкових рівнянь у заданій множині векторів над полем GF(3),  120-135


Мельник С. А.
Динамика средней массы решения стохастического уравнения пористой среды,  136-143


Мороз А. Г.
Властивості області оптимальної зупинки в моделі Леві,  144-151


Пономаренко О. І.
Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку ІІ,  152-162


Radchenko V.
Riemann integral of a random function and the parabolic equation with a general stochastic measure,  163-175


Шевченко Г. М., Шалайко Т.О.
Наближення випадкових величин функціоналами від приростів дробового броунівського руху,  176-184